Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 31-р даалгавар

Улс орны тогтвортой хөгжлийг хангахад зориулагдсан “ЭКО аялал жуулчлал”-ын хөтөлбөрийг сонгоно уу?

 • A.

  Загасчлах аялал – Өвлийн улиралд голын усанд цооног үүсгэн загас барих

 • B.

  Спорт аялал – Спорт машинаар уралдах

 • C.

  Ангийн аялал – Эрвээхий барьж хатаамал хийх

 • D.

  Завьтай аялал – Далайн гүнээс шүр сувд түүх

 • E.

  Дугуйн аялал – Тухайн нутгийн сүм хийдийн өвөрмөц онцлогтой танилцах

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 32-р даалгавар

ГМС-ийн өгөгдлийг Растер дүрслэлээр зөв зурсаныг сонгоно уу? 

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 33-р даалгавар

Экспортын гол түүхий эд нь уран, хүн амын дундаж наслалт нь 44.3 жил, нийт хүн амын 28% нь бичиг үсэг тайлагдсан, нэг хүнд ногдох ДНБ нь 700 ам.доллар байдаг буурай орныг сонгоно уу?

 • A.

  Франц

 • B.

  Израйль        

 • C.

  Нигер

 • D.

  Эстон

 • E.

  Монгол

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 34-р даалгавар

Төрөлт, нас баралтын түвшин өндөр, хүн амын өсөлт бага байдаг, хүн ам зүйн шилжилтийн I үе шатанд тохирох улсыг сонгоно уу.

 • A.

  Бразил

 • B.

  Судан

 • C.

  Австрали

 • D.

  ОХУ

 • E.

  Хятад

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 35-р даалгавар

Худалдааны аж ахуй эрхлэлтийн үйл ажиллагааны шинжүүдээс оновчтой зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу?   

 • A.

  1; 3     

 • B.

  1; 4     

 • C.

  3; 4     

 • D.

  2; 3     

 • E.

  2; 4

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 36-р даалгавар

1000гр далайн усанд агуулагдах Хлорт магни (MgCl2) нь 14.2%-ийг бол давсны хэмжээ хэдэн грамм байхыг тооцоолж олоорой.

 • A.

  4.97 гр

 • B.

  142 гр

 • C.

  70.42 гр

 • D.

  40.57 гр          

 • E.

  3.52 гр

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 37-р даалгавар

Байрзүйн зургийн нэрлэлийг масштабтай нь зөв харгалзуулсаныг олоорой.

 • A.

  1d, 2c, 3b, 4a

 • B.

  1b, 2c, 3d, 4a

 • C.

  1c, 2a, 3b, 4d

 • D.

  1b, 2d, 3a, 4с

 • E.

  1d, 2c, 3a, 4b

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 38-р даалгавар

Агаарын чанарын индексийн үзүүлэлт, ангилалыг эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөтэй нь зөв харгалзуулна уу? 

 • A.

  1Bc, 2Cb, 3Aa

 • B.

  1Ac, 2Ba, 3Cb

 • C.

  1Cb, 2Ва, 3Ас

 • D.

  1Cc, 2Aa, 3Bb

 • E.

  1Aa, 2Bb, 3Cc

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 39-р даалгавар

Туул голын сав газрын зургийг ажиглан усны бохирдол нь МАШ ЦЭВЭР үзүүлэлттэй газар нутгийг олно уу.

 • A.

  Орхонтуул сум         

 • B.

  Тэрэлж

 • C.

  Заамар

 • D.

  Лүн сум

 • E.

  Өндөрширээт

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 40-р даалгавар

Өгөгдлөөс нүүлгэн шилжүүлэлт зайлшгүй хийх шалтгааныг нь олоорой

 • A.

  Жуулчдыг татах амралт, рекреацийн нөөц бий болдог

 • B.

  Эдийн засгийн үр өгөөж жилээс жилд нэмэгддэг

 • C.

  Жимс, самрын аж ахуй ихээр хөгждөг

 • D.

  Үнс тоос, утаа ихтэй, агаар нь бохир учир хүмүүс маск зүүдэг

 • E.

  Гейзер халуун булгийн усыг ашиглан дулааны шугамандаа ашигладаг

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 41-р даалгавар

ОХУ нь далайн танкер хөлөг онгоцоор ачааг тээвэрлэхэд зардал их гардаг учир Хар тэнгисийн зүүн хойд эргээс баруун өмнөд эрэг рүү 900 орчим км зайд шулуун зам барив. Тухайн үед үүссэн ҮНЭМЛЭХҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ бүхий байгалийн саадыг шийдвэрлэсэн арга замыг олоорой. 

 • A.

  Уул нүхэлж тунель гаргах

 • B.

  Эрэгт хамгаалалтын далан барих 

 • C.

  Даваа сэтэлж зам тавих

 • D.

  Хоолой дээгүүр гүүр барих

 • E.

  Тэнгис дамнасан дамжуулах хоолой

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 42-р даалгавар

Дэлхий нарыг тойрох орбитын замын зургийг ажиглаараай. J байрлал дахь дэлхий дээр хэддүгээр сар болж байгаа вэ?

 • A.

  7-р сар

 • B.

  3-р сар

 • C.

  11-р сар

 • D.

  1-р сар

 • E.

  8-р сар

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 43-р даалгавар

Манай орны олон улсын шууд нислэгтэй БЕТА ХОТ аль нь вэ? 

 • A.

  Мельбурн

 • B.

  Сөүл

 • C.

  Ванкувер

 • D.

  Бразилиа

 • E.

  Киев

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 44-р даалгавар

Ангараг гарагийн нарнаас алслагдсан зайг Боде-ийн хуулийн томъёог ашиглан одон орны нэгжээр тооцоолж олоорой.  

 • A.

  2 о.о.н

 • B.

  1.3 о.о.н

 • C.

  0.4 о.о.н

 • D.

  0.8 о.о.н

 • E.

  1.6 о.о.н

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 45-р даалгавар

Суурин газрын шатлалын хэлбэрийг хотоос хөдөө рүү зөв эрэмбэлж бичсэнийг олоорой.

 • A.

  Тосгон, гацаа, хот, жижиг хот, аварга хот, том хот

 • B.

  Аварга хот, том хот, хот, жижиг хот, тосгон, гацаа

 • C.

  Жижиг хот, хот, том хот, аварга хот, гацаа, тосгон

 • D.

  Гацаа, жижиг хот, тосгон, аварга хот, хот, том хот

 • E.

  Аварга хот, том хот, жижиг хот, хот, гацаа, тосгон

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 46-р даалгавар

АНУ-ын 3 бүсийн мэдээллийн технологийн салбарт ажиллагсдын тоог харуулсан графикийг ажиглан цэгийн оронд тохирох хариултыг сонгоорой.   

 • A.

  Лос Анжелес, огцом өсөлттэй

 • B.

  Сиэтл, жигд буурсан

 • C.

  Цахиурын хөндий, тогтмол

 • D.

  Сиэтл, аажим өсөлттэй

 • E.

  Лос Анжелес, өсөлт тогтвортой

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 47-р даалгавар

Зураг 3-ийг ажиглан Меркаллын шатлалаар газар хөдлөлтийн хүч, балл ямар болохыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Газар хөдлөлт сул хүчтэй, II бал  

 • B.

  Газар хөдлөлт хүчтэй, VI балл

 • C.

  Газар хөдлөлт их хүчтэй, VIII балл

 • D.

  Газар хөдлөлт дунд зэргийн хүчтэй, V балл

 • E.

  Газар хөдлөлт хүч багатай, IV балл

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 48-р даалгавар

“Гангийн үйлдвэр”-ийн үйл явцын зөв дарааллыг сонгоорой. 

 • A.

  Түүхий эд олборлолт, уурхай\rightarrow Төмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrowГазар, капитал, хүний нөөц\rightarrow Борлуулалтын алба \rightarrowХэрэглэгч \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн

 • B.

  Түүхий эд олборлолт, уурхай\rightarrow Газар, капитал, хүний нөөц\rightarrow Борлуулалтын алба\rightarrow Төмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр\rightarrow Эцсийн бүтээгдэхүүн\rightarrow Хэрэглэгч

 • C.

  Түүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrowТөмөр хайлуулах, ган гаргах үйлдвэр \rightarrowБорлуулалтын алба \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн\rightarrow Газар, капитал хүний нөөц \rightarrowХэрэглэгч 

 • D.

  Газар, капитал хүний нөөц \rightarrowТүүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrowТөмөр хайлуулах, гангийн үйлдвэр\rightarrow Эцсийн бүтээгдэхүүн \rightarrowБорлуулалтын алба \rightarrowХэрэглэгч

 • E.

  Хэрэглэгч\rightarrow Төмөр хайлуулах ган гаргах үйлдвэр\rightarrow Түүхий эд олборлолт, уурхай \rightarrowГазар капитал, хүний нөөц \rightarrowБорлуулалтын алба \rightarrowЭцсийн бүтээгдэхүүн

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 49-р даалгавар

+100 температуртай агаарын харьцангуй чийг 34.2%, үнэмлэхүй чийгийн багтаамж 9.41г/м3, үнэмлэхүй чийгийн хэмжээ нь 3.21 г/м3 бол дутмаг чийгийг тооцоолж олоорой.

 • A.

  30.9 г/м3

 • B.

  24.7 г/м3

 • C.

  6.2 г/м3

 • D.

  0.5 г/м3

 • E.

  6.7 г/м3

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 50-р даалгавар

ГУРВАЛЖИН ДИАГРАММЫГ ашиглан Р үсгээр тэмдэглэсэн цэг дээрх хөрсний бүтцийг зөв тодорхойлж, ямар төрлийн хөрс болохыг нэрлээрэй

 • A.

  Элс-80%, шавар-10%, тоос-10%, Нарийн элсэн хөрс

 • B.

  Элс-90%, шавар-20%, тоос-10% Элсэнцэр хөрс

 • C.

  Элс-70%,шавар-20%, тоос-10% Шавранцар хөрс

 • D.

  Элс-10%, шавар-10%, тоос-80% Хөнгөн шавранцар хөрс

 • E.

  Элс-20%, шавар-10%, тоос-70% Элсэрхэг шавар хөрс

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 1-р даалгавар

Нарнаас хамгийн хол зайд орших гараг аль нь вэ?

 • A.

  Далай ван  

 • B.

  Сугар

 • C.

  Ангараг

 • D.

  Тэнгэрийн ван          

 • E.

  Санчир

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 2-р даалгавар

Хүн амын тоог нутаг дэвсгэрт нь харьцуулсан харьцааг ........................... гэнэ.

 • A.

  Хүн амын байршил

 • B.

  Хүн амын шилжилт

 • C.

  Хүн амын нягтшил

 • D.

  Хүн амын нутагшилт

 • E.

  Хүн амын өсөлт

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 3-р даалгавар

Магмын гаралтай чулуулаг аль нь вэ?

 • A.

  Хөрзөн чулуу

 • B.

  Боржин чулуу        

 • C.

  Шохойн чулуу

 • D.

  Гнейс

 • E.

  Доломит

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

Тухайн газар нутагтаа улс төр, нийгэм эдийн засаг, хүн амын тоо, дэд бүтцийн харилцааны хувьд чадамж өндөртэй хот нь ойролцоох жижиг хотуудтайгаа нийлж бөөгнөрөл үүсэх үйл явцыг АГЛОМЕРАЦ гэнэ. Дараах агломерацуудаас хамгийн олон хүн амтай хот аль нь вэ?

 • A.

  Рейкьявик     

 • B.

  Сантьяго

 • C.

  Гавана

 • D.

  Нью-Йорк      

 • E.

  Абу-Даби

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

Цэг маягийн байршилтай хот нь ойролцоох жижиг хотуудтайгаа нийлж бөөгнөрөл үүсэх үйл явцыг АГЛОМЕРАЦ гэнэ. Дараах агломерацуудаас хамгийн олон хүн амтай хот аль нь вэ? 

 • A.

  Рейкьявик     

 • B.

  Сантьяго

 • C.

  Гавана

 • D.

  Нью-Йорк

 • E.

  Абу-Даби

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 5-р даалгавар

Үдийн нарны эгц тусгал жилд 2 удаа тохиох газрыг сонгоно уу?

 • A.

  Мэлхийн зам

 • B.

  Туйл

 • C.

  Матрын зам

 • D.

  Туйлын цагираг

 • E.

   Экватор

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 6-р даалгавар

Машины үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээс тээврийн төрөлд хамаарахыг сонгоно уу? 

 • A.

   Мотоцикл

 • B.

  Радио 

 • C.

  Каран 

 • D.

  Компьютер

 • E.

  Телевизоp

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 7-р даалгавар

Газар зүйн бүрхэвчийн физик газарзүйн цогцолборыг ангилсан бүдүүвчийг гүйцээж нөхөөрэй

 • A.

  Элсэн манхан цогцолбор

 • B.

  Хээрийн цогцолбор

 • C.

  Шүрийн цогцолбор

 • D.

   Уулархаг нутгийн цогцолбор

 • E.

  Голын хөндийн цогцолбор

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 8-р даалгавар

Аль нь улс төрийн даяаршлын хүрээнд хамаарагдах вэ? 

 • A.

  Экспорт, импорт

 • B.

  Чөлөөт худалдаа

 • C.

   Элчин сайдын яам

 • D.

   Сонин сэтгүүл 

 • E.

  Театр

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 9-р даалгавар

Монгол орны дундад өргөрөгийн уулын босоо бүслүүрийн зурагт 1-ийн тоогоор ямар бүслүүрийг тэмдэглэсэн бэ?

 • A.

  Хээрийн

 • B.

  Тагийн

 • C.

  Мөнх цасны  

 • D.

  Тайгын

 • E.

  Ойт хээрийн

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 10-р даалгавар

Ардчиллын индексийг хэмжих үндсэн хэмжигдэхүүнийг олно уу?

 • A.

  Эрүүл мэндийн байдал

 • B.

  Нэг хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээ

 • C.

  Төрөлт, нас баралт

 • D.

  Шударга ёс

 • E.

  Эдийн засгийн бүтэц, гол салбарууд

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 11-р даалгавар

Нэгэн төрлийн орчинд орших ургамал, амьтан, бичил биетний харилцан холбооны нэгдлийг ...................... гэнэ

 • A.

  Экотоп

 • B.

  Экосистем

 • C.

   Биотоп

 • D.

  Микроценоз

 • E.

  Биоценоз

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 12-р даалгавар

Газарзүйн зургийн үндсэн тусгагийн төрлөөс алийг нь дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.

  Конус тусгаг

 • B.

  Синусоид тусгаг

 • C.

  Гүүдийн тусгаг

 • D.

  Цилиндр тусгаг

 • E.

  Меркаторын тусгаг 

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 13-р даалгавар

Дангаарчлалын үзэл санааг оновчтой илэрхийлсэн үйл ажиллагааг олно уу?

 • A.

  Дэлхийн банк

 • B.

  Олимп

 • C.

  Цагаан сар

 • D.

  Аутсорсинг   

 • E.

  Европын холбоо  

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 14-р даалгавар

Хүн амын суваргануудаас ХӨГШИН бүтэцтэй нь аль вэ.

 • A.

  Залуу

 • B.

  Идэр

 • C.

  Идэр

 • D.

  Хөгшин

 • E.

  Залуу

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 15-р даалгавар

Австралийн хамгийн олон хоньтой муж улсыг сонгоно уу? 

 • A.

   Баруун Австрали

 • B.

  Шинэ өмнөд Уэльс

 • C.

  Виктори

 • D.

  Өмнөд Австрали

 • E.

  Квинсленд 

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 16-р даалгавар

Номхон далай, Атлантын далайг холбосон усан зам бүхий сувгийг олоорой?

 • A.

  Цагаан тэнгисийн суваг

 • B.

  Килийн суваг

 • C.

  Ханберийн суваг

 • D.

  Панамын суваг 

 • E.

  Суэцийн суваг

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 17-р даалгавар

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээхийн тулд хүний үйл ажиллагаануудаас хамгийн тохиромжтойг нь сонгоно уу.

 • A.

  Газар тариаланд төрөл бүрийн химийн бордоо хэрэглэх

 • B.

  Лаазалсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх

 • C.

  Малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх

 • D.

   Шороон зам олшрох

 • E.

  Даавуун уут хэрэглэх

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 18-р даалгавар

Африк тивийн хамгийн өндөр цэг Килиманджаро д.т.д 5895м өндөр, хамгийн нам цэг Ассаль нуур д.т.д -153м бол уг тивийн гадаргын өндрийн зөрүү хэд вэ?

 • A.

  6048 м

 • B.

  5742 м

 • C.

  38 м

 • D.

  3024 м

 • E.

  2871 м

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 19-р даалгавар

Усны хэт их хэрэглээний улмаас цэвэр усны нийлүүлэлтийн хомсдолд хамгийн их өртөж буй улсыг сонгоно уу?

 • A.

  Парагвай

 • B.

  Конго

 • C.

  ОХУ

 • D.

  Австрали

 • E.

  Тайланд

Нийт: 202