A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 28-р даалгавар

Сүүг шилэн саванд дүүртэл нь хийж таглаад хөлдөөвөл хагарах эрсдэлтэй байдаг. Үүний шалтгааныг олоороой.        

                                                                             

 • A.

  Хөлдөх үед сүүний  бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн багасна.                                                

 • B.

  Хөлдөх үед шилэн сав агшина.                                                                                                                         

 • C.

  Хөлдөх үед сүүний бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн багасна.                                              

 • D.

  Хөлдөх үед сүүний бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн ихсэнэ.                                                 

 • E.

  Хөлдөх үед сүүний бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн ихсэнэ.                                                

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 29-р даалгавар

Гар чийдэнгээс туссан цацраг хавтгай толины О цэг дээр тусна. Аль цацраг нь ойсон цацрагийг зөв дүрсэлсэн байна вэ?          

                                                                  

 • A.

  3

 • B.

  4

 • C.

  2

 • D.

  1

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 30-р даалгавар

Зурагт  ,   багтаамжтай конденсаторуудын холболтыг харуулав. Уг хэлхээний ерөнхий цахилгаан багтаамжийг  олно уу.        

                                       

 • A.

   

 • B.

    

 • C.

 • D.

 • E.

    

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 31-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд  м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

Биеийн хэлбэлзэх  хөдөлгөөний тойрох давтамжийг тодорхойлно уу.            

 • A.

  5 рад/с           

 • B.

  10 рад/с 

 • C.

  2 рад/с             

 • D.

  2.5 рад/с        

 • E.

  3 рад/с

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 32-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд  м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

Биеийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний хурдатгалын тэгшитгэл аль нь вэ?              

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 33-р даалгавар

Цахилгаан дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 2 минутын хугацаанд  2 А гүйдэл гүйсэн бол дамжуулагчаар урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг тодорхойлно уу. 

 • A.

  0.017 Кл             

 • B.

  60 Кл                

 • C.

  4 Кл             

 • D.

  240 Кл              

 • E.

  1 Кл              

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт ижил металлаар хийсэн 5 дамжуулагч утсыг үзүүлэв. Аль дамжуулагч утас хамгийн бага эсэргүүцэлтэй вэ?                                                                                 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 35-р даалгавар

Доорх хүснэгтэд зарим амьтдын сонсголын мужийг харуулжээ.

Амьтны нэр

Зарим амьтдын сонсголын муж (Гц)

1

Нохой

60-65000

2

Могой

100-1000

3

Сарьсан багваахай

60-130000

4

Загас

70-3300

5

Эрвээхий

330-100000

6

Далайн гахай

66-150000

 

Ямар  хоёр амьтан 80000-100000 Гц-ын давтамжтай дууг сонсож чадах вэ?  

 

 • A.

  Сарьсан багваахай ба эрвээхий

 • B.

   Далай гахай ба могой.         

 • C.

  Нохой ба далайн гахай

 • D.

  Эрвээхий ба загас.                                    

 • E.

  Нохой ба сарьсан багваахай.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 36-р даалгавар

Ус буцлах температурыг хэмжихэд ямар термометр тохиромжтой вэ?         

 • A.

  Мөнгөн ус -39 ℃ –д хөлддөг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ                                

 • B.

  Спирт 78 ℃  –д буцалдаг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.                                            

 • C.

  Спирт -114 ℃  –д хөлддөг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.                                                                

 • D.

  Мөнгөн ус 357 ℃  –д буцалдаг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.                  

 • E.

  Шингэнт термометр хэрэглэх боломжгүй. 

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 37-р даалгавар

Зурагт  цэг О дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 6.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй, Хүндийн хүчний хурдатгал .

Систем дэх хувинтай усанд үйчлэх  хүчний О цэгтэй харьцангуй хүчний моментыг олно уу.                                                                                                                       

 • A.

  360 Н·м  

 • B.

  3.60 Н·м           

 • C.

  36.0 Н·м             

 • D.

  108 Н·м          

 • E.

  144 Н·м   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагт  цэг О дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 6.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй, Хүндийн хүчний хурдатгал .

Caваа тэнцвэртэй байх үеийн   хүчний хэмжээг тодорхойлно уу.               

 • A.

  180 Н                

 • B.

  20 Н

 • C.

  72 Н

 • D.

  144 Н

 • E.

  18 Н

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 39-р даалгавар

Пүршин дүүжингийн хэлбэлзлийн үеийг 3 дахин ихэсгэхийн тулд  ямар хэмжигдэхүүнийг яаж өөрчлөх вэ?      

1. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 3 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 3 дахин багасгах.      

   2. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр пүршний хатыг 9 дахин ихэсгэх.                    

   3. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 9 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 3 дахин ихэсгэх.                                                                                                                                           

     4. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 9 дахин ихэсгэх ба пүршний хатыг өөрчлөхгүй.                                                                                                                        

5. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 3 дахин багасгаж, пүршний хатыг 3 дахин ихэсгэх.   

   6. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр  пүршний хатыг 9 дахин багасгах.                                                                   

 • A.

  2, 4, 6               

 • B.

  2, 3, 5

 • C.

  1, 4, 5             

 • D.

  1, 4, 6                

 • E.

  2, 3, 6

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 40-р даалгавар

Цуглуулагч линзээс 40 см зайд байсан биеийн дүрс 120 см зайд үүсжээ. Цуглуулагч линзийн оптик хүчийг тодорхойлно уу.     

                                                              

 • A.

    дптр           

 • B.

      дпт

 • C.

    дптр           

 • D.

    дптр

 • E.

    дптр

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 41-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн эргэвчийн системийг ашиглан хавтан дээр тавигдсан 3 ширхэг ижил ачааг жигд дээш татаж байгаа хүний татах хүчний хэмжээг олно уу. үндийн хүчний хурдатгал  , 1 ширхэг ачааны масс   , хавтангийн массыг тооцохгүй, Эргэвч болон утасны жин, үрэлтийг тооцохгүй.      

  

 • A.

  300 Н                 

 • B.

  600 Н

 • C.

  100 Н

 • D.

  200 Н

 • E.

  150 Н

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 42-р даалгавар

Агаарт тодорхой давтамжтай дууны долгион тархах үеийн нэгэн агшныг зурагт харуулав. Орчин нягтарсан хэсгийг Н, орчин сийрэгжсэн хэсгийг С гэж тэмдэглэв. Эхний нягтарсан хэсгээс сүүлийн нягтарсан хэсэг хүртэлх зай нь 2.000 м бол дууны долгионы давтамжийг тодорхойлно уу.  Агаарт дуу тархах хурд нь 330 м/с.     

  

 • A.

  55.0 Гц               

 • B.

  165 Гц               

 • C.

  132 Гц           

 • D.

  825 Гц              

 • E.

  1980 Гц

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 43-р даалгавар

Ижилхэн температуртай 4 ширхэг төмөр биетэд ижил хэмжээний дулаан өгөхөд тэдгээрийн температурын өөрчлөлтийг  хүснэгтэд харуулжээ. Аль нь дулаан багтаамж ихтэй вэ?     

                                                                                                                

 • A.

  4-р төмөр бие.              

 • B.

  2-р төмөр бие

 • C.

  3-р төмөр бие

 • D.

  Адилхан.                                   

 • E.

  1-р төмөр бие 

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 44-р даалгавар

Тоон электроникийн үндсэн элементүүд бол логик элементүүд юм. Зурагт өгөгдсөн хэлхээ аль логик элементийн хэлхээ вэ?                                  

 • A.

   Логик XOR хэлхээ             

 • B.

  Логик AND хэлхээ          

 • C.

  Логик NOT хэлхээ            

 • D.

  Логик OR хэлхээ           

 • E.

  Логик NAND хэлхээ           

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 45-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн хүнхэр толиноос  зайд байрлуулсан биеийн дүрс толины оройгоос ямар зайд үүсэх вэ?               

                                                        

 • A.

               

 • B.

                           

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 46-р даалгавар

Цуглуулагч линзэнд биеийн дүрсийг аль зурагт зөв байгуулсан байна вэ?

                                                                                                                        

 • A.

              

 • B.

                

 • C.

                

 • D.

                                    

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 1-р даалгавар

Нэгэн төрлийн ачааны массыг 4 сурагч тус бүрийн нэг удаа хэмжсэн үр дүнг зурагт үзүүлэв. Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан ачааны массын дундаж утгыг олно уу.                 

 • A.

  43.90 г             

 • B.

  43.85  г                

 • C.

  44.05 г                

 • D.

  43.80 г            

 • E.

  44.00 г                 

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 2-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн   масстай биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийн нийлбэр хүчний хэмжээ нь   бол ямар хурдатгалтай хөдлөх вэ?

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 3-р даалгавар

 Аягатай халуун усанд төмөр савааны нэг үзүүрийг дүрэхэд хэсэг хугацааны дараа төмөр саваа бүрэн халсан байв. Энд  дулаан ямар хэлбэрээр зөөгдсөн бэ?   

 • A.

   Конвекц ба цацаргалт                          

 • B.

  Цацаргалт 

 • C.

  Конвекц

 • D.

  Конвекц ба дулаан дамжуулал            

 • E.

  Дулаан дамжуулал                             

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 4-р даалгавар

Нүүрсхүчлийн хий, инээлгэгч хий, метан зэрэг хүлэмжийн хийнүүд ямар нийтлэг чанартай учраас дэлхийн дулааралд нөлөөлдөг вэ

                                             

 • A.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.            

 • B.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах  инфра цацралыг сайн нэвтрүүлдэг.

 • C.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийн гадаргаас ойсон үзэгдэх гэрлийн цацралыг сайн шингээдэг.

 • D.

  Эдгээр хийнүүд дэлхийгээс цацруулах  инфра цацралыг сайн шингээж авдаг.

 • E.

  Дэлхийн гадаргаас ойсон ультра ягаан цацралыг сайн шингээдэг.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 5-р даалгавар

Зургийн А В заагаас хоёр тийш өөр өөр гүнтэй усны давхарга оршино. 1-р давхаргаас 2-р давхарга руу туссан хавтгай  долгионы гадаргуудыг харуулав. Гадаргуу ба заагийн хоорондох өнцөг  ба  болно. Долгион 1-р давхаргаас 2-р давхаргад шилжихэд долгионы урт ба долгион тарах хурдыг жишнэ үү.                   1-р давхаргад долгионы урт , долгион тарах хурд , 2-р давхаргад долгионы урт  долгион тарах

хурд                

                       

 • A.

   ,

 • B.

   ,  

 • C.

   ,          

 • D.

   ,  

 • E.

   ,  

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 6-р даалгавар

 Конденсаторыг цахилгаан болон электрон хэлхээнд үүрэг зориулалт, бүтцээр нь ялгаж өөр өөр тэмдэглэдэг. Дараах тэмдэглэгээнүүдээс электролит буюу туйлт  конденсатор аль нь вэ? 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 7-р даалгавар

Хоёр цахилгаан цэнэгийн хоорондох харилцан үйлчлэлийг зөв дүрсэлсэн зураг аль вэ?   

                                                                                                                        

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 8-р даалгавар

Цэнхэр өнгөтэй цамц цэнхэр харагддагийн учрыг зөв тайлбарласан өгүүлбэрийг сонгоно уу.       

                                                                                                               

 • A.

  Цэнхэр цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн цэнхэр өнгийг ойлгож бусад өнгийг шингээдэг     

 • B.

  Цэнхэр цамц нь нарнаас ирсэн гэрлийн цэнхэр  өнгийг шингээж бусад өнгийг ойлгодог.                                                                                                                                                                          

 • C.

  Цэнхэр цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн  бүх өнгийн гэрлийг шингээдэг.                                                                                                                              

 • D.

  Цэнхэр цамц өөр дээрээ нарнаас ирсэн гэрлийн бүх өнгийн гэрлийг ойлгодог.                 

 • E.

  Цэнхэр цамц өөрөөсөө цэнхэр гэрэл гаргадаг.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 9-р даалгавар

Утсан дүүжин 6 секундийн хугацаанд 24 удаа хэлбэлзсэн бол хэлбэлзлийн үеийг тодорхойлно уу.       

                                                                                                   

 • A.

  6 с

 • B.

  4 с

 • C.

  30 с                  

 • D.

  18 с                      

 • E.

  0.25 с

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 11-р даалгавар

Газраас өндөрт байгаа  масстай биеийн байрлах өндрийг 4 дахин ихэсгэхэд потенциал энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?                                                                

 • A.

  16 дахин ихэснэ

 • B.

  4 дахин багасна

 • C.

  4 дахин ихэснэ.         

 • D.

  16 дахин багасна.  

 • E.

  өөрчлөгдөхгүй  

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 12-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

Графикийн аль хэсэгт жигд удаашрах хөдөлгөөн хийх вэ?                              

 • A.

  (AB)          

 • B.

  (BC) ба (DE)          

 • C.

  (BC)        

 • D.

  (AB) ба (DE)       

 • E.

  (CD)      

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 13-р даалгавар

Доорх зурагт шулууны дагуу хөдлөх биеийн хөдөлгөөний хурд-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ.

(AB) хэсэгт биеийн хурдатгал ямар байх вэ?                                                     

 

 • A.

  1.0 м/с2  

 • B.

  2.5 м/с2          

 • C.

  0 м/с2          

 • D.

  1.5 м/с2                  

 • E.

  0.7 м/с2

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 14-р даалгавар

Шулууны дагуу жигд хөдлөх биеийн хөдөлгөөний координат-хугацааны хамаарлын график өгөгджээ. (СD) хэсэгт биеийн хөдөлгөөний хурдыг олно уу.      

 

 • A.

  6 м/с  

 • B.

  0.5 м/с                           

 • C.

  2 м/с             

 • D.

  2.5 м/с                    

 • E.

  1 м/с               

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 15-р даалгавар

Гүйж байгаа хүүхэд хурдаа 2.000 м/с –ээс 6.000 м/с хүртэл нэмэхэд түүний хөдөлгөөний тоо хэмжээний өөрчлөлт 150.0 кг ∙ м/с байсан бол хүүхдийн массыг тодорхойлно уу.    

 • A.

  37.50кг              

 • B.

  18.75 кг              

 • C.

  25.00 кг            

 • D.

  12.50кг          

 • E.

  50.00кг                 

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 16-р даалгавар

Ачаа өргөх төхөөрөмж 10 кг масстай ачааг газраас 4 м өндөрт 5 с-ийн  хугацаанд гаргасан бол төхөөрөмжийн чадлыг тодорхойлно уу.                                               

 • A.

  4.0 Вт                

 • B.

  8.0 Вт                

 • C.

  20 Вт                

 • D.

  80 Вт                 

 • E.

  5.0 Вт                 

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 17-р даалгавар

Хийн температур ба даралт, хийн бөөмсийн хөдөлгөөний тухай илэрхийлсэн өгүүлбэрүүдээс БУРУУГ нь сонгоно уу.    

 

 • A.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн температур нэмэгдэнэ.                     

 • B.

   Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд багасах үед хийн даралт буурна.                                               

 • C.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн температур буурна.

 • D.

  Бөөмсийн хөдөлгөөний хурд ихсэх үед хийн даралт нэмэгдэнэ.                                               

 • E.

  Хийн температур ихсэх үед хийн дотоод энерги нэмэгдэнэ.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 18-р даалгавар

Цахилгаан халаагуур дээр буцлах температурт байгаа 100 г усны 25% –ийг ууршуулахдаа ямар хэмжээний дулаан өгсөн бэ?   Усны ууршихын хувийн хувийн дулаан нь                  .                                                                                         

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 19-р даалгавар

20 0С температурт 2.000 м3 эзлэхүүнтэй байсан хартугалгыг 60 0С температуртай болтол халаахад эзлэхүүн ямар хэмжээгээр өөрчлөгдөх вэ? Хартугалгын эзлэхүүн тэлэлтийн коэффицент    

 • A.

   м3 –ээр агшина               

 • B.

   м3 –ээр агшина.

 • C.

  м3 –ээр тэлнэ.

 • D.

   м3 –ээр тэлнэ.  

 • E.

   м3 –ээр тэлнэ. 

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 20-р даалгавар

Зурагт зэсийн төлөвийн өөрчлөлтийг харуулсан график өгөгдөв.

 Графикийн (ВС) хэсэгт ямар процесс явагдаж байна вэ?                             

 

 • A.

  Хатуу төлөвт хөрөх 

 • B.

  Шингэн төлөвт халах                                            

 • C.

  Шингэн төлөвт хөрөх                     

 • D.

  Хатуу төлөвт халах                  

 • E.

  Царцах

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 21-р даалгавар

Зурагт зэсийн төлөвийн өөрчлөлтийг  харуулсан график өгөгдөв.

Графикт өгөгдсөн хугацааны завсаруудын алинд нь зэсийн молекулуудын дундаж кинетик энерги  өөрчлөгдсөн байна вэ?                                                               

 • A.

  10 20 мин, 20  30 мин                

 • B.

  10  20 мин                  

 • C.

  0  10 мин                                              

 • D.

  20  30 мин                                            

 • E.

  0  10 мин, 20 30 мин 

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 22-р даалгавар

Аягатай халуун усыг яагаад үлээж хөргөдөг вэ?           

 

 • A.

  Амнаас гарсан хүйтэн уур усыг хөргөдөг.                                                                                                    

 • B.

  Усны гадаргаас тасарсан их энергитэй молекулуудыг үлээж холдуулах.                                              

 • C.

  Хүйтэн уурын молекул аягатай ус руу нэвчин хөргөнө.                                                                 

 • D.

  Усны гадаргаас тасарсан молекулуудыг үлээхэд буцаж орно.                                         

 • E.

  Үлээхэд аягатай усан дотор конвекц явагдаж хөрнө

Нийт: 184