A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 23-р даалгавар

Дууны долгионы давтамж бага, далайц нь их үед дуу хэрхэн сонсогдох вэ?

 

 • A.

  Бүдүүн, сул дуу сонсогдоно.               

 • B.

  Бүдүүн, чанга дуу сонсогдоно                                    

 • C.

  Нарийн, чанга дуу сонсогдоно.

 • D.

  Нарийн, сул дуу сонсогдоно.                                    

 • E.

  Дуу хэвийн сонсогдоно.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 24-р даалгавар

А зурагт усны гадарга дээр тарж буй хавтгай долгионыг үзүүлжээ. Долгион завсараар нэвтрэн гараад хэрхэн өөрчлөгдөн тархсан бэ?                                                          

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 25-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд  ,  бөгөөд  дотоод эсэргүүцэлтэй   цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 4 A гүйдэл гүйж байв.

Цахилгаан хэлхээний нийт эсэргүүцлийг олно уу.                                            

 

 • A.

  6 Ом                

 • B.

  5 Ом                 

 • C.

  96 Ом               

 • D.

  13 Ом              

 • E.

  12 Ом 

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 26-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд , ,  бөгөөд  дотоод эсэргүүцэлтэй   цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 4 A гүйдэл гүйж байв.

  эсэргүүцэл дээр унах хүчдлийг олно уу.                                           

 • A.

  12 В

 • B.

  24 В

 • C.

  8 В

 • D.

  1.3 В                

 • E.

  0.75 В

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн цахилгаан хэлхээний эсэргүүцлүүд , ,  бөгөөд  дотоод эсэргүүцэлтэй  цахилгаан үүсгүүрт залгахад үүсгүүрээр 4 A гүйдэл гүйж байв.

Хэлхээний нийт чадлыг олно уу.                                                                          

 • A.

  80 Вт              

 • B.

  48 Вт                 

 • C.

  32 Вт

 • D.

  16 Вт               

 • E.

  96 Вт

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 28-р даалгавар

Усыг шилэн саванд дүүртэл нь хийж таглаад хөлдөөвөл хагарах эрсдэлтэй байдаг. Үүний шалтгааныг олоороой.               

                                                                     

 • A.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн багасна.        

 • B.

  Хөлдөх үед шилэн сав агшина.                                                                                                                         

 • C.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн багасна.                                             

 • D.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт багасаж, эзлэхүүн ихсэнэ.                                                 

 • E.

  Хөлдөх үед усны бодисын нягт ихсэж, эзлэхүүн ихсэнэ.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 29-р даалгавар

Гар чийдэнгээс туссан цацраг хавтгай толины О цэг дээр тусна. Аль цацраг нь ойсон цацрагийг зөв дүрсэлсэн байна вэ?                                                                                

 • A.

    

 • B.

  4

 • C.

  1

 • D.

  5

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 30-р даалгавар

Зурагт    багтаамжтай конденсаторуудын холболтыг харуулав. Уг хэлхээний ерөнхий цахилгаан багтаамжийг  олно уу.

                                              

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

  7 C 

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 31-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд  м/с хуулиар өөрчлөгдөнө.

Биеийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний тойрох давтамжийг тодорхойлно уу.    

 

 • A.

  6 рад/с             

 • B.

  40 рад/с  

 • C.

  10 рад/с         

 • D.

  2.5 рад/с          

 • E.

  4 рад/с

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 32-р даалгавар

Хэлбэлзэж буй биеийн хурд   м/с хуулиар өөрчлөгдөнө. Биеийн хэлбэлзэх хөдөлгөөний хурдатгалын тэгшитгэл аль нь вэ?              

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 33-р даалгавар

 Цахилгаан дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 1.5 минутын хугацаанд  2 А гүйдэл гүйсэн бол дамжуулагчаар урсан өнгөрөх цэнэгийн хэмжээг тодорхойлно уу.  

 

 • A.

  0.02 Кл              

 • B.

  45 Кл                

 • C.

  3 Кл              

 • D.

  180 Кл               

 • E.

  1.3 Кл              

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт ижил металлаар хийсэн 5 дамжуулагч утсыг үзүүлэв. Аль дамжуулагч утас хамгийн их эсэргүүцэлтэй вэ?                                                                                  

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 35-р даалгавар

Доорх хүснэгтэд зарим амьтдын сонсголын мужийг харуулжээ.

Амьтны нэр

Зарим амьтдын сонсголын муж (Гц)

1

Нохой

60-65000

2

Могой

100-1000

3

Сарьсан багваахай

60-130000

4

Загас

70-3300

5

Эрвээхий

330-100000

6

Далайн гахай

66-150000

 

Ямар  хоёр амьтан 4000-40000 Гц-ын давтамжтай дууг сонсож чадахгүй вэ?

 • A.

  Эрвээхий ба загас.         

 • B.

  Далай гахай ба могой.

 • C.

  Нохой ба далайн гахай.

 • D.

  Могой ба загас.                                            

 • E.

  Нохой ба сарьсан багваахай.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 36-р даалгавар

Ургамалын тос    температурт буцалдаг бол ургамалын тосны буцлах температурыг хэмжихэд ямар термометр тохиромжтой вэ?        

                           

 • A.

  Мөнгөн ус 357 ℃  –д буцалдаг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.                 

 • B.

  Спирт 78 ℃  –д буцалдаг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.                                         

 • C.

  Спирт -114 ℃  –д хөлддөг учраас спиртэн термометр хэрэглэнэ.                                                                

 • D.

  Мөнгөн ус -39 ℃ –д хөлддөг учраас мөнгөн уст термометр хэрэглэнэ.                                 

 • E.

  Шингэнт термометр хэрэглэх боломжгүй. 

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 37-р даалгавар

Зурагт О цэг дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 9.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй. Хүндийн хүчний хурдатгал 

Систем дэх хувинтай усанд үйчлэх   хүчний О цэгтэй харьцангуй хүчний моментыг олно уу.

 • A.

  162 Н·м       

 • B.

  5.40 Н·м           

 • C.

  540 Н·м             

 • D.

  54.0 Н·м           

 • E.

  216 Н·м   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 38-р даалгавар

Зурагт О цэг дээр хөдлөх саваа өгөгджээ. О цэгээс 60.0 см зайд байх А цэгт 9.0 кг масстай хувинтай ус зүүв. Савааг тэнцвэртэй байлгахын тулд О цэгээс 180 см зайд F хүчээр үйлчилнэ. Савааны массыг тооцохгүй. Хүндийн хүчний хурдатгал 

 Caваа тэнцвэртэй байх үеийн –хүчний хэмжээг тодорхойлно уу.                        

 • A.

  27 Н

 • B.

  270 Н

 • C.

  108 Н

 • D.

  216 Н

 • E.

  30 Н

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 39-р даалгавар

Пүршин дүүжингийн  хэлбэлзлийн үеийг 2 дахин ихэсгэхийн тулд  ямар хэмжигдэхүүнийг яаж өөрчлөх вэ?                    

  1. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр пүршний хатыг 4 дахин ихэсгэх                 

 2. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 2 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 2 дахин багасгах.            

 3. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 4 дахин ихэсгэж, пүршний хатыг 2 дахин ихэсгэх.                                                                                                                                           

   4. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 2 дахин багасгаж, пүршний хатыг 2 дахин ихэсгэх.        

5. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг 4 дахин ихэсгэх ба пүршний хатыг өөрчлөхгүй.                           

  6. Пүршинд зүүсэн ачааны массыг өөрчлөхгүйгээр пүршний хатыг 4 дахин багасгах.                                                                                               

 • A.

  1, 4, 5          

 • B.

  2, 3, 5

 • C.

  2, 5, 6               

 • D.

  2, 4, 6               

 • E.

  1, 3, 6

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 40-р даалгавар

Цуглуулагч линзээс 60 см зайд байсан биеийн дүрс 120 см зайд үүсжээ. Цуглуулагч линзийн оптик хүчийг тодорхойлно уу.                                                                    

 • A.

    дптр             

 • B.

    дптр

 • C.

    дптр

 • D.

    дптр               

 • E.

    дптр

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 41-р даалгавар

Зурагт үзүүлсэн эргэвчийн системийг ашиглан хавтан дээр тавигдсан 3 ширхэг ижил ачааг жигд дээш татаж байгаа хүний татах хүчний хэмжээг олно уу.                                                  Хүндийн хүчний хурдатгал  , 1 ширхэг ачааны масс   , хавтангийн массыг тооцохгүй, Эргэвч болон утасны жин, үрэлтийг тооцохгүй.   

           

 • A.

  240 Н                 

 • B.

  720 Н

 • C.

  120 Н             

 • D.

  360 Н

 • E.

  180 Н

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 42-р даалгавар

Агаарт тодорхой давтамжтай дууны долгион тархах үеийн нэгэн агшныг зурагт харуулав. Орчин нягтарсан хэсгийг Н, орчин сийрэгжсэн хэсгийг С гэж тэмдэглэв. Эхний нягтарсан хэсгээс сүүлийн нягтарсан хэсэг хүртэлх зай нь 1.000 м бол дууны долгионы давтамжийг тодорхойлно уу.  Агаарт дуу тархах хурд нь 330 м/с.      

 • A.

  1980 Гц              

 • B.

  330 Гц           

 • C.

  66.0 Гц         

 • D.

  55.0 Гц             

 • E.

  1650 Гц

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 43-р даалгавар

Ижилхэн температуртай 4 ширхэг төмөр биетэд ижил хэмжээний дулаан өгөхөд тэдгээрийн температурын өөрчлөлтийг  хүснэгтэд харуулжээ. Аль нь дулаан багтаамж багатай вэ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 • A.

  4-р төмөр бие

 • B.

  2-р төмөр бие

 • C.

  3-р төмөр бие.              

 • D.

  1-р төмөр бие.              

 • E.

  Адилхан.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 44-р даалгавар

Тоон электроникийн үндсэн элементүүд бол логик элементүүд юм. Зурагт өгөгдсөн хэлхээ аль логик элементийн хэлхээ вэ?                                       

 • A.

  Логик XOR хэлхээ       

 • B.

  Логик OR хэлхээ           

 • C.

  Логик NOT хэлхээ            

 • D.

  Логик AND хэлхээ        

 • E.

  Логик NAND хэлхээ             

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 45-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн хүнхэр толиноос   зайд байрлуулсан биеийн дүрс толины оройгоос ямар зайд үүсэх вэ?             

 

                                                         

 • A.

                               

 • B.

                        

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 46-р даалгавар

Цуглуулагч линзэнд биеийн дүрсийг аль зурагт зөв байгуулсан байна вэ?  

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 184