A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

6.02∙1023 ширхэг усны молекулд ......... моль устөрөгчийн атом агуулагдана.

 

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

  0.5

 • D.

  3

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

Сурагч үл мэдэгдэх цагаан өнгөтөй давсыг тодорхойлох зорилгоор усанд уусгаж давсны хүчлийн уусмалаар хүчиллэгжүүлсэн барийн хлоридын уусмал нэмэхэд цагаан тунадас үүссэн бол энэ ямар давс вэ?

 

 • A.

  LiCl     

 • B.

  NaNO3

 • C.

  K2SO4

 • D.

  MgBr2

 • E.

  NH4I

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

Үелэх хүснэгтийн нэг бүлэгт багтах элементүүдийг агуулсан эгнээг сонгоно уу.

 

 • A.

  F, Cl, Br, I       

 • B.

  C, N, O, F

 • C.

  Fe, Mn, Ag, Au

 • D.

  Na, K, Ca, Ba

 • E.

  C, N, P, S

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

Дараах давсанд хэдэн ширхэг ионы холбоо агуулагдаж байна вэ?    

 • A.

  1

 • B.

  8

 • C.

  6

 • D.

  4

 • E.

  2

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

Дараах үгэн тэгшитгэлийг гүйцээж үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

Магни + Хүхрийн хүчил = ..........................             + Устөрөгч

 

 • A.

  Магнийн карбонат    

 • B.

  Магнийн хлорид

 • C.

  Магнийн гидроксид

 • D.

  Магнийн сульфат

 • E.

  Магнийн нитрат

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

Нефтийн нэрлэгийн үед гарсан, салбарласан салбарлаагүй бүтэцтэй алканыг агуулсан, хялбар дөл авалцан шатдаг, автомашины моторын түлш болгон хэрэглэдэг фракцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 

 • A.

  Бензин

 • B.

  Лигроин

 • C.

  Керосин

 • D.

  Дизель

 • E.

  Битум

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 7-р даалгавар

“Бут-2-ен” нэгдлийн томьёог сонгоно уу.  

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 8-р даалгавар

урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

 

 • A.

  CH3COOH

 • B.

  C2H6

 • C.

  C2H5OH

 • D.

  CH3CHO

 • E.

  CO2

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 9-р даалгавар

Полиэтений томьёог сонгоно уу.   

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 10-р даалгавар

Өгөгдсөн масс спектрийг ашиглан неоны атомын харьцангуй дундаж атом массыг тодорхойлно уу            

        

 • A.

  20.0

 • B.

  21.8

 • C.

  21.0

 • D.

  20.2

 • E.

  20.9

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 11-р даалгавар

Нэгэн металлын атомын үнэмлэхүй масс нь 1.6∙10-22 г байсан бол харьцангуй атом массыг олж металлыг тодорхойлно уу.       

 • A.

  27 а.м.н, Co

 • B.

  27 а.м.н, Al    

 • C.

  26 а.м.н, Al

 • D.

  96 а.м.н, Cm

 • E.

  96 а.м.н, Мо

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 12-р даалгавар

Дараах хроматограммыг ажиглан уусах чанар хамгийн багатай бодисыг олно уу.

 

 • A.

  X

 • B.

  Z

 • C.

  Y

 • D.

  W

 • E.

  Q

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 13-р даалгавар

эргэх урвалын хувьд бүтээгдэхүүний гарцыг ихэсгэхийн тулд дараах хүчин зүйлсээс алиныг нь өөрчлөх вэ?     

                                        I. Температурыг ихэсгэх

                                                II. Даралтыг ихэсгэх

                                                III. Устөрөгч хийг нэмэх

                                                IV. Катализатор нэмэх

 • A.

  I, II

 • B.

  I, IV

 • C.

  I, III

 • D.

  II, III

 • E.

  II, IV

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 14-р даалгавар

Өгөгдсөн энтальпийн цикл болон бодисуудын шатахын стандарт энтальпийн утгыг ашиглан этанолын үүсэхийн стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг олно уу.     

 • A.

  687 кж∙моль-1

 • B.

  279 кж∙моль-1

 • C.

  -3013 кж∙моль-1

 • D.

  3013 кж∙моль-1          

 • E.

  -279 кж∙моль-1

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 15-р даалгавар

Na2SO4, H2S, Na2SO3, S, SO2 гэсэн бодисуудаас зөвхөн исэлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж чадах бодисыг сонгоно уу.                

 

 • A.

   Na2SO4

 • B.

  H2S

 • C.

  S

 • D.

  Na2SO3

 • E.

  SO2

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 16-р даалгавар

Хүйтэн устай урвалд ордоггүй боловч усны ууртай урвалд ордог металлыг сонгоно уу

 

 • A.

  Ag

 • B.

  Na

 • C.

  K

 • D.

  Zn

 • E.

  Cu

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 17-р даалгавар

Кальцийн гидроксидыг нүүрсхүчлийн хийгээр үйлчлэхэд кальцийн карбонатын цагаан тунадас үүсдэг боловч нүүрсхүчлийн хийг илүүдлээр нэмэхэд тунадас уусч эхэлдэг. Энэ үзэгдлийг илэрхийлсэн урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.       

    

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 18-р даалгавар

Шингэрүүлсэн хүхрийн хүчилтэй урвалд орж устөрөгч ялгаруулдаг бодисыг сонгоно уу.     

                       

 • A.

  MgO

 • B.

  Zn

 • C.

  K2CO3

 • D.

  NaOH 

 • E.

  Cu

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах өгүүлбэрүүдээс аль нь биотүлшний давуу талыг илэрхийлж байна вэ?              

                        I. Химийн идэвх сайтай тул тусгай зориулалтын хөдөлгүүр шаардлагатай

                        II. Түүхий эд нь ургамал тул нөхөн сэргээгддэг

                        III. Асгарсан тохиолдолд биозадралд хялбар ордог

                        IV. Дэгдэмхий чанар бага тул зөвхөн дулааны улиралд тохиромжтой

 • A.

  I, II

 • B.

  I, IV

 • C.

  I, III     

 • D.

  II, III

 • E.

  II, IV

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 20-р даалгавар

Гексадеканы крекингийн урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.          

C16H34 С8H18 + ?

 • A.

  C6H14

 • B.

  C8H18

 • C.

  C4H8

 • D.

  C7H16

 • E.

  C8H16

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 21-р даалгавар

Этанолын шатах урвалыг сонгоно уу.      

 

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 22-р даалгавар

Найлоныг поликонденсацын урвалаар гарган авах урвалын тэгшитгэл өгөгджээ. Дагалдах бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • A.

  O2

 • B.

  CO2

 • C.

  NH3      

 • D.

  H2O

 • E.

  CH3OH

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 23-р даалгавар

Натрийн нитратын дулааны задрал дараах тэгшитгэлээр явагддаг. Урвалын гарц 75% бол 34 г натрийн нитратаас стандарт нөхцөлд хэдэн литр хүчилтөрөгч гарган авах вэ?

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

 • A.

  4.96 л

 • B.

  3.72 л

 • C.

  3.36 л

 • D.

  4.48 л

 • E.

  4.80 л

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 24-р даалгавар

2 валенттай нэгэн металлын оксидын 20%-ийг хүчилтөрөгч эзэлдэг бол металлын оксидын химийн томьёог тодорхойлно уу.

 

 • A.

  CaO

 • B.

  MgO   

 • C.

  CuO

 • D.

  FeO

 • E.

  MnO

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 25-р даалгавар

Сурагч өөрийн бэлтгэсэн давсны хүчлийн уусмалын концентрацыг тодорхойлох зорилгоор 15 мл –ийг таслан авч 0.5 М концентрацтай натрийн гидроксидын уусмалаар  титрлэхэд 12 мл зарцуулагдсан бол давсны хүчлийн молийн концентрацыг тодорхойлно уу.            

 

 • A.

  0.4 М

 • B.

  0.5 М

 • C.

  0.3 М

 • D.

  0.2 М

 • E.

  0.1 М

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 26-р даалгавар

Хүхэр (IV) –ийн оксидыг хураан авах, хатаах, таних аргыг сонгоно уу.           

Хураан авах арга

Хатаах арга

Таних арга

I

Дээшээ харсан саванд агаарыг түрүүлэх аргаар

a

Түүхий шохой (СаО) дундуур нэвтрүүлэх

X

Асч байгаа зомгол ашиглан таних

II

Доошоо харсан саванд агаарыг түрүүлэх аргаар

b

Концентрацтай Н2SO4, эсвэл усгүй CaCl2 дундуур нэвтрүүлэх

Y

Хөх лакмусын цаас ашиглан таних

III

Усыг түрүүлэх аргаар

Z

Шохойн усан дундуур нэвтрүүлэх

 • A.

  II, b, Z

 • B.

  II, a, Z 

 • C.

  I, a, Y

 • D.

   I, b, Y

 • E.

  III, b, X

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 27-р даалгавар

Химийн урвалын хурдад эх бодисын концентрац хэрхэн нөлөөлөхийг мөргөлдөлтийн онолоор тайлбарласан хариултыг сонгоно уу.       

 

 • A.

  Бодисын нунтаглалт нь бодисын жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • B.

  Бодисын жижиг хэсгийн хөдөлгөөний кинетик энерги нь идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • C.

  Нэгж эзлэхүүнд оногдох бодисын жижиг хэсгийн тоо нь идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • D.

  Урвалын идэвхжилийн энерги нь жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • E.

  Урвалын холимгийн эзлэхүүн нь жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 28-р даалгавар

Сурагч зэс халбагыг металл мөнгөөр бүрэх зорилгоор зурагт үзүүлсний дагуу цахилгаан химийн хэлхээг угсарч туршилтыг явуулжээ. Хэлхээн дэх анод, катод электродууд болон исэлдэх, ангижрах процессыг тодорхойлно уу.

 

Зэс электрод

Мөнгө электрод

A

Анод

Исэлдэх

Катод

Ангижрах

B

Катод

Исэлдэх

Анод

Ангижрах

C

Анод

Исэлдэх

Катод

Исэлдэх

D

Катод

Ангижрах

Анод

Ангижрах

E

Катод

Ангижрах

Анод

Исэлдэх

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 29-р даалгавар

Исэлдэх болон ангижрах хагас урвалын тэгшитгэлүүд өгөгджээ. Тэгшитгэлээс исэлдүүлэгч болон ангижрах, исэлдэх процессын үед шилжсэн электроны тоог тодорхойлно уу.          

MnO4- + 2H2O + ? → MnO2 + 4OH-                                  

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + ?

 

            Исэлдүүлэгч                         Авсан электрон                     Алдсан электрон

А.              OH-                                                                 2                                              1

В.              SO32-                                              2                                              3

C.             MnO4-                                                           1                                              3

D.             MnO4-                                                           3                                              2

E.              SO32-                                              3                                              2

 

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 30-р даалгавар

Дараах шалтгаан үр дагавраас тогтсон бичвэр мэдээлэлтэй танилцаад үнэн худлыг тодорхойлно уу.            

 

Шалтгаан

 

Үр дагавар

1

Цэвэр металл нь үелсэн талст торын бүтэцтэй, цөмийн цэнэг нь ижил атомуудаас тогтсон байдаг

учраас

Металлыг ямар нэг хүчээр үйлчлэхэд талст торын үеүд гулсан шилжих боловч металлын холбоо нь хэвээр үлдэж зөвхөн хэлбэр нь өөрчлөгддөг.

2

Хайлшийн хувьд нэмсэн элементийн атомын радиус нь өөр тул талст торын зөв үелсэн бүтцийг эвддэг

Талст торын үеүд гулсах боломжгүй болж бат бэх чанарыг бууруулдаг.

3

Хайлшийн бат бөх чанар цэвэр металлыг бодвол муу байдаг

Ихэнх металлыг өөр металлтай хольж хайлш болгон өргөн хэрэглэдэг.

 

 

A.

B.

C.

D.

E.

1

Үнэн

Үнэн

Худал

Үнэн

Үнэн

Үнэн

Үнэн

Худал

Худал

Үнэн

2

Үнэн

Худал

Үнэн

Үнэн

Худал

Худал

Худал

Үнэн

Үнэн

Үнэн

3

Худал

Үнэн

Худал

Үнэн

Үнэн

Үнэн

Үнэн

Үнэн

Худал

Худал

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 31-р даалгавар

Сүүлийн үед эдийн засгийн хэмнэлттэйгээр ган үйлдвэрлэхийн тулд байгалийн хийг ашиглан төмрийн оксидыг ангижруулж байна. 20%-ийн  хольцтой 58 тонн төмрийн оксид (Fe3O4) –оос хэдэн тонн төмөр гарган авах боломжтой вэ?    

Fe3O4 + CH4 → 3Fe + CO2 + 2H2O

 

 • A.

  52.5 т

 • B.

  42.0 т

 • C.

  7.0 т

 • D.

  5.6 т

 • E.

  33.6 т

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 32-р даалгавар

Хүхрийн хүчил үйлдвэрлэлийн контактын аргын 1-р шатанд пиритийг шатааж 3.2 кг хүхэр (IV) –ийн оксид (SO2) гарган авчээ. Хийг 1270С температур, 83140 Па даралтанд хураан авсан бол хийн эзлэхүүнийг тооцоолно уу.

 

 • A.

  12.8 л

 • B.

  0.6 л

 • C.

  4.0 л

 • D.

  2.0 л

 • E.

  1.6 л

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 33-р даалгавар

Нефтийн нэрлэгийн фракцуудын хэрэглээг зөв харгалзуулна уу.      

 

Нэр

 

Хэрэглээ

I

Цэвэршүүлсэн хий

Х

Моторын түлш

II

Бензин

Y

Металл эдлэлийг коррозиос хамгаалах, цэвэрлэгээ болон гялалзуулагч материал

III

Өнгөлгөөний тос

Z

Ахуйн түлш болон органик бодис гарган авах түүхий эд

 

 • A.

  I-Z, II-Y, III-X

 • B.

  I-Y, II-Z, III-X  

 • C.

  I-Z, II-X, III-Y

 • D.

  I-X, II-Y, III-Z

 • E.

  I-X, II-Z, III-Y

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 34-р даалгавар

Дараах урвалаар үүссэн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, нэрлэнэ үү.

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 35-р даалгавар

Дараах полимерүүдийн хэрэглээг зөв харгалзууна уу.             

 

 • A.

  I-c, II-b, III-a

 • B.

  . I-b, II-a, III-c

 • C.

  I-a, II-b, III-c

 • D.

  I-b, II-c, III-a 

 • E.

  I-a, II-c, III-b

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 36-р даалгавар

Бромын усны өнгийг арилгадаггүй 3.6 г нэгэн нүүрсустөрөгчийг шатаахад 11 г нүүрсхүчлийн хий, 5.4 гр ус үүссэн бол нүүрсустөрөгчийг тодорхойлж нэрлэнэ үү.               

 • A.

  Бутан

 • B.

  Пентен

 • C.

  Пентан

 • D.

  Циклопентан 

 • E.

  Бутен

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 37-р даалгавар

Нэгэн элементийн бүх электроны дараалсан иончлолын энергийн утгыг харуулсан график өгөгджээ. Графикийг ажиглан ямар элемент болохыг тодорхойлно уу.                       

  

 • A.

  Хүхэр

 • B.

  Селен

 • C.

  Азот

 • D.

  Хүчилтөрөгч

 • E.

  Нүүрстөрөгч

   

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 38-р даалгавар

81 г цайрын оксид (ZnO) –г нүүрсээр ангижруулан гарган авсан цайрыг зэстэй хольж 60% зэс агуулсан хэдэн г гууль гарган авах боломжтой вэ?

 

 

 • A.

  190.5 г

 • B.

  97.5 г

 • C.

  202.5 г

 • D.

  121.5 г

 • E.

  162.5 г

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 39-р даалгавар

2CO(x) + O2(x) → 2CO2(x) урвалд 140 мл нүүрстөрөгч (II) –ийн оксид, 120 мл хүчилтөрөгчийг авч урвалыг явуулахад хүчилтөрөгчийн урвалд орох дундаж хурд 0.5 мл∙сек-1 байсан бол туршилтын үр дүнгийн графикийг сонгоно уу.       

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-3
A хувилбарын 40-р даалгавар

Энзимийн нөлөөгөөр нүүрс ус исэлдэх процессыг ферментац гэнэ. Сүү гашлах үед ферментац явагдаж сүүний хүчил үүсдэг. Энэ урвалыг сонгоно уу. 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 160