A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 35-р даалгавар

Доорх хүснэгтэд зарим амьтдын сонсголын мужийг харуулжээ. Ямар  хоёр амьтан 80000-100000 Гц-ын давтамжтай дууг сонсож чадах вэ?  

Амьтны нэр

Зарим амьтдын сонсголын муж (Гц)

1

Нохой

60-65000

2

Могой

100-1000

3

Сарьсан багваахай

60-130000

4

Загас

70-3300

5

Эрвээхий

330-100000

6

Далайн гахай

66-150000

 • A.

  Далай гахай ба могой.

 • B.

  Сарьсан багваахай ба эрвээхий.

 • C.

  Нохой ба далайн гахай.

 • D.

  Эрвээхий ба загас

 • E.

  Нохой ба сарьсан багваахай.

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 36-р даалгавар

Ургамалын тос 320 ℃   температурт буцалдаг бол ургамалын тосны буцлах температурыг хэмжихэд ямар термометр тохиромжтой вэ?                                    

 

 • A.

  Мөнгөн ус -39 ℃ –д хөлддөг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.  

 • B.

  Спирт 78℃  –д буцалдаг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.

 • C.

  Спирт -114℃  –д хөлддөг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.

 • D.

  Мөнгөн ус 357 ℃  –д буцалдаг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.

 • E.

  Шингэнт термометр хэрэглэх боломжгүй. 

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 37-р даалгавар

Зурагт  цэг О дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 6.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй. Хүндийн хүчний хурдатгал 

Систем дэх хувинтай усанд үйчлэх    хүчний О цэгтэй харьцангуй хүчний моментыг олно уу.  

 • A.

  144 Н·м

 • B.

  3.60 Н·м

 • C.

  360 Н·м

 • D.

  108 Н·м

 • E.

  36.0 Н·м

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагт  цэг О дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 6.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй. Хүндийн хүчний хурдатгал  .

Caваа тэнцвэртэй байх үеийн   хүчний хэмжээг тодорхойлно уу.                

 • A.

  20 Н

 • B.

  180 Н

 • C.

  72 Н  

 • D.

  144 Н

 • E.

  18 Н

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 39-р даалгавар

Пүршин дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийг 2 дахин ихэсгэхийн тулд  ямар хэмжигдэхүүнийг яаж өөрчлөх вэ?                                                                                                                              

1. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр пүршний хатыг 4 дахин ихэсгэх.                             2. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 2 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 2 дахин багасгах.                

3.Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 4 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 2 дахин ихэсгэх.                                                                                                                                               

4. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 2 дахин багасгаж, пүршний хатыг 2 дахин ихэсгэх.        

5. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 4 дахин ихэсгэх ба пүршний хатыг өөрчлөхгүй.                         

6. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр пүршний хатыг 4 дахин багасгах.
 

 • A.

  2, 4, 6

 • B.

  2, 3, 5

 • C.

  1, 4, 5

 • D.

  2, 5, 6

 • E.

  1, 3, 6

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 40-р даалгавар

Цуглуулагч линзээс 40 см зайд байсан биеийн дүрс 120 см зайд үүсжээ. Цуглуулагч линзийн оптик хүчийг тодорхойлно уу.                                                                      

                          

 • A.

   дптр

 • B.

   дптр

 • C.

   дптр

 • D.

   дптр

 • E.

   дптр

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 41-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн эргэвчийн системийг ашиглан хавтан дээр тавигдсан 3 ширхэг ижил ачааг жигд дээш татаж байгаа хүний татах хүчний хэмжээг олно уу.                                                  Хүндийн хүчний хурдатгал , 1 ширхэг ачааны масс   , хавтангийн массыг тооцохгүй, Эргэвч болон утасны жин, үрэлтийг тооцохгүй

 

 • A.

  720 Н

 • B.

  360 Н

 • C.

  120 Н

 • D.

  240 Н

 • E.

  180 Н

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 42-р даалгавар

Агаарт тодорхой давтамжтай дууны долгион тархах үеийн нэгэн агшныг зурагт харуулав. Орчин нягтарсан хэсгийг Н, орчин сийрэгжсэн хэсгийг С гэж тэмдэглэв. Эхний нягтарсан хэсгээс сүүлийн нягтарсан хэсэг хүртэлх зай нь 2.000 м бол дууны долгионы давтамжийг тодорхойлно уу.  Агаарт дуу тархах хурд нь 330 м/с.     

                  

 • A.

  55.0 Гц

 • B.

  165 Гц

 • C.

  132 Гц

 • D.

  825 Гц 

 • E.

  1980 Гц

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 43-р даалгавар

Ижилхэн температуртай 4 ширхэг төмөр биетэд ижил хэмжээний дулаан өгөхөд тэдгээрийн температурын өөрчлөлтийг  хүснэгтэд харуулжээ. Аль нь дулаан багтаамж багатай вэ

 • A.

  3-р төмөр бие.

 • B.

  2-р төмөр бие.

 • C.

  Адилхан

 • D.

  1-р төмөр бие

 • E.

  4-р төмөр бие

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 44-р даалгавар

Тоон электроникийн үндсэн элементүүд бол логик элементүүд юм. Зурагт өгөгдсөн хэлхээ аль логик элементийн хэлхээ вэ?   

         

                                        

 • A.

  Логик OR хэлхээ             

 • B.

  Логик AND хэлхээ

 • C.

  Логик NOT хэлхээ

 • D.

  Логик XOR хэлхээ

 • E.

  Логик NAND хэлхээ

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 45-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн хүнхэр толиноос   зайд байрлуулсан биеийн дүрс толины оройгоос ямар зайд үүсэх вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
B хувилбарын 46-р даалгавар

Цуглуулагч линзэнд биеийн дүрсийг аль зурагт зөв байгуулсан байна вэ?

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 1-р даалгавар

Нэгэн төрлийн ачааны массыг 4 сурагч тус бүрийн нэг удаа хэмжсэн үр дүнг зурагт үзүүлэв. Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан ачааны массын дундаж утгыг олно уу.                 

 • A.

  54.05 г              

 • B.

  54.10  г              

 • C.

  53.90 г              

 • D.

  53.95 г               

 • E.

  54.00 г     

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 2-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн   масстай биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийн нийлбэр хүчний хэмжээ нь   бол ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ?                                                

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 3-р даалгавар

Цахилгаан зуухан дээр савтай усыг байрлуулан халаахад  ус жигд халах хүртэл дулааны энерги зөөгдөх үзэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ?

 

 • A.

  Цацаргалт 

 • B.

  Конвекц ба дулаан дамжуулал                

 • C.

  Дулаан дамжуулал       

 • D.

  Конвекц

 • E.

  Конвекц ба цацаргалт

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 4-р даалгавар

Нүүрсхүчлийн хий, озон, усны уур зэрэг хүлэмжийн хийнүүд ямар нийтлэг чанартай учраас дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг вэ?                                                             

 

 • A.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах λ=10 мкм  инфра цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.                                                                                                                       

 • B.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах λ=10 мкм  инфра цацралыг сайн шингээж авдаг.

 • C.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн шингээдэг.

 • D.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.            

 • E.

  Дэлхийн гадаргаас ойсон ультра ягаан цацралыг сайн шингээдэг.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 5-р даалгавар

Зургийн А В заагаас хоёр тийш өөр өөр гүнтэй усны давхарга оршино. 1-р давхаргаас 2-р давхарга руу туссан хавтгай  долгионы гадаргуудыг харуулав. Гадаргуу ба заагийн хоорондох өнцөг  ба   болно. Долгион 1-р давхаргаас 2-р давхаргад шилжихэд долгионы урт ба долгион тарах хурдыг жишнэ үү.    1-р давхаргад долгионы урт  , долгион тарах хурд , 2-р давхаргад долгионы урт   долгион тарах хурд  .  

 • A.

   ,                   

 • B.

   ,  

 • C.

   ,  

 • D.

   , 2         

 • E.

   ,   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 6-р даалгавар

 Конденсаторыг цахилгаан болон электрон хэлхээнд үүрэг зориулалт, бүтцээр нь ялгаж өөр өөр тэмдэглэдэг. Дараах тэмдэглэгээнүүдээс ердийн хавтгай конденсатор аль нь вэ? 

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 7-р даалгавар

Хоёр цахилгаан цэнэгийн хоорондох харилцан үйлчлэлийг зөв дүрсэлсэн зураг аль вэ?                    

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 8-р даалгавар

Улаан өнгөтэй цамц улаан харагддагийн учрыг зөв тайлбарласан өгүүлбэрийг сонгоно уу.

                                                                                                                   

 • A.

  Улаан цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн бүх өнгийн гэрлийг ойлгодог.  

 • B.

  Улаан цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн улаан өнгийн  шингээж бусад өнгийг ойлгодог.

 • C.

  Улаан цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн  бүх өнгийн гэрлийг шингээдэг.                                                                                                                            

 • D.

  Улаан цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн улаан өнгийг ойлгож бусад өнгийг шингээнэ.                                                                                                                                                                          

 • E.

  Улаан цамц өөрөөсөө улаан гэрэл гаргадаг.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 9-р даалгавар

Утсан дүүжин 6 секундийн хугацаанд 12 удаа хэлбэлзсэн бол хэлбэлзлийн үеийг тодорхойлно уу.      

                                                                                                    

 • A.

  0.25 с            

 • B.

  2 с

 • C.

  18 с

 • D.

  6 с

 • E.

  0.5 с

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 10-р даалгавар

Дууны когерент долгион орчин дотор давхцан тархахад дууны............................болж зарим цэгт дуу чанга сонсогдоно.          

                                                                      

 • A.

  Интерференц

 • B.

  Дифракц

 • C.

  Ойлт

 • D.

  Хугаралт

 • E.

  Туйлшралт

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 10-р даалгавар

Ижил давтамжтай  дууны долгионууд давхцахад нийлбэр долгионы далайц ихсэх буюу багасах үзэгдэл ажиглагддаг. Энэ үзэгдлийг дууны ............................гэнэ.                                 

 

 • A.

  Хугаралт

 • B.

  Дифракц

 • C.

  Ойлт.

 • D.

  Интерференц

 • E.

  Туйлшралт

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 11-р даалгавар

Газраас   өндөрт байгаа   масстай биеийн байрлах өндрийг 4 дахин багасгахад потенциал энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 

 • A.

  өөрчлөгдөхгүй.

 • B.

  16 дахин ихэснэ.

 • C.

  4 дахин ихэснэ.

 • D.

  4 дахин багасна.             

 • E.

  16 дахин багасна.      

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 12-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

 

Графикийн аль хэсэгт жигд хурдсах хөдөлгөөн хийх вэ?   

 • A.

  (DE)           

 • B.

  (AB)             

 • C.

  (AB) ба (DE)           

 • D.

  (BC) ба (DE)       

 • E.

  (CD)    

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 13-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

(DE) хэсэгт биеийн хурдатгал ямар байх вэ?                                                     

 • A.

  0.6 м/с2          

 • B.

  0.5 м/с2        

 • C.

  0 м/с2       

 • D.

  1.5 м/с2                 

 • E.

  2 м/с2

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 14-р даалгавар

Шулууны дагуу жигд хөдлөх биеийн хөдөлгөөний координат-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. (BС) хэсэгт биеийн хөдөлгөөний хурдыг олно уу.      

 • A.

  2.5 м/с  

 • B.

  0.5 м/с                           

 • C.

  2 м/с             

 • D.

  3 м/с                    

 • E.

  5 м/с               

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 15-р даалгавар

Дугуйтай хүүхэд хурдаа 2.00 м/с –ээс 10.0 м/с хүртэл нэмэхэд түүний хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт 420 кг м/с байсан бол дугуйтай хүүхдийн массыг тодорхойлно уу.            

 • A.

  84.0 кг              

 • B.

  35.0 кг                

 • C.

  42.0 кг               

 • D.

  21.0 кг                

 • E.

  52.5 кг                 

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 16-р даалгавар

Ачаа өргөх төхөөрөмж 10 кг масстай ачааг газраас 2 м өндөрт 5 с-ийн  хугацаанд гаргасан бол төхөөрөмжийн чадлыг тодорхойлно уу.                           

 • A.

  2.0 Вт                

 • B.

  4.0 Вт                

 • C.

  20 Вт                

 • D.

  40 Вт            

 • E.

  10 Вт  

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 17-р даалгавар

Хийн температур ба даралт, хийн бөөмсийн хөдөлгөөний тухай илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдээс БУРУУГ нь сонгоно уу.         

                                                         

 • A.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд багасах үед хийн температур буурна.                                             

 • B.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд багасах үед хийн даралт нэмэгдэнэ.                                                       

 • C.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн температур нэмэгдэнэ

 • D.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн даралт нэмэгдэнэ.                                                             

 • E.

    Хийн температур ихсэх үед хийн дотоод энерги нэмэгдэнэ.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 18-р даалгавар

Цахилгаан халаагуур дээр буцлах температурт байгаа 200 г усны 25% –ийг ууршуулахдаа ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ? Усны ууршихын хувийн                               дулаан нь   .            

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 19-р даалгавар

60 0С температурт 2.000 м3 эзлэхүүнтэй байсан төмрийг 20 0С температуртай болтол хөргөхөд эзлэхүүн ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ?  Төмрийн эзлэхүүн тэлэлтийн коэффицент       

 • A.

   м3 –ээр тэлнэ.                        

 • B.

   м3 –ээр агшина.

 • C.

   м3 –ээр тэлнэ.

 • D.

   м3 –ээр агшина.                       

 • E.

  м3 –ээр тэлнэ.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 20-р даалгавар

Зурагт төмрийн төлөвийн өөрчлөлтийг харуулсан график өгөгдөв.

Графикийн (AB) хэсэгт ямар процесс явагдаж байна вэ?                                 

 • A.

  Хатуу төлөвт хөрөх        

 • B.

  Уурших

 • C.

  Царцах

 • D.

  Конденсацлах  

 • E.

  Хайлах

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 21-р даалгавар

Зурагт төмрийн төлөвийн өөрчлөлтийг  харуулсан график өгөгдөв.

Графикт өгөгдсөн хугацааны завсаруудын алинд нь төмрийн молекулуудын дундаж кинетик энерги  өөрчлөгдөхгүй байх вэ?                                                                

 

 • A.

  10 - 20 мин                     

 • B.

  10 - 20 мин, 20 - 30 мин               

 • C.

  0 - 10 мин                                              

 • D.

  20 - 30 мин                     

 • E.

  0 - 10 мин, 20 - 30 мин           

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 22-р даалгавар

Аягатай халуун сүүг яагаад үлээж хөргөдөг вэ?

 

 • A.

  Сүүний гадаргаас тасарсан их энергитэй молекулуудыг үлээж холдуулах.                                          

 • B.

  . Амнаас гарсан хүйтэн уур сүүг хөргөдөг.                 

 • C.

  Хүйтэн уурын молекул аягатай сүү руу нэвчин хөргөнө.                                                             

 • D.

  Сүүний гадаргаас тасарсан молекулуудыг үлээхэд буцаж орно.                                    

 • E.

  Үлээхэд аягатай сүүн дотор конвекц явагдаж хөрнө.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 23-р даалгавар

Дууны долгионы давтамж их, далайц нь бага үед дуу хэрхэн сонсогдох вэ?   

 

 • A.

   Бүдүүн, чанга дуу сонсогдоно.            

 • B.

  Бүдүүн, сул дуу сонсогдоно.                              

 • C.

  Нарийн, чанга дуу сонсогдоно.      

 • D.

  Нарийн, сул дуу сонсогдоно.                                               

 • E.

  Дуу хэвийн сонсогдоно.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 24-р даалгавар

А зурагт усны гадарга дээр тарж буй хавтгай долгионыг үзүүлжээ. Долгион завсараар нэвтрэн гараад хэрхэн өөрчлөгдөн тархсан бэ?    

                                                     

                   

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 25-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд   , ,  бөгөөд  –дотоод эсэргүүцэлтэй  цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 3 A гүйдэл гүйж байв.

 Цахилгаан хэлхээний нийт эсэргүүцлийг олно уу.                                            

 • A.

  7 Ом             

 • B.

  8 Ом                

 • C.

  72 Ом                

 • D.

  15 Ом             

 • E.

  14 Ом            

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 26-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд    , ,  бөгөөд  –дотоод эсэргүүцэлтэй   цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 3 A гүйдэл гүйж байв.

  эсэргүүцэл дээр унах хүчдлийг олно уу.                                           

 

 • A.

  0.6 В              

 • B.

  24 В

 • C.

  6 В

 • D.

  15 В               

 • E.

  1.7 В

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд  , ,  бөгөөд  –дотоод эсэргүүцэлтэй   цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 3 A гүйдэл гүйж байв.

Хэлхээний нийт чадлыг олно уу.                                                                           

 • A.

  63 Вт            

 • B.

  45 Вт               

 • C.

  18 Вт                 

 • D.

  9 Вт                

 • E.

  72 Вт

Нийт: 184