A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн амьтдаас зөөлөн биетний хүрээний төлөөлөгчийг олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

Түлхүүр бичгийг ашиглан II дугаартай хөвчтөний хүрээний ангийг тодорхойлно  уу.                                                                                                                                       

 • A.

  Загасны анги                       

 • B.

  Мөлхөгчдийн анги

 • C.

  Сүүгээр бойжигчдын анги         

 • D.

  Хоёр нутагтны анги               

 • E.

  Шувууны анги                      

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт навчийн амсрын эсээр явагдаж буй хийн солилцоог харуулжээ. Энэ үйл явц ямар    үзэгдлээр явагддаг вэ?                                                                                                   

 • A.

  Осмос

 • B.

  Конденсац

 • C.

  Тургор

 • D.

  Транспираци

 • E.

  Диффуз

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

Цусны улаан эсийг 3 өөр концентрацитай уусмалд хийсэн туршилтын үр дүнг зурагт  харуулав. 2 дугаартай уусмалд явагдах үзэгдэл болон тухайн уусмалын төлөв байдлыг тодорхойлно уу.      

                                                                                                                                                                                                

 • A.

  Тургор, гипотоник уусмал

 • B.

  Деплазмолиз, изотоник уусмал

 • C.

  Плазмолиз, гипертоник уусмал

 • D.

  Плазмолиз, гипотоник уусмал

 • E.

  Тургор, гипертоник уусмал

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

Энзимийн бүтэц болон ажиллах зарчмыг зурагт харуулжээ. Зургийг ажиглан энзимийн бүтцийн хэсгийн нэр болон тайлбарыг зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.     

                      

 • A.

  1-B-I, 2-A-II, 3-C-IV, 4-D-III                              

 • B.

  1-C-II, 2-D-IV, 3-A-I, 4-B-III

 • C.

  1-D-IV, 2-C-I, 3-B-II, 4-A-III                              

 • D.

  1-D-IV, 2-C-I, 3-A-III, 4-B-II 

 • E.

  1-D-III, 2-B-II, 3-C-IV, 4-A-I

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

Хоол боловсруулах эрхтнүүдээс ялгарах энзим, тэдгээрийн задлах бодис болон     задралын бүтээгдэхүүнүүдийг зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.           

                   

 • A.

   

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 7-р даалгавар

Бүдүүвчид өгөгдсөн дисахарын задралаас үүсэх моносахар (Х)-ыг зөв нэрлэсэн хувилбарыг олно уу.                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

     

 • A.

  Галактоз

 • B.

  Глюкоз

 • C.

  Лактоз

 • D.

  Мальтоз

 • E.

  Фруктоз

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 8-р даалгавар

Ходоодонд боловсорсон хоол хүнсийг нарийн гэдэснээс элэг рүү зөөвөрлөдөг А цусны судсыг зурагт үзүүлэв. Нүүрс усаар баялаг хоол хүнс идсэний дараа А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ болон элгэн дэх гликогений хэмжээг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 9-р даалгавар

Эсийн амьсгалын глюкозын задралыг илэрхийлсэн бүдүүвчийг харуулжээ. Урвал явагдах эрхтэнцрийг нэрлэж, задралын үе шат (I), бүтээгдэхүүн бодис (II) ба үүсэх энергийн хэмжээ (III)-г зөв илэрхийлсэн мөрийг олно уу.    

                                                                                  

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 10-р даалгавар

Эсийн аэроб амьсгалыг илэрхийлсэн химийн тэгшитгэлээс урвалд орж буй бодис (I) , урвалаас үүсэх энергийн хэмжээ (II)-г нөхөж бичнэ үү.          

                                                           

                                                                

 • A.

  О2,  210 кЖ                           

 • B.

  О2 , 2830 кЖ                               

 • C.

   О2, 230 кЖ       

 • D.

  Н2 О, 2850 кЖ                     

 • E.

  C2 H5 OH, 2730 кЖ

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 11-р даалгавар

Графикт 5 сурагчийн тайван болон дасгалын дараа үед хийгдсэн амьсгалын тоон хэмжилтийн үр дүнг харуулжээ. Хэд дугаартай сурагчийн амьсгалын тооны өөрчлөлт хамгийн их байна вэ?            

        

                                                                                                

 • A.

  2

 • B.

  3

 • C.

  5

 • D.

  1

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 12-р даалгавар

 Хүний ялгаруулах эрхтэн тогтолцооны 1 дугаараар тэмдэглэсэн бүтцийн хэсгийг нэрлэнэ үү.                                                                                                                                   

 • A.

  Бөөрний артери

 • B.

  Генлийн гогцоо

 • C.

  Ойрын тахир сувганцар

 • D.

  Холын тахир сувганцар

 • E.

  Шээс дамжуулах цорго

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 13-р даалгавар

Бөөрний өвчин тус бүрийг онцлог шинжтэй нь зөв тохируулсан дугаарыг олно уу. 

 

Өвчний нэр

 

                           Онцлог шинжүүд

 

1

Бөөрний дутмагшил

 

A

Гадаргуу дээр ургацаг ургана. Улмаар шээхэд хүндрэл үүсэж, шээс цустай гарна.

 

2

 

Давсагны хавдар

 

B

Эмэгтэй хүний аарцагны булчин суларч, шээс урсах, дусагнах шинж тэмдгүүд илэрнэ.

 

3

 

Шээс задгайрах

 

C

Цуснаас илүүдэл бодисыг ялгаж чадахгүй болно. Улмаар шээсний хэмжээ багасаж, дотор муухайрах, бөөлжих зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг.

                                                                                                                

 • A.

  1C, 2A , 3B        

 • B.

  1А, 2C, 3B        

 • C.

  1A, 2B, 3C     

 • D.

  1B, 2A, 3C        

 • E.

  1C, 2B, 3A        

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 14-р даалгавар

Бага тархийг тэмдэглэсэн дугаарыг сонгоно уу.  

                                                       

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

  3

 • D.

  5

 • E.

  4

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 15-р даалгавар

2 дугаартай нейроны нэр, сэрэл дамжуулах зам, үүргийг зөв тодорхойлсон хувилбарыг олно уу.   

                                                                                                                          

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

   

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 16-р даалгавар

Магни, натри, кальци зэрэг эрдэс бодисуудын агуулагдах хүнс болон үүргийг зөв харгалзуулсан дугаарыг сонгоно уу.         

 

  Нэр

 

             Агуулагдах хүнс

 

Үүрэг

 

1

 

Mагни

 

A

Буурцагны цуу, борцолсон үхрийн мах, даршилсан ногоо

 

I

 

Ясны эдийн бүтцэд оролцоно.

 

2

 

Натри

 

B

 

Буудайн хивэг, буурцагт үр тариа, хар чавга

 

 

II

Эсийн мембраны гадна ихээр агуулагдаж, калийн ионтой хамт мэдрэл, булчинд сэрэл дамжихад оролцоно.

 

3

 

Кальци

 

C

 

Сүү цагаан идээ

 

III

Ургамлын хлорофиллын бүтцэд орж, фотосинтез явуулахад оролцоно.

                                                                                                                                                                                                                                                               

 • A.

  1-A-III, 2-B-II, 3-C-I           

 • B.

  1-В-I, 2-A-II, 3-C-III

 • C.

  1-C-III, 2-B-II, 3-A-I

 • D.

  1-C-I, 2-A-III, 3-B-II         

 • E.

  1-В-III, 2-A-II, 3-C-I          

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 17-р даалгавар

Дараах моносахаруудын үүсгэх дисахарыг нэрлэж, урвалын төрөл болон химийн холбоог зөв тодорхойлсон хувилбарыг сонгоно уу.  

                                                                                                                                                                              

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 18-р даалгавар

Өөх тосны биологийн үүргийг зөв нэрлэсэн хувилбарыг сонгоно уу.                       

      1. Амьд биеийн дулаан зохицуулна.       

      2. Булчингийн агшилт, сулралд оролцоно.

      3. Нөөц тэжээлийн бодис болно.           

      4. Эсийн мембраны бүрэлдэхүүнд оролцоно.

      5. Эсийн ханын бүрэлдэхүүнд оролцоно.

      6. Эсэд явагдах биохимийн урвалыг түргэсгэх.

 • A.

  1, 5, 6                

 • B.

  2, 4, 5            

 • C.

  3, 4, 5             

 • D.

  1, 3, 4                

 • E.

  4, 5, 6

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 19-р даалгавар

Зурагт дипептидийн молекулын томьёог харуулжээ. 1, 3 дугаараар тэмдэглэсэн бүтцийн хэсэг ба химийн холбоог зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.    

                                   

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 20-р даалгавар

Липаза энзимийн задлах субстратын нэр болон бүтээгдэхүүн бодисуудыг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.           

                                                                      

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 21-р даалгавар

Эсийн эрхтэнцрүүдийн 1 дугаарт тохирох ижил бүтцийн хэсгийг олно уу.   

                   

 • A.

  Дан мембран бүрхүүл

 • B.

  Мембран бүрхүүлгүй

 • C.

  Пластид

 • D.

  Давхар мембран бүрхүүл

 • E.

  Пероксисом

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 22-р даалгавар

Уургийн гуравдагч бүтцийг зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.                                                                    

 

 • A.

  1- A- II           

 • B.

  2- A- IV            

 • C.

  3- D- III            

 • D.

  4-C- II             

 • E.

  1- B- I   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 23-р даалгавар

Каталаза энзим нь устөрөгчийн хэт ислийг ус ба хүчилтөрөгч болгон задалдаг. Энэ урвалын эрчмийг графикт харуулав. Энзимт урвал явагдаж эхэлснээс хойш 1 минут 30 секундын дараа үүсэх хүчилтөрөгчийн

хэмжээг графикаас тодорхойлно уу.

 

 

         

                                                

 • A.

  5

 • B.

  5.4             

 • C.

  6.2

 • D.

  6.8   

 • E.

  2.7

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 24-р даалгавар

Зурагт эсийн хлоропластын бүтцийг харуулжээ. Фотосинтезийн гэрэлтэй шат явагддаг бүтцийн хэсгийг зөв тодорхойлсон хувилбарыг олно уу.            

                                  

 • A.

  1, дотоод мембран

 • B.

  2, гадаад мембран

 • C.

  3, гран

 • D.

  4, тилакойдын мембран

 • E.

  5, стром

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 25-р даалгавар

Уургийн нийлэгжлийн үе шатыг харуулсан зургийг зөв тайлбарласан мөрийг олно уу.     

   

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 26-р даалгавар

ДНХ-ийн молекул нь интерфазын S шатанд репликацид ордог. I ба II гинжүүд эх ДНХ-г илэрхийлж байгаа бол III ба IV гинжүүд түүнд суурилан шинээр нийлэгжиж байна. Зурагт үзүүлсэн ДНХ-ийн 4 гинжийн онцлогийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.         

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт ямар эрхтний хөндлөн огтлолыг дүрсэлсэн болохыг тодорхойлж, 1-3 дугаараар тэмдэглэсэн бүтцийн хэсгүүдийг зөв нэрлэсэн мөрийг сонгоно уу.                                  

 • A.

  A

 • B.

   

  B

 • C.

   

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 28-р даалгавар

Ургамлыг усаар ханасан байдлаар нь экологийн гурван бүлэгт хуваадаг. Доорх хүснэгтэн мэдээллээс мезофит ургамлын онцлогийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.  

                                                                                                                                             

 

 • A.

  A

 • B.

   

  B

 • C.

   

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 29-р даалгавар

Зурагт хөхтөн амьтны цусны эргэлтийг дүрсэлжээ. Цусны их эргэлт явагдах чиглэлийг зөв тодорхойлсон дугаарыг олно уу.   

                                                                                   

 • A.

  1 → 6→ 7→ 4

 • B.

  3→ 8→ 5 → 2

 • C.

  1 → 8→ 2 → 6

 • D.

  2 → 1→ 8 → 5

 • E.

  3 → 4→ 7 → 6

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 30-р даалгавар

Зүрхний бүтцийн зургийг ажиглаж, онцлогийг нь зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.   

       Түлхүүр: (√)- тийм, (х)- үгүй     

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 31-р даалгавар

Митоз хуваагдлын профазын үе шатыг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг олно уу.                        

  

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

  4

 • D.

  5

 • E.

  3

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 32-р даалгавар

Мейоз I хуваагдлын зургийг ажиглан, түүний үе шат болон онцлогийг зөв илэрхийлсэн мөрийг олно уу.       

                                                                                                           

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 33-р даалгавар

Митоз хуваагдлын онцлогийг зөв тодорхойлсон дугаарыг сонгоно уу.                      

      Түлхүүр: (√)- тийм, (х)- үгүй

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 34-р даалгавар

Хромосомыг центромерийн байрлалаас нь хамаарч дараах байдлаар ангилдаг. 2 ба 4 дугаартай хромосомыг зөв нэрлэсэн мөрийг олно уу.        

                                         

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 35-р даалгавар

Зурагт эсийн мөчлөгийг үзүүлжээ. II дугаартай үе шатын нэр болон үйл явцыг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.                                   

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 36-р даалгавар

Хүний хромосомын бүрдлийн зураг (кариотип)-ийг ажиглан хүйс болон аутосом хромосомыг зөв тодорхойлсон дугаарыг олно уу.               

                                                                                                                                                                                                                                   

 • A.

  Эмэгтэй, эхний 44 хромосом

 • B.

  Эрэгтэй, эхний 22 хос хромосом

 • C.

  Эрэгтэй, 44+ХУ

 • D.

  Эмэгтэй, 44+ХХ

 • E.

  Эрэгтэй, эхний 22 хромосом

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 37-р даалгавар

Модификаци хувьслын онцлогуудыг зөв нэрлэсэн дугаарыг сонгоно уу.                                                                                                                                                                        

1. Гадаад орчны нөлөөнөөс хамаардаг.

      2. Үр удамд дамжихгүй.

      3. Генотип өөрчлөгдөхгүй.

      4. Фенотипэд өөрчлөлт гарна.

      5. Генотипэд өөрчлөлт орно.

 • A.

  1, 2, 4, 5

 • B.

  1, 2, 3, 5

 • C.

  2, 3, 4, 5

 • D.

  1, 2, 3, 4

 • E.

  1, 3, 4, 5

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 38-р даалгавар

Хүснэгтэд өгөгдсөн генотипүүдээс гомозигот доминант бие хэд байна вэ?            

                                                                                                 

 • A.

  0

 • B.

  2

 • C.

  3

 • D.

  4

 • E.

  1

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 39-р даалгавар

Тахианы саарал өнгө нь цагаан өнгөө давамгайлж удамшдаг. Гетерозигот саарал өнгөтэй тахиаг цагаан өнгөтэй тахиатай эвцэлдүүлэхэд саарал өнгөтэй тахиа гарах хувийг тооцоолж олно уу.                                                                                                          

 • A.

  0

 • B.

  25

 • C.

  75

 • D.

  100

 • E.

  50

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 40-р даалгавар

Нэгэн гэр бүлийн эцэг нь IV бүлгийн бүлгийн цустай, эх нь I бүлгийн цустай бол энэ гэр бүлд эцэгтэйгээ ижил цусны бүлэгтэй хүүхэд төрөх магадлалыг тооцоолно уу.      

 • A.

  25%                     

 • B.

  50%

 • C.

  75%

 • D.

   0%                

 • E.

  100%

Нийт: 201