A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 41-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн эргэвчийн системийг ашиглан хавтан дээр тавигдсан 3 ширхэг ижил ачааг жигд дээш татаж байгаа хүний татах хүчний хэмжээг олно уу.                                         Хүндийн хүчний хурдатгал  , 1 ширхэг ачааны масс    , хавтангийн массыг тооцохгүй, Эргэвч болон утасны жин, үрэлтийг тооцохгүй.   

 • A.

  600 Н                 

 • B.

  300 Н

 • C.

  100 Н             

 • D.

  200 Н

 • E.

  150 Н

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 42-р даалгавар

Агаарт тодорхой давтамжтай дууны долгион тархах үеийн нэгэн агшныг зурагт харуулав. Орчин нягтарсан хэсгийг Н, орчин сийрэгжсэн хэсгийг С гэж тэмдэглэв. Эхний нягтарсан хэсгээс сүүлийн нягтарсан хэсэг хүртэлх зай нь 1.000 м бол дууны долгионы давтамжийг тодорхойлно уу.  Агаарт дуу тархах хурд нь 330 м/с.            

                

 • A.

  55.0 Гц              

 • B.

  330 Гц           

 • C.

  66.0 Гц         

 • D.

  1650 Гц             

 • E.

  1980 Гц

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 43-р даалгавар

Ижилхэн температуртай 4 ширхэг төмөр биетэд ижил хэмжээний дулаан өгөхөд тэдгээрийн температурын өөрчлөлтийг  хүснэгтэд харуулжээ. Аль нь дулаан багтаамж ихтэй вэ?           

                                                                                                             

 • A.

  Адилхан.       

 • B.

  2-р төмөр бие.                

 • C.

  3-р төмөр бие.              

 • D.

  4-р төмөр бие.              

 • E.

  1-р төмөр бие 

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 44-р даалгавар

Тоон электроникийн үндсэн элементүүд бол логик элементүүд юм. Зурагт өгөгдсөн хэлхээ аль логик элементийн хэлхээ вэ?       

                                                                                                               

 • A.

  Логик XOR хэлхээ                    

 • B.

  Логик OR хэлхээ          

 • C.

  Логик NOT хэлхээ            

 • D.

  Логик AND хэлхээ              

 • E.

  Логик NAND хэлхээ             

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 45-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн хүнхэр толиноос    зайд байрлуулсан биеийн дүрс толины оройгоос ямар зайд үүсэх вэ?            

                                                                          

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 46-р даалгавар

Цуглуулагч линзэнд биеийн дүрсийг аль зурагт зөв байгуулсан байна вэ?           

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 1-р даалгавар

Нэгэн төрлийн ачааны массыг 4 сурагч тус бүрийн нэг удаа хэмжсэн үр дүнг зурагт үзүүлэв. Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан ачааны массын дундаж утгыг олно уу.

 • A.

  43.90 г   

 • B.

  43.85  г

 • C.

  44.05 г

 • D.

  43.80 г

 • E.

  44.00 г

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 2-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн m=5 кг  масстай биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийн нийлбэр хүчний хэмжээ нь F=10 Н  бол ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ?       

                                                                         

 • A.

   

 • B.

 • C.

     

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 3-р даалгавар

Аягатай халуун усанд төмөр савааны нэг үзүүрийг дүрэхэд хэсэг хугацааны дараа төмөр саваа бүрэн халсан байв. Энд  дулаан ямар хэлбэрээр зөөгдсөн бэ?      

 

 • A.

  Конвекц ба дулаан дамжуулал

 • B.

  Цацаргалт

 • C.

  Конвекц

 • D.

  Дулаан дамжуулал 

 • E.

  Конвекц ба цацаргалт

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 4-р даалгавар

Нүүрсхүчлийн хий, озон, усны уур зэрэг хүлэмжийн хийнүүд ямар нийтлэг чанартай учраас дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг вэ?                                                           

 • A.

  Дэлхийн гадаргаас ойсон ультра ягаан цацралыг сайн шингээдэг.

 • B.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах λ=10 мкм  инфра цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.

 • C.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн шингээдэг.

 • D.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.

 • E.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах λ=10 мкм  инфра цацралыг сайн шингээж авдаг.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 5-р даалгавар

Зургийн А В заагаас хоёр тийш өөр өөр гүнтэй усны давхарга оршино. 1-р давхаргаас 2-р давхарга руу туссан хавтгай  долгионы гадаргуудыг харуулав. Гадаргуу ба заагийн хоорондох өнцөг 30° ба 45°   болно. Долгион 1-р давхаргаас 2-р давхаргад шилжихэд долгионы урт ба долгион тарах хурдыг жишнэ үү.                   

1-р давхаргад долгионы урт , долгион тарах хурд , 2-р давхаргад долгионы урт    долгион тарах хурд      

 • A.

    ,                    

 • B.

  ,

 • C.

    ,  

 • D.

  ,

 • E.

   ,  

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 6-р даалгавар

Конденсаторыг цахилгаан болон электрон хэлхээнд үүрэг зориулалт, бүтцээр нь ялгаж өөр өөр тэмдэглэдэг. Дараах тэмдэглэгээнүүдээс ердийн хавтгай конденсатор аль нь вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 7-р даалгавар

Хоёр цахилгаан цэнэгийн хоорондох харилцан үйлчлэлийг зөв дүрсэлсэн зураг аль вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 8-р даалгавар

Улаан өнгөтэй цамц улаан харагддагийн учрыг зөв тайлбарласан өгүүлбэрийг сонгоно уу.  

 

 • A.

  Улаан цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн улаан өнгийн  шингээж бусад өнгийг ойлгодог.

 • B.

  Улаан цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн улаан өнгийг ойлгож бусад өнгийг шингээнэ.

 • C.

  Улаан цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн  бүх өнгийн гэрлийг шингээдэг.

 • D.

  Улаан цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн бүх өнгийн гэрлийг ойлгодог.

 • E.

  Улаан цамц өөрөөсөө улаан гэрэл гаргадаг.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 9-р даалгавар

Утсан дүүжин 6 секундийн хугацаанд 24 удаа хэлбэлзсэн бол хэлбэлзлийн үеийг тодорхойлно уу.                                                                                                        

 

 • A.

  18 с

 • B.

  4 с

 • C.

  30 с   
   

 • D.

  0.25 с 

 • E.

  6 с

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 10-р даалгавар

Дууны когерент долгион орчин дотор давхцан тархахад дууны............................болж зарим цэгт дуу чанга сонсогдоно.        

 • A.

  Туйлшралт    

 • B.

  Дифракц

 • C.

  Ойлт

 • D.

  Хугаралт

 • E.

  Интерференц

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 11-р даалгавар

Газраас h өндөрт байгаа m  масстай биеийн байрлах өндрийг 4 дахин ихэсгэхэд потенциал энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?                                                                        

 

 • A.

  4 дахин ихэснэ. 

 • B.

  4 дахин багасна.

 • C.

  16 дахин ихэснэ. 

 • D.

  16 дахин багасна.

 • E.

  өөрчлөгдөхгүй  

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 12-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

Графикийн аль хэсэгт жигд хурдсах хөдөлгөөн хийх вэ?

 • A.

   (CD)     

 • B.

  (AB)

 • C.

  (DE)

 • D.

  (BC) ба (DE)

 • E.

  (AB) ба (DE)             

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 13-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

(DE) хэсэгт биеийн хурдатгал ямар байх вэ?                                                     

 • A.

  0.5 м/с2

 • B.

  0.6 м/с2

 • C.

  0 м/с2

 • D.

  1.5 м/с2

 • E.

  2 м/с2

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 14-р даалгавар

Шулууны дагуу жигд хөдлөх биеийн хөдөлгөөний координат-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. (СD) хэсэгт биеийн хөдөлгөөний хурдыг олно уу.   

   

        

 • A.

  2.5 м/с  

 • B.

  0.5 м/с 

 • C.

  2 м/с

 • D.

  1 м/с

 • E.

  6 м/с

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 15-р даалгавар

Дугуйтай хүүхэд хурдаа 2.00 м/с –ээс 10.0 м/с хүртэл нэмэхэд түүний хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт 420 кг м/с байсан бол дугуйтай хүүхдийн массыг тодорхойлно уу.                                                                                                                                    

 • A.

  42.0 кг

 • B.

  35.0 кг

 • C.

  52.5 кг

 • D.

  21.0 кг

 • E.

  84.0 кг

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 16-р даалгавар

Ачаа өргөх төхөөрөмж 10 кг масстай ачааг газраас 4 м өндөрт 5 с-ийн  хугацаанд гаргасан бол төхөөрөмжийн чадлыг тодорхойлно уу.  

                                                 

 • A.

  8.0 Вт

 • B.

  80 Вт

 • C.

  20 Вт

 • D.

  4.0 Вт

 • E.

  5.0 Вт

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 17-р даалгавар

Хийн температур ба даралт, хийн бөөмсийн хөдөлгөөний тухай илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдээс БУРУУГ нь сонгоно уу.                                                                    

 • A.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн даралт нэмэгдэнэ

 • B.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд багасах үед хийн температур буурна.

 • C.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн температур нэмэгдэнэ. 

 • D.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд багасах үед хийн даралт нэмэгдэнэ.

 • E.

  Хийн температур ихсэх үед хийн дотоод энерги нэмэгдэнэ.

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 18-р даалгавар

Цахилгаан халаагуур дээр буцлах температурт байгаа 100 г усны 25% –ийг ууршуулахдаа ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ?   Усны ууршихын хувийн дулаан нь:

.                                                                                         

 • A.

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 19-р даалгавар

60 0С температурт 2.000 м3 эзлэхүүнтэй байсан төмрийг 20 0С температуртай болтол хөргөхөд эзлэхүүн ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ?  Төмрийн эзлэхүүн тэлэлтийн коэффицент 

                                                                  

 • A.

  м3 –ээр агшина.

 • B.

  м3 –ээр тэлнэ

 • C.

  м3 –ээр тэлнэ

 • D.

  м3 –ээр агшина

 • E.

  м3 –ээр тэлнэ

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 20-р даалгавар

Зурагт зэсийн төлөвийн өөрчлөлтийг харуулсан график өгөгдөв.

 Графикийн (ВС) хэсэгт ямар процесс явагдаж байна вэ?                              

 • A.

  Хатуу төлөвт халах                          

 • B.

  Шингэн төлөвт халах

 • C.

  Хатуу төлөвт хөрөх

 • D.

  Шингэн төлөвт хөрөх

 • E.

  Царцах

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 21-р даалгавар

Зурагт зэсийн төлөвийн өөрчлөлтийг харуулсан график өгөгдөв.

Графикт өгөгдсөн хугацааны завсаруудын алинд нь зэсийн молекулуудын дундаж кинетик энерги  өөрчлөгдсөн байна вэ?

 • A.

  0 - 10 мин                  

 • B.

  10 - 20 мин, 20 - 30 мин

 • C.

  10 - 20 мин                                            

 • D.

  20 - 30 мин                         

 • E.

  0 - 10 мин, 20 - 30 мин           

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 22-р даалгавар

Аягатай халуун сүүг яагаад үлээж хөргөдөг вэ?                                                  

 • A.

  Үлээхэд аягатай сүүн дотор конвекц явагдаж хөрнө.

 • B.

  Амнаас гарсан хүйтэн уур сүүг хөргөдөг.

 • C.

  Хүйтэн уурын молекул аягатай сүү руу нэвчин хөргөнө.

 • D.

  Сүүний гадаргаас тасарсан молекулуудыг үлээхэд буцаж орно.

 • E.

  Сүүний гадаргаас тасарсан их энергитэй молекулуудыг үлээж холдуулах.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 23-р даалгавар

Дууны долгионы давтамж бага, далайц нь их үед дуу хэрхэн сонсогдох вэ?


 

 • A.

  Нарийн, сул дуу сонсогдоно.

 • B.

  Бүдүүн, сул дуу сонсогдоно.

 • C.

  Нарийн, чанга дуу сонсогдоно.

 • D.

  Бүдүүн, чанга дуу сонсогдоно.

 • E.

  Дуу хэвийн сонсогдоно.

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 24-р даалгавар

А зурагт усны гадарга дээр тарж буй хавтгай долгионыг үзүүлжээ. Долгион завсараар нэвтрэн гараад хэрхэн өөрчлөгдөн тархсан бэ?                                                       

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 25-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд , ,  бөгөөд   дотоод эсэргүүцэлтэй   цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 4 A гүйдэл гүйж байв.

Цахилгаан хэлхээний нийт эсэргүүцлийг олно уу.                                             

 • A.

  13 Ом

 • B.

  5 Ом

 • C.

  96 Ом

 • D.

  6 Ом

 • E.

  12 Ом

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 26-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд   , ,  бөгөөд   дотоод эсэргүүцэлтэй   цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 4 A гүйдэл гүйж байв

   эсэргүүцэл дээр унах хүчдлийг олно уу.                                            

 • A.

  8 В

 • B.

  24 В

 • C.

  12 В

 • D.

  1.3 В

 • E.

  0.75 В

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд   , ,  бөгөөд   дотоод эсэргүүцэлтэй  цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 4 A гүйдэл гүйж байв.

Хэлхээний нийт чадлыг олно уу.                                                                            

 • A.

  48 Вт

 • B.

  96 Вт

 • C.

  32 Вт

 • D.

  16 Вт

 • E.

  80 Вт

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 28-р даалгавар

Сүүг шилэн саванд дүүртэл нь хийж таглаад хөлдөөвөл хагарах эрсдэлтэй байдаг. Үүний шалтгааныг олоорой.                                                                                     

 • A.

  Хөлдөх үед сүүний  бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн багасна.

 • B.

  Хөлдөх үед шилэн сав агшина.

 • C.

  Хөлдөх үед сүүний бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн ихсэнэ. 

 • D.

  Хөлдөх үед сүүний бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн багасна.

 • E.

  Хөлдөх үед сүүний бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн ихсэнэ.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 29-р даалгавар

Гар чийдэнгээс туссан цацраг хавтгай толины О цэг дээр тусна. Аль цацраг нь ойсон цацрагийг зөв дүрсэлсэн байна вэ?        

                                                      

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  2

 • D.

  1

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 30-р даалгавар

Зурагт   ,  багтаамжтай конденсаторуудын холболтыг харуулав. Уг хэлхээний ерөнхий цахилгаан багтаамжийг  олно уу.         

                                       

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 31-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд  м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

Биеийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний тойрох давтамжийг тодорхойлно уу.                 
 

 • A.

  2.5 рад/с

 • B.

  40 рад/с

 • C.

  10 рад/с

 • D.

  4 рад/с

 • E.

  6 рад/с

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 32-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд  м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

      Биеийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний хурдатгалын тэгшитгэл аль нь вэ?                     

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 33-р даалгавар

Цахилгаан дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 2 минутын хугацаанд  2 А гүйдэл гүйсэн бол дамжуулагчаар урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг тодорхойлно уу.   

    

 • A.

  0.017 Кл

 • B.

  60 Кл

 • C.

  4 Кл

 • D.

  240 Кл

 • E.

  1 Кл

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт ижил металлаар хийсэн 5 дамжуулагч утсыг үзүүлэв. Аль дамжуулагч утас хамгийн их эсэргүүцэлтэй вэ?           

                                                                     

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 184