Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 41-р даалгавар

Франц улс нь Приней хойгийг тойрох 2800 км урт замыг дөтлөхийн тулд Газар дундын тэнгисээс Бискайн булан руу 400 орчим км шулуун зам барив. Тухайн үед үүссэн ҮНЭМЛЭХҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ бүхий байгалийн саадыг шийдвэрлэсэн арга замыг сонгоорой.

 • A.

  Суваг татах

 • B.

  Тунель гаргах

 • C.

  Далан барих

 • D.

  Даваа сэтлэх

 • E.

  Гүүр тавих

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 42-р даалгавар

Дэлхий нарыг тойрох орбитын замын зургийг ажиглаараай. D байрлал дахь дэлхий дээр хэддүгээр сар болж байгаа вэ?

 • A.

  5-р сар

 • B.

  1-р сар

 • C.

  7-р сар

 • D.

  10-р сар

 • E.

  4-р сар

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 43-р даалгавар

Манай орны олон улсын шууд нислэгтэй АЛЬФА ХОТ аль нь вэ? 

 • A.

  Канберра

 • B.

  Токио

 • C.

  Рио-де-Жанейро

 • D.

  Канзас

 • E.

  Берлин

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 44-р даалгавар

Сугар гарагийн нарнаас алслагдсан зайг Боде-ийн хуулийн томъёог ашиглан одон орны нэгжээр тооцоолж олоорой.  

 • A.

  0.4 о.о.н

 • B.

  1.4 о.о.н

 • C.

  0.7 о.о.н

 • D.

  2.8 о.о.н         

 • E.

  1.2 о.о.н

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 45-р даалгавар

Суурин газрын шатлалын хэлбэрийг хөдөөгөөс хот руу зөв эрэмбэлж бичсэнийг олоорой.

 • A.

  Тосгон, гацаа, хот, жижиг хот, аварга хот, том хот

 • B.

  Гацаа, тосгон, жижиг хот, хот, том хот, аварга хот

 • C.

  Аварга хот, том хот, хот, жижиг хот, тосгон, гацаа

 • D.

  Гацаа, жижиг хот, тосгон, аварга хот, хот, том хот

 • E.

  Хот, жижиг хот, гацаа, тосгон, аварга хот, том хот

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 46-р даалгавар

АНУ-ын 3 бүсийн мэдээллийн технологийн салбарт ажиллагсадын тоог харуулсан графикийг ажиглан цэгийн оронд тохирох хариултыг сонгоорой.   

 • A.

  Цахиурын хөндий, 1996-1998

 • B.

  Лос Анжелес, 2000-2002

 • C.

  Сиэтл, 1990-1992

 • D.

  Цахиурын хөндий, 1998-2000

 • E.

  Сиэтл, 2002-2004

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 47-р даалгавар

Зураг 1-ийг ажиглан Меркаллын шатлалаар газар хөдлөлтийн хүч, балл ямар болохыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Газар хөдлөлт хүч багатай, IV балл

 • B.

  Газар хөдлөлт хүчтэй, VI балл

 • C.

  Газар хөдлөлт сул хүчтэй, II балл

 • D.

  Газар хөдлөлт их хүчтэй, VIII балл

 • E.

  Газар хөдлөлт маш их хүчтэй, X балл

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 48-р даалгавар

“Гангийн үйлдвэр”-ийн үйл явцын зөв дарааллыг сонгоорой.

 • A.

  Төмөр гангийн үйлдвэр\rightarrowТүүхий эд олборлолт\rightarrowХүний нөөц\rightarrowГазар,капитал\rightarrowХэрэглэгч\rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн

 • B.

  Хүний нөөц\rightarrowТүүхий эд олборлолт\rightarrowТөмөр гангийн үйлдвэр\rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн\rightarrowХэрэглэгч\rightarrowГазар,капитал

 • C.

  Хэрэглэгч \rightarrowХүний нөөц \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн \rightarrowТөмөр, гангийн үйлдвэр\rightarrow Газар, капитал \rightarrowТүүхий эд олборлолт 

 • D.

  Түүхий эд, олборлолт\rightarrow Хүний нөөц\rightarrow Хэрэглэгч\rightarrow Газар, капитал\rightarrow Төмөр гангийн үйлдвэр \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн  

 • E.

  Газар, капитал\rightarrow Хүний нөөц\rightarrow Түүхий, эд олборлолт\rightarrow Төмөр гангийн үйлдвэр \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн\rightarrow Хэрэглэгч

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 49-р даалгавар

+150 температуртай агаарын харьцангуй чийг 31.19%, үнэмлэхүй чийгийн багтаамж нь 13.37 г/м3, үнэмлэхүй чийгийн хэмжээ нь 4.17 г/м3 бол дутмаг чийгийг тооцоолж олоорой.

 • A.

  9.2 г/м3

 • B.

  17.8 г/м3

 • C.

  27 г/м3

 • D.

  1.6 г/м3

 • E.

  10.8 г/м3

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 50-р даалгавар

ГУРВАЛЖИН ДИАГРАММЫГ ашиглан Н үсгээр тэмдэглэсэн цэг дээрх хөрсний бүтцийг зөв тодорхойлж, ямар төрлийн хөрс болохыг нэрлээрэй.

 • A.

  Элс-80%, шавар-10%, тоос-20% Шавранцар хөрс

 • B.

  Элс-20%, шавар-20%, тоос-60% Хөнгөн шавранцар хөрс

 • C.

  Элс-80%,шавар-30%, тоос-50% Элсэнцэр хөрс

 • D.

  Элс-30%, шавар-50%, тоос-20% Шаварлаг хөрс

 • E.

  Элс-30%, шавар-20%, тоос-50% Тоосорхог хөрс

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 1-р даалгавар

Нарнаас хамгийн хол зайд орших гараг аль нь вэ?

 • A.

  Тэнгэрийн ван

 • B.

  Сугар

 • C.

  Дэлхий

 • D.

  Санчир

 • E.

  Бархасбадь 

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 2-р даалгавар

Хүн амын тоог нутаг дэвсгэрт нь харьцуулсан харьцааг ........................... гэнэ

 • A.

  Хүн амын байршил

 • B.

  Хүн амын шилжилт

 • C.

  Хүн амын нягтшил

 • D.

  Хүн амын нутагшилт

 • E.

  Хүн амын өсөлт

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 3-р даалгавар

Хувирмал гаралтай чулуулаг аль нь вэ?

 • A.

  Доломит

 • B.

  Хөрзөн чулуу

 • C.

  Габбро

 • D.

  Пемза            

 • E.

  Гантиг

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 4-р даалгавар

Цэг маягийн байршилтай хот нь ойролцоох жижиг хотуудтайгаа нийлж бөөгнөрөл үүсэх үйл явцыг АГЛОМЕРАЦ гэнэ. Дараах агломерацуудаас хамгийн олон хүн амтай хот аль нь вэ? 

 • A.

  Рейкьявик     

 • B.

  Сантьяго

 • C.

  Гавана

 • D.

  Нью-Йорк

 • E.

  Абу-Даби

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 5-р даалгавар

Үдийн нарны эгц тусгал жилд 1 удаа тохиох газрыг сонгоно уу?

 • A.

  Матрын зам  

 • B.

  Туйл

 • C.

  Экватор

 • D.

  Туйлын цагираг

 • E.

  Антарктид  

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 6-р даалгавар

Машины үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээс тээврийн төрөлд хамаарахыг сонгоно уу? 

 • A.

  Телевизоp

 • B.

  Мотоцикл

 • C.

  Радио

 • D.

  Каран

 • E.

  Компьютер

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 7-р даалгавар

Газар зүйн бүрхэвчийн физик газарзүйн цогцолборыг ангилсан бүдүүвчийг гүйцээж нөхөөрэй.

 • A.

  Шельф тангийн цогцолбор

 • B.

  Тагийн цогцолбор

 • C.

  Талын цогцолбор

 • D.

  Шүрийн цогцолбор

 • E.

  Абиссиаль толгодын цогцолбор

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 8-р даалгавар

Аль нь улс төрийн даяаршлын хүрээнд хамаарагдах вэ? 

 • A.

  Сонин сэтгүүл          

 • B.

  Чөлөөт худалдаа     

 • C.

  Экспорт, импорт

 • D.

  Элчин сайдын яам

 • E.

  Театр

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 9-р даалгавар

Монгол орны дундад өргөрөгийн уулын босоо бүслүүрийн зурагт 2-ийн тоогоор ямар бүслүүрийг тэмдэглэсэн бэ?

 • A.

  Мөнх цасны 

 • B.

  Хээрийн 

 • C.

  Тайгын           

 • D.

  Тагийн

 • E.

  Ойт хээрийн

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 10-р даалгавар

Ардчиллын индексийг хэмжих үндсэн хэмжигдэхүүнийг олно уу?

 • A.

  Нэг хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээ

 • B.

  Шударга ёс 

 • C.

  Төрөлт, нас баралт

 • D.

  Эрүүл мэндийн байдал

 • E.

  Эдийн засгийн бүтэц, гол салбарууд

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 11-р даалгавар

Амьд биесийг тэдгээрийн оршин буй орчных нь хамтаар .................. гэж нэрлэнэ.

 • A.

  Фитоценоз     

 • B.

  Биогеоценоз

 • C.

  Биотоп

 • D.

  Экосистем    

 • E.

  Микроценоз

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 12-р даалгавар

Газарзүйн зургийн үндсэн тусгагийн төрлөөс алийг нь дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.

  Конус тусгаг

 • B.

  Синусоид тусгаг

 • C.

  Гүүдийн тусгаг

 • D.

  Цилиндр тусгаг

 • E.

  Меркаторын тусгаг 

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 13-р даалгавар

Дангаарчлалын үзэл санааг оночвтой илэрхийлсэн үйл ажиллагааг олно уу?

 • A.

  Facebook

 • B.

  KFC    

 • C.

  Nike

 • D.

  Samsung        

 • E.

  Монгол гэр

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 14-р даалгавар

Хүн амын суваргуудыг ажиглан ХӨГШИН бүтэцтэйг нь сонгоно уу.

 • A.

  Залуу

 • B.

  Идэр

 • C.

  Идэр

 • D.

  Хөгшин  

 • E.

  Залуу

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 15-р даалгавар

Австралийн хамгийн цөөн хоньтой муж улсыг сонгоно уу? 

 • A.

  Тасман

 • B.

  Виктори

 • C.

  Хойд нутаг 

 • D.

  Өмнөд Австрали

 • E.

  Квинсленд

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 16-р даалгавар

Номхон далай, Атлантын далайг холбосон усан зам бүхий сувгийг олоорой?

 • A.

  Цагаан тэнгисийн суваг

 • B.

  Панамын суваг 

 • C.

  Килийн суваг

 • D.

  Ханберийн суваг 

 • E.

  Суэцийн суваг

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 17-р даалгавар

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээхийн тулд хүний үйл ажиллагаануудаас хамгийн тохиромжтойг нь сонгоно уу.

 • A.

  Газар тариаланд төрөл бүрийн химийн бордоо хэрэглэх

 • B.

  Нүхэн жорлон ашиглаж бие засах

 • C.

  Малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх

 • D.

  Дахин боловсруулах бүтээгдэхүүн худалдан авах

 • E.

  Ил задгай талбай дахь хогийг шатааж устгах

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 18-р даалгавар

Австрали тивийн хамгийн өндөр цэг Косцюшко д.т.д 2228м, хамгийн нам цэг Эйр нуур д.т.д -16м бол уг тивийн гадаргын өндрийн зөрүү хэд вэ?

 • A.

  2244 м

 • B.

  2212 м

 • C.

  139 м

 • D.

  1122 м

 • E.

  1106 м

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 19-р даалгавар

Усны хэт их хэрэглээний улмаас цэвэр усны нийлүүлэлтийн хомсдолд хамгийн их өртөж буй улсыг сонгоно уу?

 • A.

  Тайланд

 • B.

  Конго

 • C.

  ОХУ

 • D.

  Парагвай       

 • E.

  Австрали

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 20-р даалгавар

Дэлхийн гадаргын хэлбэр өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх дотоод хүчин зүйлийг сонгоно уу?

 • A.

  Нарны энерги

 • B.

  Салхи

 • C.

  Усны урсгал

 • D.

  Хавтангийн хөдөлгөөн 

 • E.

  Хур тунадас

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 21-р даалгавар

Далайн ёроолын хотгор гүдгэрийг харуулсан зурагт “Д” үсгээр тэмдэглэсэн гадаргын элементийг нэрлэнэ үү?

 • A.

  Эх газрын хажуу

 • B.

  Эх газрын тан

 • C.

  Гүн усны хонхор

 • D.

  Арал

 • E.

  Далайн ёроолын тал

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 22-р даалгавар

Голоос авсан дээж чулуулгийн элэгдлийн зэргийг тодорхойлно уу?

 • A.

  Бага зэргийн өнцөгтэй

 • B.

  Маш арзгар 

 • C.

  Мөлгөр 

 • D.

  Бага зэргийн мөлгөр

 • E.

  Мөлгөрдүү

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 23-р даалгавар

Говийн их дархан цаазат газарт идээшин амьдардаг цөлийн экосистемийн гол төлөөлөгч амьтныг сонгоно уу?

 • A.

  Мазаалай

 • B.

  Хотон

 • C.

  Бор гөрөөс

 • D.

  Тарвага

 • E.

  Хүдэр

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 24-р даалгавар

Хөрсний зүсэлтийн зурагт В үсгээр аль давхаргыг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A.

  Хучаас үе

 • B.

  Суурь чулуулгийн үе

 • C.

  Ялзмагийн үе

 • D.

  Хуримтлалын үе

 • E.

  Ургамлын үе

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 25-р даалгавар

Дэлхийн төвөөс туйл хүртэлх зай, экватор хүртэлх зайнаас бага байгаа нь дараах хүчин зүйлийн алинтай нь холбоотой вэ? 

 • A.

  Тектоник хүч туйл орчимд хамгийн бага

 • B.

  Хүндийн хүч туйл орчимд хамгийн бага

 • C.

  Тэнхлэгээ эргэх хурд туйл орчимд хамгийн их

 • D.

  Кориолисийн хүч туйл орчимд хамгийн их

 • E.

  Төвөөс зугтах хүч туйл орчимд хамгийн бага

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 26-р даалгавар

Цаг агаарын зургаас ижил даралттай шугамыг уншаад салхи аль зүг рүү чиглэж байгааг олоорой?   

 • A.

  Баруунаас зүүн

 • B.

  Өмнөдөөс хойд

 • C.

  Хойноос баруун өмнөд

 • D.

  Зүүнээс баруун

 • E.

  Зүүн өмнөдөөс баруун хойд

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 27-р даалгавар

Зүүн Европын Польш улсад 1000 хүн тутам дахь төрөлт 10%, нас баралт 9.9% бол тухайн улсын хүн амын ердийн өсөлт хэд вэ?

 • A.

  0.19%

 • B.

  19.9%

 • C.

  0.1%

 • D.

  -0.1%

 • E.

  99%

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 28-р даалгавар

Антарктидад хүн ам маш бага тархан суурьшсан шалтгааныг сонгоно уу?

 • A.

  Жилд унах хур тунадас нь 2000мм-ээс дээш нутаг

 • B.

  Далайн хүйтэн урсгалын нөлөөнд оршдог нутаг

 • C.

  Хамгийн дулаан сарын температур нь +200С-аас дээш нутаг

 • D.

  Хөрсний бүтэц сайн, эрдэс бодисоор элбэг нутаг

 • E.

  Гадаргын өндөр нь д.т.д 6000м-ээс дээш өндөртэй нутаг

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 29-р даалгавар

Гадаргад үүсдэг тунадасны хэлбэрүүдийг олоорой

 • A.

  Цан, мөндөр, хяруу

 • B.

  Аадар бороо, шүүдэр, цан

 • C.

  Униар, манан, шиврээ бороо

 • D.

  Хяруу, цан, шүүдэр

 • E.

  Шүүдэр, манан, униар

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 30-р даалгавар

Аль нь эсрэг циклоны шинж вэ?

 • A.

  Хур тунадас орохгүй

 • B.

  Тэнгэр бүрхэг

 • C.

  Салхитай      

 • D.

  Төвдөө бага даралттай

 • E.

  Агаарын хөөрөх хөдөлгөөн

Нийт: 202