Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 1-р даалгавар

Палеолитын доод  шатны үргэлжилсэн цаг хугацаа аль нь вэ?               

 • A.

  8000-НТӨ III мянган

 • B.

  800000-100000 жилийн өмнө

 • C.

  2000-8000 жилийн өмнө

 • D.

  100000-40000 жилийн өмнө

 • E.

  НТӨ III мянганаас- НТӨ II мянган

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 2-р даалгавар

Мезолитын үеийн гол нээлт аль нь вэ?

 • A.

  Урлагийн үүсэл

 • B.

  Жад

 • C.

  Нум сум

 • D.

  Гал

 • E.

  Чулуун зэвсэг

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 3-р даалгавар

Хүснэгт доторх асуултын тэмдгийн оронд тохирох үгийг олоорой.

Үе

Гол нээлт

Палеолитын доод үе

Үлдэц цуулдас

Неолитын үе

?

                

 

 • A.

  Төмөр зэвсэг

 • B.

  Шидэгч жад

 • C.

  Зүймэл зэвсэг

 • D.

  Ваар сав

 • E.

  Гал

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 4-р даалгавар

Хүрлийн үе, түрүү төмрийн үеийн хүмүүс тахилга ба оршуулгын томоохон байгууламж босгодог байжээ. Ийм зориулалттай “Хиргисүүр” хэмээх байгууламж Монгол орны аль хэсгээр тархсан байдаг вэ?

 • A.

  Зүүн  болон өмнөд хэсгээр 

 • B.

  Зүүн болон төв хэсгээр

 • C.

  Баруун болон зүүн хэсгээр

 • D.

  Зүүн болон хойд хэсгээр

 • E.

  Төв болон баруун хэсгээр

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 5-р даалгавар

Хүрлийн үе, түрүү төмрийн үед нүүдэлчдийн нийгэм соёл, аж ахуйн цогц тогтолцоо бүрэлдэж...................... бий болов. 

 • A.

  1. Нүүдлийн иргэншил
 • B.

  1. Суурин иргэншил
 • C.

  1. Төрт улс
 • D.

  1. Овог
 • E.

  1. Хотжилт
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 6-р даалгавар

Хань улс “Энх ургийн гэрээ”г мөрдөхөөс татгалзаж, Хүннүгийн эсрэг дайтах бодлогод хэдэн оноос шилжсэн бэ?                                                                       

 • A.

  1. НТӨ 133 он
 • B.

  1. НТӨ 176 он
 • C.

  1. НТӨ 141 он
 • D.

  1. НТӨ 198 он
 • E.

  1. НТӨ 121 он
Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 7-р даалгавар

Хүннү гүрний  үед холбогдох түүхэн үйл явдлуудыг зөв дараалалд оруулсан нь аль вэ?  

 • A.

  3,1,2    

 • B.

  2,1,3

 • C.

  1,2,3

 • D.

  3,2,1

 • E.

  1,3,2

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 8-р даалгавар

Сяньби улс задарсан 235 оныг зууны тоололд шилжүүлнэ үү.

 • A.

  II зууны I хагас   

 • B.

  III зууны I хагас

 • C.

  III зууны II хагас

 • D.

  II зууны II хагас

 • E.

  I зууны I хагас

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 9-р даалгавар

Дорнод аймгийн Хөх нуурийн Өгөөмөр хэмээх газраас төмөр дөрөө илрүүлсэн нь Монголд хамгийн эртнийх юм. Аль улсын үед хамаарах вэ?                            

 • A.

  Жужан

 • B.

  Хүннү

 • C.

  Сяньби

 • D.

  Түрэг

 • E.

  Уйгур

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 10-р даалгавар

а, b жагсаалтыг ямар шалгуураар гаргасан бэ?

 

а. Гиюй,  Таньшихуай,  Шэлүн

б. Буман,    Пэйло,       Моюнчур   

 • A.

  Монгол нутагт тогтсон төрт улсуудыг үндэслэн байгуулагчид

 • B.

  Монгол нутагт тогтсон төрт улсуудын хаадын угсаа гарвалын ялгаагаар

 • C.

  Хаан суусан цаг хугацааны их багаар

 • D.

  Гадагш хийсэн аян дайны цар хэмжээгээр

 • E.

  Эцэг хүүгийн холбоогоор

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 11-р даалгавар

Хятадын төрийн түүх “Түүхэн тэмдэглэл”-д Хүннү нар “могой, нохой өдрийг эрхэмлэн” хэмээжээ. Энэ баримтад хийсэн дүгнэлтүүдээс аль нь илүү оновчтой вэ?

 • A.

  Хүннүчүүд гар урлалд могой, нохойг их дүрсэлдэг байжээ.

 • B.

  Тэд могой, нохойг эрхэмлэн шүтдэг байжээ.

 • C.

  Могой, нохой Хүннү нарын амьдралд чухал үүрэгтэй байжээ.

 • D.

  Хүннү нар 12 жил бүхий тооллын цагалбартай байжээ.

 • E.

  Түүхэн тэмдэглэл нь зөвхөн Хүннүгийн тухай зохиол байжээ.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 12-р даалгавар

Жужан улсад ямар шашин дэлгэрч улмаар төрийн шашин болсон бэ?

 • A.

  Үнэн алдартны шашин   

 • B.

  Исламын шашин

 • C.

  Манихейн шашин

 • D.

  Христийн шашин

 • E.

  Бурхны шашин

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 13-р даалгавар

Амбагай хаан охиноо Татарт хүргэж өгөхдөө баригдаж Алтан улсад хүргэгдэн цаазлуулжээ. Амбагай хааны төрийн бодлого аль нь вэ?                     

 • A.

  Эв нэгдлийг сахих

 • B.

  Татар улсад дагаар орох

 • C.

  Татар улсыг эзлэн авах

 • D.

  Татар улсыг ивээлдээ авах

 • E.

  Алтан улсыг эзлэн авах

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 14-р даалгавар

X-XII Монгол улсын үндсэн нутаг аль нь вэ

 • A.

  Онон, Хэрлэн, Туул гурван голын эхээр

 • B.

  Хэрлэнгийн дунд урсгал, Сэлэнгэ голын саваар

 • C.

  Туул, Орхон голын саваар

 • D.

  Алтайн, Хангайн нурууг дамнан Эрчис гол хүртэлх нутаг

 • E.

  Хөлөн, Буйр нуурын орчмоор

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 15-р даалгавар

Монгол аймаг улсуудыг газар нутагтай нь зөв тохируулна уу.

 

 1. Ойн иргэд                    a. Алтайн, Хангайн нурууг дамнан Эрчис мөрөн хүртэлх
 2. Найман улс                       b. Байгаль нуур, Баргужин төхөм, Горлог мөрний сав
 3. Мэргид                               c. Орхон голын адаг   

 • A.

  1. 1c, 2a, 3b
 • B.

  1. 1c, 2b, 3a
 • C.

  1. 1b, 2c, 3a
 • D.

  1. 1b, 2a, 3c
 • E.

  1. 1a, 2b,  3c
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 16-р даалгавар

Монгол улсыг довтлохоор зэхэж байсан Найман улсыг Чингис хаан хэдэн онд мөхөөн дагуулсан бэ?                                                 

 • A.

  1. 1206 он
 • B.

  1. 1201 он
 • C.

  1. 1204 он
 • D.

  1. 1203 он
 • E.

  1. 1202 он
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 17-р даалгавар

Чингис хааны хишигтэн цэргийн үүргийг зөв тохируулсныг олно уу

 • A.

  Хэвтүүл-өдрийн манаа, Торгууд-шадар цэрэг, Хорчин- шөнийн манаа 

 • B.

  Хэвтүүл-шөнийн манаа, Торгууд-шадар цэрэг, Хорчин- өдрийн манаа

 • C.

  Хэвтүүл-шадар цэрэг, Торгууд-өдрийн харуул, Хорчин- шадар цэрэг

 • D.

  Хэвтүүл-шадар цэрэг, Торгууд-шөнийн манаа, Хорчин- өдрийн манаа

 • E.

  Хэвтүүл-өдрийн манаа, Торгууд-шөнийн манаа, Хорчин- шадар цэрэг

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 18-р даалгавар

Монголын Ил хаант улсын нийслэлийг сонгоно уу.                       

 • A.

  Алмалиг

 • B.

  Дайду

 • C.

  Сарай

 • D.

  Марага

 • E.

  Аксу

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 19-р даалгавар

Их Юань улсын захиргаанд байсан улс орнуудыг зөв тодорхойлсон нь аль вэ?             

 • A.

  Хятад, Солонгос, Ирак, Бага Ази 

 • B.

  Монгол, Иран, Афганистан, Бага Ази

 • C.

  Иран, Ирак, Азербайжан, Армян

 • D.

  Турк, Афганистан, Перс, Араб

 • E.

  Монгол,  Хятад, Солонгос, Өмнөд Ази

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 20-р даалгавар

Монголын төр хэзээ Хятад газраас эх нутагтаа эргэн ирсэн бэ?              

 • A.

  1. 1368 он
 • B.

  1. 1374 он
 • C.

  1. 1378 он
 • D.

  1. 1388 он
 • E.

  1. 1380 он
Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 21-р даалгавар

 

Түүхэнд тэмдэглэгдсэн “Түмү-гийн хэрэг” гэгч аль нь вэ?                                

 • A.

  Алтан хан 1557 онд Хөхнуурыг довтолсон явдал.

 • B.

  1452 онд Эсэн тайш Тайсун хааныг хороож хаан болсон явдал.

 • C.

  Боди-Алаг хаан ах Гүнбилэгийн хамт Урианхай түмнийг 6 удаа довтолсон явдал.

 • D.

  1449 онд Эсэн тайш Мин улсын Инзүн хааныг олзолсон явдал.

 • E.

  Түмэн засагт хаан зүүн, баруун түмнийг эвлэрүүлэх Төв засгийн газар байгуулсан явдал.

Оноо-2 Минут-2
A хувилбарын 22-р даалгавар

 1. XV-XVI зууны үеийн Зүүн Монголын жононгийн шууд захиргаанд байдаг, баруун гурван түмэнг зөв ялгасан хувилбар аль нь вэ?                                                  
 2. 1.Цахар          2. Ордос         3. Түмэд          4. Халх          5. Урианхай                  6. Юншээбү

 • A.

  1, 4, 5     

 • B.

  2, 4, 5

 • C.

  2, 3, 6

 • D.

  1, 2, 3

 • E.

  4, 5, 6

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 23-р даалгавар

Батмөнх даян хааны үед Халх түмэн нь Арын 7 отог, Өврийн 5 отгоос бүрдэж байсан ба Арын 7 отгийг түүний хөвгүүн хэн өвлөн захирч байсан бэ?                         

 • A.

  Алчуболд

 • B.

  Гэрсэнз

 • C.

  Агваржин

 • D.

  Боди-Алаг

 • E.

  Гүнбилэг

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 24-р даалгавар

 1. Далай лам: Өдгөө шарын шашны тэргүүнээр XIV Далай лам Данзанжамц заларч буй бөгөөд 1989 онд Нобелийн энх тайвны шагнал хүртсэн юм. Далай ламын бүх дүр Монголын түүхтэй ямар нэгэн сэжмээр холбогддог билээ.

Монголоос тодруулсан IV Далай лам хэний  гэрт мэндэлсэн бэ?             

 • A.

  Абтай сайн хан

 • B.

  Алтан хан

 • C.

  Гэрсэнз Жалайр хунтайж

 • D.

  Сүмир хунтайж

 • E.

  Хутагтай сэцэн хунтайж

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 25-р даалгавар

Амарбаясгалант хийдийг хэзээ, хэний дурсгалд зориулан барьсан бэ?            

 • A.

  1. 1576 онд Түмэн засагт хаан 
 • B.

  1. 1586 онд Абтай сайн хан
 • C.

  1. 1748онд Агваанжамбалданзан
 • D.

  1. 1577 онд Алтан хан
 • E.

  1. 1727 онд Занабазар
Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 26-р даалгавар

 1. Дараах ойлголтуудыг утгаар нь зөв харгалзуулна уу                                       
 1. Соёмбо үсэг                                                 a. Намхайжамц
 2. Али гали үсэг                                               b. 1587 он
 3. Тод үсэг                                                        c. Занабазар

 • A.

  1c, 2b, 3a

 • B.

  1c, 2a, 3b

 • C.

  1a, 2b, 3c

 • D.

  1b, 2c, 3a

 • E.

  1a, 2c, 3b

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 27-р даалгавар

Халх Монголыг Манжийн харьяанд оруулах ёслол хэзээ, хаана болсон бэ?

 • A.

  1689 онд Ар элстэйд

 • B.

  1640 онд Тарвагтайн Улаан бураа

 • C.

  1686 онд Хүрэн бэлчир

 • D.

  1691 онд Долоон нуурт

 • E.

  1636 онд Мүгдэнд

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 28-р даалгавар

1638 онд Манжийн хаан Халхын 3 ханыг жил бүр ямар алба барьж, байх зарлиг буулгасан бэ?                                                                

 • A.

  Өртөөний алба 

 • B.

  Ангийн үсний алба

 • C.

  9 цагааны алба

 • D.

  Харуулын алба

 • E.

  Малаар алба хаах

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 29-р даалгавар

“Буурын гэрээ”-гээр Оросын хаант улс ба Манж Чин улсын хилийн заагийг тогтоосноор Буриад монголчууд Оросын эзэнт улсын мэдэлд оржээ. Уг гэрээ хэдэн онд болсон бэ?                                                                 

 • A.

  1. 1771 онд 
 • B.

  1. 1630 онд
 • C.

  1. 1689 онд
 • D.

  1. 1607 онд
 • E.

  1. 1727 онд
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 30-р даалгавар

1617 онд Авга хар ууланд Цагаан хотыг байгуулсан хаан хэн бэ?  

 • A.

  Цэвээнравдан хаан  

 • B.

  Аюук хаан

 • C.

  Галдан хаан

 • D.

  Лигдэн хаан

 • E.

  Буян сэцэн хаан

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 31-р даалгавар

Монгол улс тусгаар тогтнолоо алдсан дотоод шалтгаануудаас илүүц нь аль вэ?          

 • A.

  Хувийг ашиг сонирхол ихэссэн 

 • B.

  Эрх мэдлийн хувиарлалт алдагдсан

 • C.

  Хагалан бутаргах бодлого

 • D.

  Өвөр зуураа өрсөлдөн тэмцэлдэх

 • E.

  Их хааны сүр хүч буурсан

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 32-р даалгавар

1723 онд болсон Хөхнуур, Төвөдийн бие даасан байдлыг хадгалахын төлөө Лувсанданзан тэргүүтэй ноёдын  бослого Зүүн гарын хаант улсаас тусламж авч чадаагүй гол шалтгаан аль нь вэ ?                                                                        

 • A.

  Төвөдийн ноёд Лувсанданзанг дэмжээгүй 

 • B.

  Цэвээнравдан хаантай дайсагнасан харилцаатай байсан тул

 • C.

  Халхын II Богд Жавзандамба хутагт туслаагүй

 • D.

  Олон ноёд харьяатаа авч Манжид урвасан

 • E.

  Энгийн ард олон дэмжиж оролцоогүй

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 33-р даалгавар

 1. Монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл хөдөлгөөнүүдийг он цагийн зөв дараалалд оруулсан хариултыг сонгоно уу?                                        
 1. Байлинга, Мялсэнгэ удирдсан бослого
 2. Цогдалайн удирдсан бослого
 3. Амарсанаа,Чингүнжав нарын удирдсан бослого

 • A.

  1, 3, 2

 • B.

  1, 2, 3

 • C.

  2, 3, 1

 • D.

  3, 1, 2

 • E.

  3, 2, 1

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 34-р даалгавар

1911 оны Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын түүхэн ач холбогдол аль нь вэ?

 • A.

  Хятад худалдаачдын тоо багассан

 • B.

  Манжийн амбан сайдыг хөөн гаргасан.

 • C.

  Манжийн алба татвараас чөлөөлөгдсөн.

 • D.

  Манжийн төрийн хуулийг дагаж мөрдөхөө больсон.

 • E.

  Манжийн эрхшээлээс гарч тусгаар тогтнолоо сэргээсэн.

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 35-р даалгавар

1913 онд “Монгол улсын хязгаарын доторх олон зүйлийн уурхайг нээн шийтгэх дүрэм хэмжээ”-г батлав. Дүрэмд зааснаар олборлосон цагаан алт, очир алмас, эрдэнийн чулууны орлогын хэдэн хувийг татварлах болсон бэ?                         

 • A.

  20-50%

 • B.

  5-10%

 • C.

  10-15%

 • D.

  20-30%

 • E.

  30-60%

Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 36-р даалгавар

Дээд, доод танхим бүхий Улсын хурлыг хэдэн онд байгуулсан бэ?          

 • A.

  1. 1914 онд
 • B.

  1. 1911 онд
 • C.

  1. 1913 онд
 • D.

  1. 1918 онд
 • E.

  1. 1919 онд
Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 37-р даалгавар

 1. 1912 онд Монгол цэргүүд Улиастайг чөлөөлжээ. Уг оныг билгийн тоололд шилжүүлнэ үү                                                                   /2 оноо/

Доорх өгөгдлийг ашиглаж бодоорой.

Аргын оныг билгийн тоололд шилжүүлэх арга

Махбодь

жил

Гал

Шороо

Төмөр

Ус

Мод

Аргын оныг билгийн жилд шилжүүлэхдээ тухайн аргын оноос 1026-г хасч, гарсан ялгаврыг 60-д хуваасны бүхэл үлдэгдэл нь олох билгийн жилийн дугаар бөгөөд ноогдвор дээр 1-ийг нэмбэл олох билгийн жилийг харьяалах жарны дугаар гарна.Хүснэгтэд буй дугаараар билгийн жил хийгээд түүний махбодыг олно.

Туулай

1

13

25

37

49

Луу

50

2

14

26

38

Могой

51

3

15

27

39

Морь

40

52

4

16

28

Хонь

41

53

5

17

29

Бич

30

42

54

6

18

Тахиа

31

43

55

7

19

Нохой

20

32

44

56

8

Гахай

21

33

45

57

9

Хулгана

10

22

34

46

58

Үхэр

11

23

35

47

59

Бар

60

12

24

36

48

 

 • A.

  XV жарны усан гахай жил

 • B.

  XIV жарны усан хулгана жил

 • C.

  XV жарны усан хулгана жил

 • D.

  XIV жарны усан бар жил

 • E.

  XVII жарны усан нохой жил

Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 38-р даалгавар

Ардын засгийн газрын бүтцийг зөв тохируулсан нь аль вэ?                     

 • A.

  1. Ерөнхий сайд-Д.Бодоо, Дотоод яам-С.Данзан, Сангийн яам- Д.Пунцагдорж
 • B.

  1. Ерөнхий сайд-Д.Бодоо, Дотоод яам-Д.Пунцагдорж, Сангийн яам- С.Данзан
 • C.

  1. Ерөнхий сайд-Д.Бодоо, Дотоод яам-Н.Магсаржав, Сангийн яам- Д.Сүхбаатар
 • D.

  1. Ерөнхий сайд-Д.Бодоо, Дотоод яам-Х.Чойбалсан, Сангийн яам- Д.Догсом
 • E.

  1. Ерөнхий сайд-Д.Бодоо, Дотоод яам-Д.Лосол, Сангийн яам- Д.Чагдаржав
Оноо-1 Минут-1
A хувилбарын 39-р даалгавар

Судар бичгийн хүрээлэн хэдэн онд байгуулагдсан бэ?                             

 • A.

  1. 1924 он 
 • B.

  1. 1922 он
 • C.

  1. 1923 он
 • D.

  1. 1921 он
 • E.

  1. 1925 он
Оноо-2 Минут-1
A хувилбарын 40-р даалгавар

Монгол, Зөвлөлт Орос Улс хоёрын 1921.11.5-ны өдөр байгуулсан гэрээний агуулга аль нь вэ?                                                   

 • A.

  Тангарагийн гэрээг батлан мөрдүүлэх тухай 

 • B.

  Цагаантны үлдэгдлийн эсрэг цэргийн ажиллагааг үргэлжлүүлэх тухай

 • C.

  Хятадын эсрэг эдийн засгийн талаар хамтран ажиллах тухай

 • D.

  Эзэн хамжлагын харилцааг халах тухай

 • E.

  Хоёр улс засгийн газруудаа харилцан хүлээн зөвшөөрч, бүрэн эрхт төлөөлөгч суулгах тухай

Нийт: 224