Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 49-р даалгавар

+100 температуртай агаарын харьцангуй чийг 34.2%, үнэмлэхүй чийгийн багтаамж 9.41г/м3, үнэмлэхүй чийгийн хэмжээ нь 3.21 г/м3 бол дутмаг чийгийг тооцоолж олоорой.

 • A.

  30.9 г/м3

 • B.

  24.7 г/м3

 • C.

  6.2 г/м3

 • D.

  0.5 г/м3

 • E.

  6.7 г/м3

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 50-р даалгавар

ГУРВАЛЖИН ДИАГРАММЫГ ашиглан Н үсгээр тэмдэглэсэн цэг дээрх хөрсний бүтцийг зөв тодорхойлж, ямар төрлийн хөрс болохыг нэрлээрэй

 • A.

   Элс-30%, шавар-50%, тоос-20% Шаварлаг хөрс

 • B.

  Элс-20%, шавар-20%, тоос-60% Хөнгөн шавранцар хөрс

 • C.

  Элс-80%,шавар-30%, тоос-50% Элсэнцэр хөрс

 • D.

   Элс-80%, шавар-10%, тоос-20% Шавранцар хөрс

 • E.

  Элс-30%, шавар-20%, тоос-50% Тоосорхог хөрс

Нийт: 202