Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  -4

 • B.

  3

 • C.

  3; -4

 • D.

  -3; 4

 • E.

  -3

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  7

 • B.

  4

 • C.

  5

 • D.

  3

 • E.

  4.5

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-2
A хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-2
A хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 9-р даалгавар

 • A.

  12

 • B.

  15

 • C.

  8

 • D.

  13

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 10-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 11-р даалгавар

 • A.

  120

 • B.

  150

 • C.

  450

 • D.

  240

 • E.

  180

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 12-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  6

 • B.

  5

 • C.

  4

 • D.

  3

 • E.

  7

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 15-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 16-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  -3

 • C.

  -5

 • D.

  5

 • E.

  4

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  -4

 • B.

  3

 • C.

  3; -4

 • D.

  -3; 4

 • E.

  -3

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
A хувилбарын 22-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
A хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
A хувилбарын 24-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-3
A хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 26-р даалгавар

4, 6, 15, 11, 24  өгөгдлийн дисперсийг олоорой.      

 • A.

  6

 • B.

  12

 • C.

  50.8

 • D.

  15.8

 • E.

  20

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 27-р даалгавар

Бат, Болд нар гурван найзтайгаа нэг эгнээнд жагсах болжээ. Бат, Болдын хэн нь ч захад зогсохгүй байх боломжийн тоог ол.                                                

 • A.

  20

 • B.

  30

 • C.

  24

 • D.

  18

 • E.

  36

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 31-р даалгавар

 Хөл бөмбөгийн дугуйланд 19  сурагч хамрагдсан ба тэдгээрийг нас, насаар нь ангилсныг давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Хэрэв тэдгээрийн дундаж нас 11  бол [ 10;12 [   настай хэдэн сурагч дугуйланд хамрагдсан бэ?                                                                                                                                              

 • A.

  5

 • B.

  6

 • C.

  4

 • D.

  8

 • E.

  2

Оноо-3 Минут-4
A хувилбарын 32-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-4
A хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-4
A хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

         

 • B.

    

 • C.

    

 • D.

 • E.

  a=1, b=4

Оноо-3 Минут-4
A хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

  -18

 • B.

  42

 • C.

  -15

 • D.

  -12

 • E.

  -9

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 1-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 2-р даалгавар

 • A.

  5

 • B.

  3

 • C.

  4

 • D.

  7

 • E.

  3.5

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 3-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 1,762