Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 20-р даалгавар

Дэлхийн гадаргын хэлбэр өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх дотоод хүчин зүйлийг сонгоно уу?

 • A.

  Усны урсгал

 • B.

  Салхи

 • C.

  Хавтангийн хөдөлгөөн

 • D.

   Нарны энерги

 • E.

  Хур тунадас

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 21-р даалгавар

Далайн ёроолын хотгор гүдгэрийг харуулсан зурагт “З” үсгээр тэмдэглэсэн гадаргын элементийг нэрлэнэ үү?

 • A.

  Эх газрын хажуу

 • B.

  Шельф

 • C.

  Далайн гүн хонхор

 • D.

  Далайн ёроолын тал

 • E.

  Галт уулын арал

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 22-р даалгавар

Голоос авсан дээж чулуулгийн элэгдлийн зэргийг тодорхойлно уу?

 • A.

  Бага зэргийн өнцөгтэй

 • B.

  Мөлгөр

 • C.

  Маш арзгар

 • D.

  Бага зэргийн мөлгөр

 • E.

  Мөлгөрдүү

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 23-р даалгавар

Алтайн өвөр говийн нутгаар ургадаг цөлийн экосистемийн гол төлөөлөгч ургамлыг сонгоно уу?

 • A.

  Вансэмбэрүү

 • B.

  Таван салаа

 • C.

  Нэрс

 • D.

  Ерхөг

 • E.

  Заг   

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 24-р даалгавар

Хөрсний зүсэлтийн зурагт В үсгээр аль давхаргыг тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A.

  Хучаас үе

 • B.

  Суурь чулуулгийн үе

 • C.

  Хуримтлалын үе

 • D.

  Ялзмагийн үе

 • E.

  Ургамлын үе

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 25-р даалгавар

Дэлхий экватораараа цүлхэгэр хэлбэртэй болоход нөлөөлсөн хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A.

   Дэлхийн дотоод гүний энерги экваторт хамгийн их 

 • B.

  Тэнхлэгээ эргэх хурд экваторт хамгийн их

 • C.

  Нарны энерги экваторт хамгийн бага

 • D.

  Кориолисийн хүч экваторт хамгийн бага

 • E.

  Төвөөс зугтаах хүч экваторт хамгийн бага

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 26-р даалгавар

Цаг агаарын зурагт ижил даралттай шугамыг уншаад салхи аль зүг рүү чиглэж байгааг олоорой?   

 • A.

  Баруунаас зүүн

 • B.

  Өмнөдөөс хойд

 • C.

  Хойноос  өмнөд

 • D.

  Зүүнээс баруун

 • E.

  Зүүн өмнөдөөс баруун хойд

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 27-р даалгавар

Газар дундын тэнгис дэх Мальта улсад 1000 хүн тутам дахь төрөлт 10.3%, нас баралт 8.3% бол тухайн улсын хүн амын ердийн өсөлт хэд вэ?

 • A.

  0.002% -2%

 • B.

  18.6%

 • C.

  2% 0.002%

 • D.

  -2% 2%

 • E.

  85.4%

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 28-р даалгавар

Антарктидад хүн ам маш бага тархан суурьшсан шалтгааныг сонгоно уу?

 • A.

  Жилд унах хур тунадас нь 2000мм-ээс дээш нутаг

 • B.

   Хамгийн дулаан сарын температур нь +200С-аас дээш нутаг

 • C.

  Хөрсний бүтэц сайн, эрдэс бодисоор элбэг нутаг 

 • D.

  . Гадаргын өндөр нь д.т.д 6000м-ээс дээш өндөртэй нутаг

 • E.

   Далайн хүйтэн урсгалын нөлөөнд оршдог нутаг. 

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 29-р даалгавар

Үүлнээс буудаг тунадасны хэлбэрүүдийг олоорой

 • A.

   Цас, шиврээ бороо, мөндөр

 • B.

  . Манан, мөндөр, аадар бороо.

 • C.

  Аадар бороо, шүүдэр, будан.

 • D.

   Униар, цас, манан.

 • E.

  . Шиврээ бороо, будан, униар.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 30-р даалгавар

Аль нь эсрэг циклоны шинж вэ?

 • A.

   Төвдөө бага даралттай

 • B.

  Тэнгэр бүрхэг           

 • C.

  Салхи шуургатай    

 • D.

   Хур тунадас орохгүй.

 • E.

  Агаарын хөөрөх хөдөлгөөн

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 31-р даалгавар

Улс орны тогтвортой хөгжлийг хангахад зориулагдсан “ЭКО аялал жуулчлал”-ын хөтөлбөрийг сонгоно уу?   

 • A.

  Загасчлах аялал – Өвлийн улиралд голын усанд цооног үүсгэн загас барих

 • B.

  Спорт аялал – Спорт машинаар уралдах

 • C.

   Ангийн аялал – Ховордсон ан амьтдыг агнах

 • D.

   Завьтай аялал – Тэнгисийн гүнд шумбаж далайн гүнээс шүр, сувд, хясаа түүх

 • E.

   Явган аялал – Жимс,  жимсгэний тариан талбайн дундуур явж судлах.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 32-р даалгавар

ГМС-ийн өгөгдлийг Растер дүрслэлээр зөв зурсаныг сонгоно уу? 

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 33-р даалгавар

Хүн амын дундаж наслалт нь 81.6 жил, нэг хүнд ногдох ДНБ нь 70392 ам.доллар, нийгмийн баялагийн тэгш хуваарилалтын сонгодог жишээ болсон энэхүү өндөр хөгжилтэй орныг сонгоно уу?  

 • A.

  Бразил

 • B.

  Мексик 

 • C.

  Индонези 

 • D.

  Норвеги

 • E.

  Энэтхэг

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 34-р даалгавар

Төрөлт, нас баралтын түвшин өндөр, хүн амын өсөлт бага байдаг, хүн ам зүйн шилжилтийн I үе шатанд тохирох улсыг сонгоно уу.

 • A.

  Хятад

 • B.

   Бразил 

 • C.

  Австрали       

 • D.

  ОХУ

 • E.

   Судан

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 35-р даалгавар

Өрхийн аж ахуй эрхлэлтийн үйл ажиллагааны шинжүүдээс оновчтой зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу?   

 • A.

  1,4

 • B.

  2,3

 • C.

  3,4

 • D.

  1,3

 • E.

  2,4

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 36-р даалгавар

1000гр далайн усанд агуулагдах Хлорт магни (MgCl2) нь 14.2%-ийг бол давсны хэмжээ хэдэн грамм байхыг тооцоолж олоорой.

 • A.

  70.42 гр

 • B.

  142 гр

 • C.

   4.97 гр

 • D.

  40.57 гр

 • E.

  3.52 гр

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 37-р даалгавар

Байрзүйн зургийн нэрлэлийг масштабтай нь зөв харгалзуулсаныг олоорой.

 • A.

  1b, 2c, 3d, 4a

 • B.

  1c, 2d, 3b, 4a

 • C.

  1c, 2d, 3a, 4b

 • D.

   1b, 2d, 3a, 4c 

 • E.

  1d, 2c, 3b, 4a

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 38-р даалгавар

Агаарын чанарын индексийн үзүүлэлт, ангилалыг эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөтэй нь зөв харгалзуулна уу? 

 • A.

  1Cc, 2Aa, 3Bb

 • B.

  1Ac, 2Ba, 3Cb

 • C.

   1Bc, 2Cb, 3Aa 

 • D.

   1Cb, 2Ва, 3Ас

 • E.

  1Aa, 2Bb, 3Cc

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 39-р даалгавар

Туул голын сав газрын зургийг ажиглан усны бохирдол нь МАШ БОХИР үзүүлэлттэй газар нутгийг олно уу

 • A.

  Орхонтуул сум

 • B.

  Рашаант сум 

 • C.

  Тэрэлж

 • D.

  Налайх

 • E.

  Алтанбулаг сум

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 40-р даалгавар

Өгөгдлөөс нүүлгэн шилжүүлэлт зайлшгүй хийх шалтгааныг нь олоорой

 • A.

  Үнс тоос, утаа ихтэй, агаар нь бохир учир хүмүүс маск зүүдэг

 • B.

  Эдийн засгийн үр өгөөж жилээс жилд нэмэгддэг

 • C.

  Жимс, самрын аж ахуй ихээр хөгждөг

 • D.

   Жуулчдыг татах амралт, рекреацийн нөөц бий болдог. 

 • E.

  Гейзер халуун булгийн усыг ашиглан дулааны шугамандаа ашигладаг

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 41-р даалгавар

Франц улс нь Приней хойгийг тойрох 2800 км урт замыг дөтлөхийн тулд Газар дундын тэнгисээс Бискайн булан руу 400 орчим км шулуун зам барив. Тухайн үед үүссэн ҮНЭМЛЭХҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ бүхий байгалийн саадыг шийдвэрлэсэн арга замыг сонгоорой

 • A.

  Тунель гаргах

 • B.

  Далан барих

 • C.

  Даваа сэтлэх

 • D.

   Суваг татах 

 • E.

  Гүүр тавих

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 42-р даалгавар

Дэлхий нарыг тойрох орбитын замын зургийг ажиглаараай. J байрлал дахь дэлхий дээр хэддүгээр сар болж байгаа вэ?

 • A.

  7-р сар

 • B.

  3-р сар

 • C.

  1-р сар

 • D.

   11-р сар

 • E.

  8-р сар

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 43-р даалгавар

Манай орны олон улсын шууд нислэгтэй АЛЬФА ХОТ аль нь вэ? 

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 43-р даалгавар

Манай орны олон улсын шууд нислэгтэй АЛЬФА ХОТ аль нь вэ? 

 • A.

  Канберра

 • B.

  Токио

 • C.

  Рио-де-Жанейро

 • D.

  Канзас

 • E.

  Берлин

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 44-р даалгавар

Ангараг гарагийн нарнаас алслагдсан зайг Боде-ийн хуулийн томъёог ашиглан одон орны нэгжээр тооцоолж олоорой.  

 • A.

   0.8 о.о.н

 • B.

  1.3 о.о.н

 • C.

  0.4 о.о.н

 • D.

  1.6 о.о.н

 • E.

  1.6 о.о.н  2 о.о.н

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 45-р даалгавар

Суурин газрын шатлалын хэлбэрийг хөдөөгөөс хот руу зөв эрэмбэлж бичсэнийг олоорой.

 • A.

   Хот, жижиг хот, гацаа, тосгон, аварга хот, том хот

 • B.

   Тосгон, гацаа, хот, жижиг хот, аварга хот, том хот. 

 • C.

  Аварга хот, том хот, хот, жижиг хот, тосгон, гацаа

 • D.

  Гацаа, жижиг хот, тосгон, аварга хот, хот, том хот

 • E.

   Гацаа, тосгон, жижиг хот, хот, том хот, аварга хот.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 46-р даалгавар

АНУ-ын 3 бүсийн мэдээллийн технологийн салбарт ажиллагсдын тоог харуулсан графикийг ажиглан цэгийн оронд тохирох хариултыг сонгоорой.   

 • A.

  Цахиурын хөндий, 1998-2000

 • B.

  Лос Анжелес, 2000-2002

 • C.

  Сиэтл, 1990-1992

 • D.

  Цахиурын хөндий, 1996-1998

 • E.

  Сиэтл, 2002-2004

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 47-р даалгавар

Зураг 1-ийг ажиглан Меркаллын шатлалаар газар хөдлөлтийн хүч, балл ямар болохыг тодорхойлно уу.

 • A.

   Газар хөдлөлт их хүчтэй, VIII балл

 • B.

  Газар хөдлөлт хүчтэй, VI балл

 • C.

  Газар хөдлөлт маш хүчтэй, XII балл

 • D.

  Газар хөдлөлт хүч багатай, IV балл.

 • E.

  Газар хөдлөлт маш их хүчтэй, X балл

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 48-р даалгавар

“Гангийн үйлдвэр”-ийн үйл явцын зөв дарааллыг сонгоорой. 

 • A.

  Түүхий эд олборлолт, уурхай\rightarrow Төмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrowГазар, капитал хүний нөөц\rightarrow Борлуулалтын алба \rightarrowХэрэглэгч \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн

 • B.

  Түүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrow Газар, капитал хүний нөөц \rightarrow Борлуулалтын алба \rightarrow Төмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrow Эцсийн бүтээгдэхүүн \rightarrow Хэрэглэгч

 • C.

  Газар, капитал хүний нөөц \rightarrowТүүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrow Төмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrow Эцсийн бүтээгдэхүүн \rightarrow Борлуулалтын алба \rightarrow Хэрэглэгч

 • D.

  Түүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrowТөмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrow Борлуулалтын алба \rightarrow Эцсийн бүтээгдэхүүн \rightarrow Газар, капитал хүний нөөц \rightarrow Хэрэглэгч. 

 • E.

  Хэрэглэгч \rightarrow Төмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrow Түүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrow  Газар, капитал хүний нөөц \rightarrow Борлуулалтын алба \rightarrow Эцсийн бүтээгдэхүүн

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 49-р даалгавар

+150 температуртай агаарын харьцангуй чийг 31.19%, үнэмлэхүй чийгийн багтаамж нь 13.37 г/м3, үнэмлэхүй чийгийн хэмжээ нь 4.17 г/м3 бол дутмаг чийгийг тооцоолж олоорой.

 • A.

   10.8 г/м3

 • B.

  17.8 г/м3

 • C.

  27 г/м3

 • D.

  1.6 г/м3

 • E.

  9.2 г/м3  

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 50-р даалгавар

ГУРВАЛЖИН ДИАГРАММЫГ ашиглан Р үсгээр тэмдэглэсэн цэг дээрх хөрсний бүтцийг зөв тодорхойлж, ямар төрлийн хөрс болохыг нэрлээрэй.

 • A.

  Элс-80%, шавар-10%, тоос-10%, Нарийн элсэн хөрс

 • B.

  Элс-90%, шавар-20%, тоос-10% Элсэнцэр хөрс

 • C.

  Элс-70%,шавар-20%, тоос-10% Шавранцар хөрс

 • D.

  Элс-10%, шавар-10%, тоос-80% Хөнгөн шавранцар хөрс

 • E.

  Элс-20%, шавар-10%, тоос-70% Элсэрхэг шавар хөрс

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 1-р даалгавар

Нарнаас хамгийн хол зайд орших гараг аль нь вэ?

 • A.

  Дэлхий     

 • B.

  Сугар

 • C.

  Тэнгэрийн ван 

 • D.

  Санчир          

 • E.

  Бархасбадь

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 2-р даалгавар

Хүн ам байшин, барилга, гэр, майхан зэрэг янз бүрийн хэлбэр, зориулалттай орон байранд суурьших нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтыг  ................... гэнэ.        

 • A.

  Хүн амын байршил

 • B.

   Хүн амын нутагшилт

 • C.

  Хүн амын шилжилт

 • D.

  Хүн амын нягтшил 

 • E.

  Хүн амын өсөлт

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 3-р даалгавар

Хувирмал гаралтай чулуулаг аль нь вэ?

 • A.

  Пемза

 • B.

  Хөрзөн чулуу

 • C.

  Габбро

 • D.

  Гантиг

 • E.

  Доломит

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 4-р даалгавар

Тухайн газар нутагтаа улс төр, нийгэм эдийн засаг, хүн амын тоо, дэд бүтцийн харилцааны хувьд чадамж өндөртэй хот нь ойролцоох жижиг хотуудтайгаа нийлж бөөгнөрөл үүсэх үйл явцыг АГЛОМЕРАЦ гэнэ. Дараах агломерацуудаас хамгийн олон хүн амтай хот аль нь вэ?

 • A.

  Токио

 • B.

  Алма-Ата 

 • C.

   Киев 

 • D.

  Лима

 • E.

  Осло

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 5-р даалгавар

Үдийн нарны эгц тусгал жилд 1 удаа тохиох газрыг сонгоно уу?

 • A.

  Антарктид

 • B.

  Туйл

 • C.

  Экватор

 • D.

  Туйлын цагираг

 • E.

  Матрын зам 

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 6-р даалгавар

Хүнд даацын машины үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу?

 

 • A.

  Компьютер

 • B.

  Суудлын машин

 • C.

  Дугуй

 • D.

  Усан онгоц

 • E.

  Телевизор

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 7-р даалгавар

Газар зүйн бүрхэвчийн физик газарзүйн цогцолборыг ангилсан бүдүүвчийг гүйцээж нөхөөрэй

 • A.

   Талын цогцолбор

 • B.

  Шельф тангийн цогцолбор

 • C.

  Тагийн цогцолбор 

 • D.

  Шүрийн цогцолбор

 • E.

  Абиссиаль толгодын цогцолбор

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 8-р даалгавар

Аль нь соёлын даяаршлын хүрээнд хамаарагдах вэ? 

 • A.

  Чөлөөт худалдаа

 • B.

  Экспорт, импорт

 • C.

  Театр

 • D.

  Консулын газар 

 • E.

  Элчин сайдын яам

Нийт: 202