A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

6.7  тоог бүхлээр тоймлоорой.

 • A.

  7

 • B.

  6

 • C.

  10

 • D.

  5

 • E.

  0

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

54600  тоог стандарт хэлбэрт бичээрэй.                                                               

 • A.

  54.6∙103

 • B.

  546∙102

 • C.

  5.46∙104 

 • D.

  0.546∙105   

 • E.

  5.46∙103

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

0.1(3)  үет аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүл.                                

 • A.

  \frac{13}{99}

 • B.

  \frac{13}{90}

 • C.

  \frac{4}{3}

 • D.

  \frac{2}{15}

 • E.

  \frac{4}{33}

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

P(A)=\frac{2}{5} бол үзэгдлийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыг ол.                  

 • A.

  \frac{5}{2}

 • B.

  -\frac{3}{5}

 • C.

  1

 • D.

  0

 • E.

  \frac{3}{5}

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

​​​​

 • A.

  \sqrt{2}

 • B.

  \sqrt{8}

 • C.

  \sqrt[3]{2}

 • D.

  \sqrt[3]{4}

 • E.

  \sqrt[3]{8}

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

 • A.

  3

 • B.

  -7

 • C.

  5

 • D.

  2

 • E.

  -1

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 7-р даалгавар

 • A.

  2

 • B.

  2\sqrt{3}

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 8-р даалгавар

 • A.

  B-A

 • B.

  B-A

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 9-р даалгавар

   бол    –ийн утгыг ол.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 10-р даалгавар

   функцийн хувьд    –ийн утгыг ол.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

   

 • E.

     

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 11-р даалгавар

   тоонуудаас   –оос бага байх бүх тоог ялган бич.

 • A.

   

 • B.

              

 • C.

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 12-р даалгавар

Есөн сурагчийн математикийн шалгалтын оноо 70, 70, 58, 41, 43, 74, 100, 60, 45 байв. Сурагчдын онооны квартиль хоорондын далайцыг олоорой.

 • A.

  28

 • B.

  25

 • C.

  59

 • D.

  26

 • E.

  70

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 13-р даалгавар

   үед   илэрхийллийг хялбарчил.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 14-р даалгавар

   бол   матрицыг олоорой.                  

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 15-р даалгавар

   систем тэгшитгэлээс  -ийг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 16-р даалгавар

   функцийн утгын мужийг олоорой.

 • A.

   

 • B.

          

 • C.

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 17-р даалгавар

 олон гишүүнтийг  олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 18-р даалгавар

   олонлогуудын хувьд   бол  -ийг олоорой.

 • A.

  6

 • B.

  2

 • C.

  16

 • D.

  9

 • E.

  10

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 19-р даалгавар

 тэгшитгэл хэдэн натурал шийдтэй вэ?

 • A.

  14

 • B.

  36

 • C.

  4

 • D.

  15

 • E.

  12

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 20-р даалгавар

Конусын байгуулагч нь 12  нэгж, суурийн радиус нь 8  нэгж урттай байв. Энэ конусын хажуу гадаргуугийн дэлгээс болох секторын өнцгийг олоорой.                     

 • A.

 • B.

           

 • C.

 • D.

        

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 21-р даалгавар

   тоонууд язгуур нь болох гурван зэргийн олон гишүүнт аль нь вэ?

 • A.

      

 • B.

       

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 22-р даалгавар

   тэгшитгэлийн шийдийг олоорой.

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 23-р даалгавар

   ба  цэгийг дайрах муруйг олоорой.

 • A.

        

 • B.

   

 • C.

     

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 24-р даалгавар

 функцийн    цэгт татсан нормаль шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.

 • A.

 • B.

      

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 25-р даалгавар

OAB  гурвалжны AB  тал дээр AC :CB=2 :1 байх C цэг авав.    бол   -ийг   -ээр илэрхийлээрэй.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 26-р даалгавар

n ширхэг элементтэй өгөгдлийн арифметик дундаж 11.5   ба   бол n-ийн утгыг олоорой.

 • A.

  18

 • B.

  3

 • C.

  2

 • D.

  15

 • E.

  17

Оноо-3 Минут-2
A хувилбарын 27-р даалгавар

   илэрхийллийг хялбарчлаарай.   

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-2
A хувилбарын 28-р даалгавар

Зэс ба төмрийн 60 кг хайлшинд 15 кг төмөр нэмэхэд зэсийн эзлэх хувь нь 12  хувиар багассан бол хайлшинд хэдэн килограмм зэс байсан бэ?

 • A.

  45 кг

 • B.

  24 кг

 • C.

  33 кг

 • D.

  48  кг

 • E.

  36 кг

Оноо-3 Минут-2
A хувилбарын 29-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн A дүрсийг B дүрсэд хувиргажээ. Хувиргалтын матрицыг олоорой.         

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-2
A хувилбарын 30-р даалгавар

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь 41 ба ялгавар нь -3  байв. Эхний n гишүүний нийлбэрийн хамгийн их утгыг олоорой.

 • A.

  299

 • B.

  300

 • C.

  302

 • D.

  301

 • E.

  294

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 31-р даалгавар

   байв.    вектор   вектортой параллел бол  -ийн утгыг олоорой.

 • A.

   

 • B.

     

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

     

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 32-р даалгавар

   тодорхой интегралыг бодоорой.                 

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 33-р даалгавар

1 радиустай тойрогт багтсан тэгш өнцөгт гурвалжны периметр    бол гурвалжны талбайг олоорой.                       

 • A.

  2

 • B.

  1

 • C.

  5

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн кубийн   ба    ирмэгүүд дээр харгалзан   цэгүүдийг   ,  байхаар авчээ. Кубийг    хавтгайгаар огтлоход үүссэн   ба    призмүүдийн эзлэхүүний харьцааг олоорой.      

 

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 35-р даалгавар

   цэгийг  шулууны хувьд тэгш хэмээр хувиргахад үүсэх цэгийн координатыг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

    

 • E.

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 36-р даалгавар

   тэнцэтгэл биш бүх бодит тоо  -ийн хувьд үнэн байх   тооны утгын мужийг олоорой.                        

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 1-р даалгавар

7.3  тоог бүхлээр тоймлоорой.                                                                                                

 • A.

  7

 • B.

  8

 • C.

  10

 • D.

  5

 • E.

  0

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 2-р даалгавар

341000  тоог стандарт хэлбэрт бичээрэй.                      

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 3-р даалгавар

 үет аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлээрэй.         

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 4-р даалгавар

    бол A  үзэгдлийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыг олоорой.                                                                           

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

     

Нийт: 144