A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

Нэгэн төрлийн ачааны массыг 4 сурагч тус бүрийн нэг удаа хэмжсэн үр дүнг зурагт үзүүлэв. Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан ачааны массын дундаж утгыг олно уу.                                              

 • A.

  54.05 г              

 • B.

  54.10  г              

 • C.

  53.90 г              

 • D.

  53.95 г               

 • E.

  54.00 г     

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн m=5 кг масстай биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийн нийлбэр хүчний хэмжээ нь F=20 Н бол ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ?       

                                         

 • A.

  0.25 м/с2

 • B.

  5 м/с2        

 • C.

  4 м/с2        

 • D.

  25 м/с2         

 • E.

  20 м/с2 

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

Цахилгаан зуухан дээр савтай усыг байрлуулан халаахад  ус жигд халах хүртэл дулааны энерги зөөгдөх үзэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ?                                                             

 

     

 • A.

  Конвекц   

 • B.

  Конвекц ба дулаан дамжуулал          

 • C.

  Дулаан дамжуулал       

 • D.

  Цацаргалт

 • E.

  Конвекц ба цацаргалт

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 4-р даалгавар

Нүүрсхүчлийн хий, инээлгэгч хий, метан зэрэг хүлэмжийн хийнүүд ямар нийтлэг чанартай учраас дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг вэ?                                                  

 • A.

  Дэлхийн гадаргаас ойсон ультра ягаан цацралыг сайн шингээдэг.                             

 • B.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах λ=10 мкм инфра цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.                                                                                                                                                          

 • C.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн шингээдэг.  

 • D.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.   

 • E.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах λ=10 мкм инфра цацралыг сайн шингээж авдаг.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

Зургийн А В заагаас хоёр тийш өөр өөр гүнтэй усны давхарга оршино. 1-р давхаргаас 2-р давхарга руу туссан хавтгай  долгионы гадаргуудыг харуулав. Гадаргуу ба заагийн хоорондох өнцөг 60°  ба 45°  болно. Долгион 1-р давхаргаас 2-р давхаргад шилжихэд долгионы урт ба долгион тарах хурдыг жишнэ үү.    1-р давхаргад долгионы урт λ1,  долгион тарах хурд v1, 2-р давхаргад долгионы урт λ2долгион тарах хурд v2.       

 

                                                                        

 • A.

  λ1> λ2 , v1< v2                  

 • B.

  λ1<λ2 , v1< v2           

 • C.

  λ1> λ2 , v1> v2                  

 • D.

  λ1< λ2 , v1> v2          

 • E.

  λ1= λ2 , v1= v2

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

Конденсаторыг цахилгаан болон электрон хэлхээнд үүрэг зориулалт, бүтцээр нь ялгаж өөр өөр тэмдэглэдэг. Дараах тэмдэглэгээнүүдээс электролит буюу туйлт  конденсатор аль нь вэ?

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 7-р даалгавар

        Хоёр цахилгаан цэнэгийн хоорондох харилцан үйлчлэлийг зөв дүрсэлсэн зураг аль вэ?                    

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 8-р даалгавар

Цэнхэр өнгөтэй цамц цэнхэр харагддагийн учрыг зөв тайлбарласан өгүүлбэрийг сонгоно уу.

 • A.

  Цэнхэр цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн цэнхэр  өнгийг шингээж бусад өнгийг ойлгодог.                                                                                                                                                                           

 • B.

  Цэнхэр цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн цэнхэр өнгийг ойлгож бусад өнгийг шингээдэг.                                                                                                                                                                       

 • C.

  Цэнхэр цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн  бүх өнгийн гэрлийг шингээдэг.          

 • D.

  Цэнхэр цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн бүх өнгийн гэрлийг ойлгодог.                 

 • E.

  Цэнхэр цамц өөрөөсөө цэнхэр гэрэл гаргадаг.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 9-р даалгавар

     Утсан дүүжин 6 секундийн хугацаанд 12 удаа хэлбэлзсэн бол хэлбэлзлийн үеийг тодорхойлно уу.                                                                                                                                                                                                       

 • A.

  0.25 с

 • B.

  2 с

 • C.

  18 с  

 • D.

  6 с 

 • E.

  0.5 с

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 10-р даалгавар

     Ижил давтамжтай  дууны долгионууд давхцахад нийлбэр долгионы далайц ихсэх буюу багасах үзэгдэл ажиглагддаг. Энэ үзэгдлийг дууны ................................гэнэ.                    

 • A.

  Хугаралт

 • B.

  Дифракц

 • C.

  Ойлт  

 • D.

  Интерференц

 • E.

  Туйлшралт

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 11-р даалгавар

Газраас h  өндөрт байгаа m  масстай биеийн байрлах өндрийг 4 дахин багасгахад потенциал энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 

 • A.

  4 дахин багасна.

 • B.

  16 дахин ихэснэ.      

 • C.

  4 дахин ихэснэ.

 • D.

  өөрчлөгдөхгүй.  

 • E.

  16 дахин багасна.      

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 12-р даалгавар

Зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

Графикийн аль хэсэгт жигд удаашрах хөдөлгөөн хийх вэ?                                  

 • A.

  (AB) ба (DE)             

 • B.

  (AB)        

 • C.

  (BC)       

 • D.

  (BC) ба (DE)     

 • E.

  (CD)           

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 13-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

 (AB) хэсэгт биеийн хурдатгал ямар байх вэ?                                                                

 • A.

  0 м/с2     

 • B.

  2.5 м/с2 

 • C.

  1.5 м/с2 

 • D.

  1.0 м/с2

 • E.

  0.7 м/с2

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 14-р даалгавар

Шулууны дагуу жигд хөдлөх биеийн хөдөлгөөний координат-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. (BС) хэсэгт биеийн хөдөлгөөний хурдыг олно уу.      

 • A.

  0.5 м/с  

 • B.

  3 м/с 

 • C.

  2 м/с

 • D.

  2.5 м/с

 • E.

  5 м/с  

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 15-р даалгавар

Гүйж байгаа хүүхэд хурдаа 2.000 м/с –ээс 6.000 м/с хүртэл нэмэхэд түүний хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт 150.0 кг м/с байсан бол хүүхдийн массыг тодорхойлно уу.             

 

 • A.

  18.75 кг            

 • B.

  12.50 кг           

 • C.

  25.00 кг              

 • D.

  37.50 кг                

 • E.

  50.00 кг                 

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 16-р даалгавар

Ачаа өргөх төхөөрөмж 10 кг масстай ачааг газраас 2 м өндөрт 5 с-ийн  хугацаанд гаргасан бол төхөөрөмжийн чадлыг тодорхойлно уу.                              

 • A.

  10 Вт                

 • B.

  4.0 Вт                

 • C.

  20 Вт                

 • D.

  2.0 Вт            

 • E.

  40 Вт  

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 17-р даалгавар

Хийн температур ба даралт, хийн бөөмсийн хөдөлгөөний тухай илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдээс БУРУУГ нь сонгоно уу.                                                                     

                     

                                     

            

                                            

 

 • A.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн температур буурна. 

 • B.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд багасах үед хийн даралт буурна.           

 • C.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн температур нэмэгдэнэ.  

 • D.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн даралт нэмэгдэнэ. 

 • E.

  Хийн температур ихсэх үед хийн дотоод энерги нэмэгдэнэ.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 18-р даалгавар

Цахилгаан халаагуур дээр буцлах температурт байгаа 200 г усны 25% –ийг ууршуулахдаа ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ? Усны ууршихын хувийн  дулаан нь 

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 19-р даалгавар

20 0С температурт 2.000 м3 эзлэхүүнтэй байсан хар тугалгыг 60 0С температуртай болтол халаахад эзлэхүүн ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ? Хар тугалганы эзлэхүүн тэлэлтийн коэффицент        

 • A.

    м3 –ээр тэлнэ.                                 

 • B.

    м3 –ээр агшина. 

 • C.

    м3 –ээр тэлнэ.

 • D.

    м3 –ээр агшина.   

 • E.

    м3 –ээр тэлнэ. 

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 20-р даалгавар

Зурагт төмрийн төлөвийн өөрчлөлтийг харуулсан график өгөгдөв.

 Графикийн (AB) хэсэгт ямар процесс явагдаж байна вэ?                                     

 • A.

  Уурших

 • B.

  Конденсацлах          

 • C.

  Царцах 

 • D.

  Хатуу төлөвт хөрөх          

 • E.

  Хайлах 

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 21-р даалгавар

Зурагт төмрийн төлөвийн өөрчлөлтийг харуулсан график өгөгдөв.

Графикт өгөгдсөн хугацааны завсаруудын алинд нь төмрийн молекулуудын дундаж кинетик энерги  өөрчлөгдөхгүй байх вэ?                                                                    

 • A.

  20   30 мин           

 • B.

  10 20 мин, 20   30 мин               

 • C.

  0- 10 мин                            

 • D.

   0- 10 мин, 20- 30 мин 

 • E.

   10- 20 мин

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 22-р даалгавар

Аягатай халуун усыг яагаад үлээж хөргөдөг вэ?                       

 • A.

  Үлээхэд аягатай усан дотор конвекц явагдаж хөрнө.                     

 • B.

  Амнаас гарсан хүйтэн уур усыг хөргөдөг.                 

 • C.

  Хүйтэн уурын молекул аягатай ус руу нэвчин хөргөнө.                                                                  

 • D.

  Усны гадаргаас тасарсан молекулуудыг үлээхэд буцаж орно.                                           

 • E.

  Усны гадаргаас тасарсан их энергитэй молекулуудыг үлээж холдуулах.                                          

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 23-р даалгавар

Дууны долгионы давтамж их, далайц нь бага үед дуу хэрхэн сонсогдох вэ?          

 • A.

  Бүдүүн, чанга дуу сонсогдоно.           

 • B.

  Бүдүүн, сул дуу сонсогдоно.             

 • C.

  Нарийн, чанга дуу сонсогдоно.

 • D.

  Нарийн, сул дуу сонсогдоно

 • E.

  Дуу хэвийн сонсогдоно.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 24-р даалгавар

А зурагт усны гадарга дээр тарж буй хавтгай долгионыг үзүүлжээ. Долгион завсараар нэвтрэн гараад хэрхэн өөрчлөгдөн тархсан бэ?                                                        

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 25-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд      ,   ,    бөгөөд    –дотоод эсэргүүцэлтэй    цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 3 A гүйдэл гүйж байв.

Цахилгаан хэлхээний нийт эсэргүүцлийг олно уу.                                                

 • A.

  15 Ом             

 • B.

  7 Ом                

 • C.

  72 Ом                

 • D.

  8 Ом             

 • E.

  14 Ом           

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 26-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд     , ,  бөгөөд  –дотоод эсэргүүцэлтэй    цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 3 A гүйдэл гүйж байв.

 эсэргүүцэл дээр унах хүчдлийг олно уу.                                     

 • A.

  1.7 В              

 • B.

  24 В

 • C.

  6 В                     

 • D.

  0.6 В               

 • E.

  15 В

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд , ,  бөгөөд  –дотоод эсэргүүцэлтэй    цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 3 A гүйдэл гүйж байв.

Хэлхээний нийт чадлыг олно уу.                                                                               

 • A.

  9 Вт            

 • B.

  45 Вт               

 • C.

  18 Вт                 

 • D.

  72 Вт                

 • E.

  63 Вт

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 28-р даалгавар

Усыг шилэн саванд дүүртэл нь хийж таглаад хөлдөөвөл хагарах эрсдэлтэй байдаг. Үүний шалтгааныг олоороой.                                                                                                                              

 • A.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн багасна.                                                

 • B.

  Хөлдөх үед шилэн сав агшина.                                                                                                                         

 • C.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн ихсэнэ.                                             

 • D.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн багасна.                                                 

 • E.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн ихсэнэ.                                                

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 29-р даалгавар

Гар чийдэнгээс туссан цацраг хавтгай толины О цэг дээр тусна. Аль цацраг нь ойсон цацрагийг зөв дүрсэлсэн байна вэ?                                                                             

 • A.

  4

 • B.

  3

 • C.

  2

 • D.

  1

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 30-р даалгавар

Зурагт   ,    багтаамжтай конденсаторуудын холболтыг харуулав. Уг хэлхээний ерөнхий цахилгаан багтаамжийг  олно уу.           

                                          

 • A.

     

 • B.

   

 • C.

  7

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 31-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд    м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

Биеийн хэлбэлзэх  хөдөлгөөний тойрох давтамжийг тодорхойлно уу.            

 • A.

  2 рад/с           

 • B.

  10 рад/с 

 • C.

  5 рад/с             

 • D.

  2.5 рад/с        

 • E.

  3 рад/с

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 32-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд    м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

Биеийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний хурдатгалын тэгшитгэл аль нь вэ?              

 • A.

 • B.

 • C.

   

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 33-р даалгавар

Цахилгаан дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 1.5 минутын хугацаанд  2 А гүйдэл гүйсэн бол дамжуулагчаар урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг тодорхойлно уу.  

 • A.

  45 Кл              

 • B.

  180 Кл                

 • C.

  3 Кл              

 • D.

  0.02 Кл               

 • E.

  1.3 Кл              

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт ижил металлаар хийсэн 5 дамжуулагч утсыг үзүүлэв. Аль дамжуулагч утас хамгийн бага эсэргүүцэлтэй вэ?                                                                                                           

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 35-р даалгавар

Доорх хүснэгтэд зарим амьтдын сонсголын мужийг харуулжээ.

Амьтны нэр

Зарим амьтдын сонсголын муж (Гц)

1

Нохой

60-65000

2

Могой

100-1000

3

Сарьсан багваахай

60-130000

4

Загас

70-3300

5

Эрвээхий

330-100000

6

Далайн гахай

66-150000

 

Ямар  хоёр амьтан 4000-40000 Гц-ын давтамжтай дууг сонсож чадахгүй вэ

 • A.

  Могой ба загас.        

 • B.

  Далай гахай ба могой.         

 • C.

  Нохой ба далайн гахай.      

 • D.

  Эрвээхий ба загас.                                    

 • E.

  Нохой ба сарьсан багваахай.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 36-р даалгавар

Ус буцлах температурыг хэмжихэд ямар термометр тохиромжтой вэ?             

 • A.

  Спирт 78 ℃  –д буцалдаг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.                                         

 • B.

  Мөнгөн ус 357 ℃  –д буцалдаг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.                                              

 • C.

  Спирт -114 ℃  –д хөлддөг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.                                                                

 • D.

  Мөнгөн ус -39 ℃ –д хөлддөг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.                                 

 • E.

  Шингэнт термометр хэрэглэх боломжгүй. 

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 37-р даалгавар

Зурагт О цэг дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 9.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй. Хүндийн хүчний хурдатгал 

Систем дэх хувинтай усанд үйчлэх      хүчний О цэгтэй харьцангуй хүчний моментыг олно уу.

 • A.

  162 Н·м       

 • B.

  5.40 Н·м           

 • C.

  540 Н·м             

 • D.

  54.0 Н·м           

 • E.

  216 Н·м   

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагт О цэг дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 9.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй. Хүндийн хүчний хурдатгал 

Caваа тэнцвэртэй байх үеийн –хүчний хэмжээг тодорхойлно уу.                           

 • A.

  27 Н

 • B.

  270 Н               

 • C.

  108 Н                

 • D.

  216 Н

 • E.

  30 Н

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 39-р даалгавар

Пүршин дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийг 3 дахин ихэсгэхийн тулд  ямар хэмжигдэхүүнийг яаж өөрчлөх вэ?               

1. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 3 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 3 дахин багасгах.

2. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр пүршний хатыг 9 дахин ихэсгэх.                      

3. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 9 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 3 дахин ихэсгэх.                                 

  4. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 9 дахин ихэсгэх ба пүршний хатыг өөрчлөхгүй.                                                                                                                        

 5. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 3 дахин багасгаж, пүршний хатыг 3 дахин ихэсгэх.                     

6. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр  пүршний хатыг 9 дахин багасгах.

                                                                                                     

 • A.

  2, 4, 6                  

 • B.

  2, 3, 5

 • C.

  1, 4, 5             

 • D.

  1, 4, 6            

 • E.

  2, 3, 6

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 40-р даалгавар

Цуглуулагч линзээс 60 см зайд байсан биеийн дүрс 120 см зайд үүсжээ. Цуглуулагч линзийн оптик хүчийг тодорхойлно уу.    

                                                                    

 • A.

     дптр             

 • B.

     дптр          

 • C.

     дптр

 • D.

     дптр

 • E.

     дптр 

Нийт: 184