A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

Цэгийн оронд зөв хариултыг нөхөж бичнэ үү.

................ гэдэг нь хувь хүний эдлэх эрх, боломж, гүйцэтгэх үүрэг, бусдын зүгээс хандах хандлагын цогц юм.                                                                                  

 • A.

  Үүрэг

 • B.

  Байр суурь

 • C.

  Эрх

 • D.

  Нийгмийн бүтэц

 • E.

  Институт

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

Нийгэм нь нөөцийг хянаж, эзэмшиж буй нийгмийн томоохон бүлгүүдийн зөрчил бүхий байдаг. Зөрчлийг шийдвэрлэх, даван туулах гэсэн үйлдлүүд нь нийгэм өөрчлөгдөхөд хүргэдэг гэж үзсэн нь аль онолын үндэслэл вэ? 

 • A.

  Нийгмийн

 • B.

  Бүтэц чиг үүргийн

 • C.

  Бэлгэ тэмдгийн харилцан үйлдлийн  

 • D.

  Зөрчилдөөний

 • E.

  Иргэншлийн

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

Бүх хүний нийгэмшилт нь өмнөх туршлага дээрээ тулгуурласан өгсөх замаар явагддаггүй. Урьд тогтсон үнэт зүйлс, өөрийн мэдрэмж, зан үйлийн загвараа эрс өөрчлөх нь бий. Үүнийг  ............. гэнэ.

 • A.

  Адилсал

 • B.

  Дахин нийгэмшилт 

 • C.

  Нийгэмшилт

 • D.

  Хүүхдийн нийгэмшилт 

 • E.

  Аялдах үйлдэл

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

Нийгэм, нийгмийн бүлгийн олонх гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, хүлээлттэй үл нийцэх төлөвийг............. гэнэ.

 • A.

  Нийгмийн санкц

 • B.

  Аялдах үйлдэл 

 • C.

  Нийгмийн хяналт 

 • D.

  Нийгмийн гажуудал

 • E.

  Гэмт хэрэг

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

Иргэний тусгайлан олгосон эрхийг нь хасах, баривчлах, ажлаас халах, торгох зэрэг нь санкцын альтөрөлд хамаарах вэ?                                                

 • A.

  Нийгмийн хяналт

 • B.

  Албан эерэг      

 • C.

  Албан бус сөрөг                                 

 • D.

  Албан бус эерэг  

 • E.

  Албан сөрөг 

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

1990-ээд онд нийгэм, эдийн засгийн ялгаа бүхий гурван ангийн хүмүүс өөрсдийн өвчний шинж тэмдгийг хэрхэн тайлбарладаг болохыг судалсан судлаачийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Ө. Күүс       

 • B.

  Д. Датон     

 • C.

  О. Райт    

 • D.

  М. Вебер      

 • E.

  Л. Уорнер

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 8-р даалгавар

Энгийн багаж ашиглан тариалангийн аж ахуй эрхэлдэг хэдий ч, нэмүү өртөг бүтээх түвшинд хүрээгүй, олон төрлийн овгоос тогтсон нийгэм нь нийгмийн аль хэв маягт хамаарагдах вэ?    

 • A.

  Ан агнуурын               

 • B.

  Газар тариалангийн

 • C.

  Цэцэрлэг аж ахуйн

 • D.

  Аж үйлдвэржсэн      

 • E.

  Аж үйлдвэржилтийн дараах

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 9-р даалгавар

Ижил буюу төстэй нөхцөлд нас, хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг зэрэг шинжээр ялгаатай байдалд хүргэсэн үйлдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?                                         

 • A.

  Институтийн алагчлал      

 • B.

  Шууд алагчлал              

 • C.

  Бурангуй үзэл                                                

 • D.

  Шууд бус алагчлал   

 • E.

  Нийгмийн ялгарал

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 10-р даалгавар

Малчин Доржийн хүү Бат 1998 онд МУИС-ийг эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. 1998-2004 онд СҮҮ ХХК-д эдийн засагч, 2004 оноос тус компанид захирлын алба хаших болсон нь байр суурийн шилжих хөдөлгөөний аль хэлбэрт хамаарагдах вэ?

 • A.

  Бүлгийн

 • B.

  Үе дотоодын   

 • C.

  Хэвтээ

 • D.

  Үе хоорондын    

 • E.

  Хүн амын

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 11-р даалгавар

Манжийн эрхшээлийн үеийн Монголын нийгмийн давхрааны дунд хэсэг аль вэ?   

 • A.

  Дээд тушаалын лам нар

 • B.

  Хошууны ноёд                 

 • C.

  Тайж

 • D.

  Гэрийн боолууд            

 • E.

  Жирийн малчин ард

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 13-р даалгавар

Дараах хэлнээс аль нь төрөлх хэлний төрөлд багтах вэ?                        

 • A.

  Математикийн хэл    

 • B.

  Философийн хэл             

 • C.

  Археологийн хэл

 • D.

  Орос хэл                    

 • E.

  Физикийн хэл

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 14-р даалгавар

Үнэлэмжийн баримжаа хэмээх ойлголтын зөв тайлбарыг олно уу.              

 • A.

  Нийгмийн бүлэг, хамт олон, бие хүний зан төлөв үйлдлийг тодорхой шалгуурт нийцэж байна уу, үгүй юу гэдгийг шүүн тунгаах үйл явц                                                                                                                                                                                              

 • B.

  Тухайн зүйлийн үнэ цэн                                                                                                                                              

 • C.

  Үнэлэмжийг хувь хүн өөриймшүүлсэн хэр хэмжээ, түвшинг

 • D.

  Нийт хүн төрөлхтний хувьд хүлээн зөвшөөрөгддөг утгат чанарууд

 • E.

  Хүмүүсийн зан төлөвийг зохицуулдаг дэг журам, ёс заншил зэргийг багтаасан цогц ойлголт

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 15-р даалгавар

Социализмын үеийн Монголын соёл нь ....................соёлын жишээ юм.

 • A.

  Олон хэв загварт

 • B.

  Нэг хэв загварт

 • C.

  Дорнын

 • D.

  Өрнийн

 • E.

  Нүүдэлчдийн

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 16-р даалгавар

Язгуур урлагийн нэгэн төрөл болох Баяд ястны бий биелгээ, туульс хайлах соёл нь үндэсний соёлын аль ангилалд хамаарагдах вэ?

 • A.

  Сөрөг

 • B.

  Элит

 • C.

  Зонхилогч

 • D.

  Дэд

 • E.

  Нийтийн

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 17-р даалгавар

Түүх, соёл, урлаг, амьдралын хэв маяг, үнэт зүйл, үнэлэмж, уламжлал зэрэг соёл хоорондын харилцааны олон хэлбэрийг багтаасан өөр соёлын орчинтой биечлэн танилцахыг юу гэж нэрлэдэг  вэ?                                                                               

 • A.

  Соёлын даяаршил

 • B.

  Байгалийн аялал жуулчлал 

 • C.

  Олон улсын аялал жуулчлал 

 • D.

  Дотоодын аялал жуулчлал

 • E.

  Соёлын аялал жуулчлал

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 18-р даалгавар

Соёлын үйлдвэрлэл, соёлын аялал жуулчлал хэмээх ойлголтуудын аль нь хамрах хүрээ, агуулгынхувьд өргөн бэ?

 • A.

  Соёлын үйлдвэрлэл

 • B.

  Соёлын аялал жуулчлал

 • C.

  Хамрах хүрээ, агуулгын хувьд адил

 • D.

  Эдийн засгийн хүрээ

 • E.

  Ахуйн соёлын хүрээ

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 20-р даалгавар

Алтаргана наадам ямар угсаатан, ястны уламжлалт баяр вэ?/

 • A.

  Урианхай

 • B.

  Тува

 • C.

  Казах

 • D.

  Халх

 • E.

  Буриад

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 21-р даалгавар

Жинхэнэ сайхныг зохисгүй бүхнээс ялган салгаж, өөрийн үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвар эзэмших нь  урлагийн аль үүрэгт хамаарах вэ?

 • A.

  Танин мэдэхүйн

 • B.

  Бие хүн төлөвшүүлэх

 • C.

  Гоо сайхны

 • D.

  Бэлгэдлийн

 • E.

  Ёс суртахууны 

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 22-р даалгавар

Хүн төрөлхтний соёлд илрэх түгээмэл загварын тухай үзэл баримтлалыг боловсруулах оролдлого хийж 72 түгээмэл шинжийг илрүүлэн судалсан судлаачийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Э. Кассирер

 • B.

  Ж. Мёрдок

 • C.

  Э. Тайлор

 • D.

  Ж. Г. Мид

 • E.

  Р. Бенедикт 

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 23-р даалгавар

Эх дэлхий, байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээх явдлыг эдийн засаг, нийгэм, соёлын хөгжлийн шалгуур, улс үндэстэн, гэр бүл, хувь хүний эрхэмлэх зүйл хэмээн тунхагласан Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрт манай улс хэдэн онд нэгдэн орсон бэ?

 • A.

  1992 онд

 • B.

  2015 онд    

 • C.

  2000 онд   

 • D.

  2005 онд         

 • E.

  2004 онд

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 24-р даалгавар

Бусдын соёлын амьдралыг өөрийнхөөс илүүд үзэж хүлээн зөвшөөрсөн сэтгэлгээний хэв загварын үр дүнг соёлын харилцан үйлчлэлийн аль хэлбэрт хамааруулж болох вэ?

 • A.

  Харийн соёлын ноёрхол

 • B.

  Соёлын хямрал

 • C.

  Соёлын тулгалт

 • D.

  Соёлын адилсал

 • E.

  Соёлыг хуулбарлан дуурайх

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 25-р даалгавар

Ажилгүйдэл 1.0 хувь өсөхөд үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2.5 хувиар буурдаг болохыг баталсан судлаачийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Оуэкен

 • B.

  Фишер

 • C.

  Хайек

 • D.

  Кейнс

 • E.

  Смит

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 26-р даалгавар

Төв банкнаас гаргадаг мөнгөн тэмдэгт, банкны тасалбарыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.

  Чек

 • B.

  Вексель

 • C.

  Депозит мөнгө

 • D.

  Банкнот

 • E.

  Мөнгө

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 27-р даалгавар

Аливаа бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ өөрийн гэсэн өртөг, үнэтэй байдаг. Үүнийг гүйцэтгэх арга хэрэгсэл нь мөнгө юм. Энэ нь мөнгөний ямар үүрэг вэ?

 • A.

  Харилцааны хэрэгсэл

 • B.

  Үйлчилгээний хэрэгсэл

 • C.

  Төлбөрийн хэрэгсэл

 • D.

  Хуримтлалын хэрэгсэл

 • E.

  Хадгаламжийн хэрэгсэл

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 28-р даалгавар

. Хэрэглэгчдийн эцсийн хэрэглээндээ зориулан худалдан авахад зарцуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зардлын нийлбэр дүнгээр ДНБ-ийг тодорхойлох аргыг ................... арга гэнэ.       

 • A.

  Нийлбэрээр тооцох

 • B.

  Зардлаар тооцох

 • C.

  Үнийн дүнгээр тооцох

 • D.

  Орлогоор тооцох

 • E.

  Худалдан авалтаар тооцох

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 29-р даалгавар

Турк улсад үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өртөг нь .....................................-нд тооцогдоно.  

 • A.

  Турк улсын ДНБ, Турк улсын ҮНБ

 • B.

  Монгол улсын ҮНБ, Монгол улсын ДНБ

 • C.

  Монгол улсын ДНБ, Турк улсын ҮНБ

 • D.

  Монгол улсын ҮНБ, Турк улсын ДНБ

 • E.

  Монгол улсын бодит ДНБ, Турк улсын нэрлэсэн ДНБ

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 30-р даалгавар

Цэгийн оронд зөв хариултыг нөхөж бичнэ үү.                                                                                                       

Хувьцаа эзэмшигч нь хөрөнгө эзэмшигч байдаг бол бонд эзэмшигч нь ........................ байна.

 • A.

  Брокер

 • B.

  Зээл авагч

 • C.

  Хөрөнгө эзэмшигч

 • D.

  Үнэт цаасны наймаачид

 • E.

  Мөнгө зээлдүүлэгч   

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 31-р даалгавар

Иргэн Батбаяр 2020 оны 12 сард 5000 ширхэг ард койн “хувьцаа” –г тус бүрийг нь 30 төгрөгөөр худалдан авч, 2021 оны 4 сард 350 төгрөгөөр эргүүлэн худалдсан бол хэдэн төгрөгийн ашиг олсон бэ?

 • A.

  1.600.000

 • B.

  160.000   

 • C.

  16.000.000

 • D.

  1.750.000  

 • E.

  3.500.000

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 32-р даалгавар

Сувдаа гэртээ талх, мах, гурил худалдаж авсан нь зардлын аль төрөлд хамаарах вэ?

 • A.

  Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • B.

  Хувь хүний хэрэглээний зардал 

 • C.

  Төрийн зардал 

 • D.

  Өрх гэрийн хэрэглээний зардал 

 • E.

  Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 33-р даалгавар

Шууд бус татвар хэний орлого болох вэ?

 • A.

  Аж ахуйн нэгжийн

 • B.

  Капиталын

 • C.

  Төрийн

 • D.

  Ажилчдын

 • E.

  Мөнгө зээлдүүлэгчийн

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 34-р даалгавар

Жагсаал цуглаан хийх нь хүний эрхийн аль ангилалд хамаарагдах вэ?

 • A.

  Эдийн засгийн

 • B.

  Улс төрийн

 • C.

  Нийгмийн

 • D.

  Соёлын

 • E.

  Боловсролын

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 35-р даалгавар

“Нэг хүүхэд, нэг багш, нэг үзэг, нэг ном дэлхийг өөрчилж чадна” хэмээн хэн хэлсэн бэ? 

 • A.

  Жон Локк

 • B.

  Элеанор Рузвельт

 • C.

  Жон Кеннеди

 • D.

  Малала Юсуфзай

 • E.

  Мартин Лютер Кинг

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 36-р даалгавар

МоАХ-ны анхны цуглаан хэзээ болсон бэ?

 • A.

  1992.12.10

 • B.

  1990.12.10

 • C.

  1989.12.09  

 • D.

  1990.12.09   

 • E.

  1989.12.10    

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 37-р даалгавар

Сонгуульд саналаа өгөх нь ардчиллын аль үнэт зүйлд хамаарах вэ? 

 • A.

  Иргэдийн улс төрийн оролцоо

 • B.

  Ил тод байх

 • C.

  Хяналт тавих

 • D.

  Тэгш эрхтэй байх

 • E.

  Хүний эрх, эрх чөлөө

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 38-р даалгавар

Яамдын сайд, засгийн газрын агентлагийн дарга нар бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гаргасан эрх зүйн хэм хэмжээг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.

  Хууль

 • B.

  Шийдвэр

 • C.

  Захирамж

 • D.

  Тушаал

 • E.

  Тогтоол

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 39-р даалгавар

Иргэд хоорондын гэрээний дагуу эд зүйл, өмч хөрөнгийг өмчлөхтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх нь аль байгууллагын шийдвэрлэх асуудал вэ?

 • A.

  Шүүх байгууллага

 • B.

  Прокурор

 • C.

  Хүний эрхийн үндэсний комисс

 • D.

  Цагдаагийн байгууллага

 • E.

  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 40-р даалгавар

Цэгийн оронд тохирох хариултыг нөхөж бичнэ үү.

Монгол улсын үндсэн хуулинд зааснаар “Ерөнхий сайд Засгийн газрыг удирдаж, төрийн хууль биелүүлэх ажлыг ................-н өмнө хариуцна”.

 • A.

  Ард түмний

 • B.

  Засгийн газар

 • C.

  Ерөнхийлөгч

 • D.

  Улсын дээд шүүх

 • E.

  УИХ

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 42-р даалгавар

Хүүхэд муудсан жимс, ногоо ялгах ажил хийхийг хориглоно гэсэн заалт нь хүүхдийн эрхийг хамгаалах аль зарчмыг илэрхийлж байна вэ?

 • A.

  Ялгаварлан гадуурхахгүй байх

 • B.

  Оролцооны эрхийг хамгаалах                  

 • C.

  Эрүүл энх байх, хөгжих боломж олгох

 • D.

  Хүүхдийн эрхийг хамгаалах

 • E.

  Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хамгаалах

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 43-р даалгавар

Хүний эрхийн талаарх хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний биелэлтийг хангах, үр дүнг УИХ, НҮБ-д тогтмол тайлагнах нь аль байгууллагын чиг үүрэг вэ?        

 • A.

  УИХ

 • B.

  Засгийн газар

 • C.

  Дээд шүүх

 • D.

  Үндсэн хуулийн цэц 

 • E.

  Хүний эрхийн комисс

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 45-р даалгавар

Монгол улсын иргэний журамт үүрэг аль нь вэ?

 • A.

  Хууль дээдэлж, сахин биелүүлэх

 • B.

  Албан татвар төлөх

 • C.

  Эх орноо хамгаалан цэргийн алба хаах

 • D.

  Хүний нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэх

 • E.

  Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх    

Нийт: 208