Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 16-р даалгавар

“тал шөнөөр ч өөрөөсөө гэгээ татуулан” гэснээс онцолсон үгийн тэг бүтээврийг олоорой.

 

 • A.

  -ын

 • B.

  –ийг

 • C.

   –ыг

 • D.

 • E.

   -ийн

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 17-р даалгавар

“шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн сүлж айсуй” гэснээс онцолсныг соливол аль нь тохирох вэ?

 

 • A.

   –вч

 • B.

  –вөл

 • C.

  –сээр

 • D.

  –лгүй

 • E.

   –сэн

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 18-р даалгавар

Утгаараа тохирохыг сонгоорой.  .................хүн эхийгээ ч эс хайрлана, юуг ч эс хайрлана.

 • A.

  Эх орноо хайрламагц

 • B.

  Эх орноо эс хайрласан

 • C.

   Эх орноо хайрласан

 • D.

  Эх орноо эс мартсан

 • E.

  Эх орноо хайрлахад

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 19-р даалгавар

“бүтэхгүй, болохгүй” гэсэн утгатай хэлцийг үг нөхөж бүтээгээрэй.

Харганы ........... түүж эсгий хийх

 • A.

  саваг

 • B.

   ноолуур       

 • C.

  унгас

 • D.

  хөөвөр      

 • E.

  дэл

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 20-р даалгавар

Тохирохыг сонгож нөхөөрэй.

  Айхавтар .....................ах дүү нар байлаа

   Адалж, хүмүүс тэднийг Харамчийнхан гэдэг байлаа

 • A.

   гар сайтай

 • B.

  гар чангатай

 • C.

   гар султай

 • D.

  гар зөөлөнтэй

 • E.

  гарын дүйтэй

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 21-р даалгавар

Таслал зөв хэрэглэснийг олоорой.

 • A.

  Өчигдөр, таны авчирсан номыг уншив. 

 • B.

  Өчигдөр таны авчирсан, номыг уншив

 • C.

  Өчигдөр таны авчирсан номыг, уншив

 • D.

  Өчигдөр таны, авчирсан номыг уншив

 • E.

  Өчигдөр таны номыг, уншив.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 22-р даалгавар

“оно+ш+л+гоо” гэснийг зөв залган бичсэнийг олоорой.

 • A.

  оношилгоо

 • B.

  оношлогоо

 • C.

  оношолгоо          

 • D.

  оншилгоо

 • E.

  оношил

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 23-р даалгавар

“Харьяалахын тийн ялгалын “-н” нөхцөлийг хос эгшгээр төгссөн үгэнд залгана” гэсэн дүрэмд тохирохыг олоорой.

 • A.

  аргын тоолол       

 • B.

   ухааны цараа   

 • C.

  соёлын өв  

 • D.

   талбайн хэмжээ   

 • E.

  өглөөн нар 

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 24-р даалгавар

бод” язгуураас бүгд үг бүтээх дагавартай хэсгийг сонгоорой.

 • A.

   –л, -лого, -в, -ын

 • B.

  -л, -лого, -лт, -оод

 • C.

   -л, -сон, -лт, -лого

 • D.

  -л, -лого, -в, -мж

 • E.

  -л, -лого, -лт, -мж

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 25-р даалгавар

“Би үзнэ ч, очно ч” гэснээс онцолсон баймж бүтээврийн утгад  тохирохыг олоорой.

 • A.

    ялган онцлох 

 • B.

   эсрэгцүүлэн онцлох       

 • C.

  онцлон батлах

 • D.

   зэрэгцүүлэн онцлох

 • E.

  багасган адилтгах 

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 26-р даалгавар

Ж. Саруулбуян “Бодончар богд” өгүүллэгтээ “Тэр урагт үл тооцогдон ах нартаа адлагдан хөөгдсөндөө нэг их гутарсан ч үгүй. Харин ч ухаан тэлүүлж, нэгийг бодон хоёрыг эргэцүүлэх хугацаатай боллоо гэж тайвширна” гэж өгүүлжээ. Онцолсон хэллэгт дүйх утгатай /Монголын нууц товчоо/-г сонгоорой.

 • A.

  гол дайрт, годил сүүлт орогшинхул морио унав

 • B.

  тэр урагт эс тооцогдсон

 • C.

  үхвэл үхье, амьдарвал амьдаръя даа

 • D.

  хар хур шувууг бор харцага барьж идэхийг үзэв     

 • E.

  мөчир бүрээс мөч гуя өлгөв

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 27-р даалгавар

Үг сонгож, тодорхойлолтыг гүйцээгээрэй

............ гол баатруудынхаа аж амьдралын аль нэг үеийг өгүүлдэг бөгөөд үйл явдал нь романтай адил олон салбарлаж биш дан өгүүлэмжтэй, гол дүрийн явдал нь бусад дүрийн явдалд захирагдмал шинжтэй байдаг.

 • A.

   өгүүллэгт

 • B.

  романд       

 • C.

    жүжигт    

 • D.

    туужид 

 • E.

  яруу найргийн зохиолд

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 28-р даалгавар

Зохиолын үйл явдал өрнөсөн цаг үеийг олоорой.

Хичээлийн байрны цагаан ханан дээр сурагчдын дүрэм, пионерын тангаргийг алтан үсгээр хичээнгүйлэн бичээд, самбарын дээд талд Лениний зургийг хадаж, дор нь “Сур сур бас дахин сур” гэж хооронд нь таслал тавин бичжээ.

(П. Лувсанцэрэн “Усны эргүүлэг буюу Борзооны явдал” туужаас)

 • A.

   ардчилсан хувьсгалын үе              

 • B.

  манжийн дарлалын үе

 • C.

  эрх чөлөөний хөдөлгөөний үе          

 • D.

  ардын хувьсгалын үе

 • E.

   социалист нийгмийн үе  

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 29-р даалгавар

Д. Мягмарын  “Үер” туужийн эшлэл дэх онцолсон дүрслэлийн бэлгэдэл юу вэ?

      ...Залуу эцэг хүүгээ тэвэрсэн хэвээр завинаас үсрэн бууж өвгөний дэргэд харайлган

хүрээд босгох гэж өрөөсөн гараараа өргөхөд нялх хүүхдийн часхийх дуу

дахин хадав.

 • A.

   амьдрал мөнхөд тасралтгүй үргэлжлэх 

 • B.

  удам тасралгүй үргэлжлэх       

 • C.

   амьдралын зам шулуун байх                    

 • D.

  амьдралын зам сайхан байх            

 • E.

   хугацаа мөнхөд үргэлжлэх

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 30-р даалгавар

“Нарангэрэл дагины тууж”-ийн сэдэв, утга санаатай холбон хам сэдвийг олоорой.

Сэдэв

Утга санаа

Нигүүлсэнгүй сэтгэлийн тухай

Бусдыг хайрлах, энэрэх нь өөрийн бие сэтгэлийн зовлонгоос хүчтэй

 • A.

  гүн ухааны    

 • B.

  соёлын

 • C.

  C. түүхийн     

 • D.

  нийгмийн

 • E.

  улс төрийн

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 31-р даалгавар

Өгүүлбэрийг уншаад, онцолсон үгийн утгад тохирохыг  сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 32-р даалгавар

 гэсэнд тохирыг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 33-р даалгавар

Зөв харгалзуусныг олоорой

 

 • A.

  1b, 2c, 3a  

 • B.

  1a, 2b, 3c        

 • C.

   1b, 2a, 3c   

 • D.

  1c, 2a, 3b       

 • E.

   1c, 2b, 3a

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 34-р даалгавар

“Үгийн үндэс нь “л” гийгүүлэгчээр төгсөж, нөхцөл нь хувилгагч үсгээр эхэлж байгаа  учир “у”-аар холбоно” гэсэн дүрмээр бичихийг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 35-р даалгавар

номоо уншъя” гэсний онцолсон үгийн тэг бүтээврийг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

  элс авах 

 • B.

  ивээс авах   

 • C.

  өвс авна уу    

 • D.

   өвс авах 

 • E.

  өвс авав    

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 37-р даалгавар

 • A.

  хув           

 • B.

  ухаа

 • C.

  хувь          

 • D.

  хуваа          

 • E.

  хоёр

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 38-р даалгавар

Зарим гадаад үгийн “у” үсгийг монгол бичигт “ү”-ээр бичдэг зүй тогтлоор “вирус” гэсэн үгийг зөв бичсэнийг олоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 39-р даалгавар

“гийгүүлэгч+эгшиг”-ээс бүтсэн бүтээврийг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 40-р даалгавар

Зөв харгалзуулсныг олоорой.

 • A.

  1a, 2c, 3b 

 • B.

  1b, 2a, 3c

 • C.

  1b, 2c, 3a

 • D.

  1c, 2a, 3b

 • E.

  1c, 2b, 3a

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 1-р даалгавар

Үгийн утгыг зөв харгалзуулсан хэсгийг олоорой.

        1. ганжир                                a. уур бухимдал

        2. туурь                                   b. шашны сүм хийдийн орой дээрх чимэг

       3. хилэн                                    c. эртний сүм хийдийн үлдэгдэл

                                                              ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  1c, 2a, 3b

 • B.

  1b, 2a, 3c     

 • C.

  1a, 2b, 3c  

 • D.

  1b, 2c, 3a        

 • E.

  1c, 2b, 3a

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 2-р даалгавар

 Цогцолборуудыг үйл үгээр зөв дараалуулсныг сонгоорой.

                                                               ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  эхлэх, мэдрэх, мөргөх, авах

 • B.

   эхлэх, мэдрэх, санах, амьдрал

 • C.

   эхлэх, мэдрэх, санах, мөргөх

 • D.

  эхлэх, санах, мэдрэх, мөргөх

 • E.

  цонх, улиас, мөчир, болжмор

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 3-р даалгавар

Чингис, Мандухай, Занабазар, Сүхбаатар зэрэг түүхт хүмүүс аль цаг үед хамаатай вэ?

                                                           ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  13, 16, 17, 18-р зуун 

 • B.

  13, 16, 17, 20-р зуун  

 • C.

  12, 13, 15, 19-р зуун      

 • D.

  12, 13, 14, 18-р зуун

 • E.

   14, 17, 19, 20-р зуун

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 4-р даалгавар

Эхийн сэдвийг түлхүүр үгсээр зөв тодорхойлсныг олоорой.

                                                           ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  ялаа шумуул, бяцхан болжмор, хярсан туулай, бугын дуу - ан амьтдын тухай

 • B.

  Сүхбаатар, Даваадорж, Тэгшээ, Дандар баатар - эр зоригийн тухай  

 • C.

  сүм хийд, мөргөл залбирал, мөргөл өргөл, алтан ганжир - шашин шүтлэгийн тухай

 • D.

   булаг шанд, цагаан дэрс, улиасны мөчир, гол мөрөн - эх байгалийн тухай

 • E.

   үр хүүхэд, төрөлх нутаг, Монголын гайхамшиг, цөм - эх орны тухай

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 5-р даалгавар

Эхийн сэдвээс гол санааг зөв дүгнэснийг сонгоорой.

                                                              ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  Бидэнтэй холбоотой бүхэн Эх орон юм.

 • B.

    Зөвхөн өвөг дээдэс эр зориг Эх орон юм.

 • C.

  Бидний орчинд буй зарим зүйл эх байгаль юм.

 • D.

  Эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр л Эх орон юм.

 • E.

  Биднээс алсад байгаа зүйл ан амьтад юм.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 6-р даалгавар

“сүрлэг Хэнтий, Чингүнжав, Мянгат, улиасны мөчир, ялалт, эмгэнэл, ялаа шумуул...”зэргээр найруулсны учир юу вэ?

                                                             ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

   өчүүхнээс ч тансаг сайхныг тодорхойлсон

 • B.

   ерийнөөс ерийн зүйлийг ч бүлэглэсэн

 • C.

  томоос эс ширхэгийг ч хүртэл зүйлчилсэн

 • D.

  агуугаас энгийн зүйлийг багтааж тоочсон

 • E.

  баруунаас зүүн хүртэлх орон зайг харьцуулсан

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 7-р даалгавар

“ялаа шумуул......., цагаан дэрс........, ээжийн минь мөргөл  залбиралч........” гэсэнд ямар үгийг хурааж найруулсныг нөхөөрэй.

                                                        ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  шаргал говь юм.    

 • B.

   цэнхэр тал юм        

 • C.

   эх орон юм    

 • D.

   уртын дуу юм

 • E.

  алтан ганжир юм  

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 8-р даалгавар

Өгүүлбэрээс орон зайн уялдаа холбоог зөв тогтоосон хэсгийг сонгоорой.

   ... сургууль, ээж , багш нараа  мөр зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг

       ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир

       дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж ойлгосон

                                                                   ЭХ ОРОН
Үр хүүхэд минь хар нялхаасаа эх орноо бие сэтгэлдээ тээж, сургууль, ээж, багш нараа, мөр
зэрэгцэн суух бяцхан андаа бас сурах бичиг, суудаг ширээ сандал, ангийнхаа цонх, цонхоор
харагдах улиас, улиасны мөчир бүхэн, мөчир дээр нь суух бяцхан болжморыг хүртэл Эх орон гэж
ойлгосон цагт л бидний оюун санааны амьдрал эхлэх буюу.
Эртний их сүмийн туурь, энэ сүм хийдийг яагаад нураасан, хэрвээ алтан ганжир нь үүрийн
туяа, өглөөний наранд гялалзаж, сүр жавхлант 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж,
мөргөл өргөлийн дуун эгшиглэж байсан бол... гэсэн бяцхан гуниг боргоцой жаахан үрсийн минь
цээжийг эзэмдэж, төрөлх нутгийнх нь уулсад бугын дуу цуурайтаж ахуй цаг дор бид гоо сайхныг
цээжний гүндээ мэдэрнэм.
Эх орон минь цаст Алтай, сүрлэг Хэнтий, униарт Хангай, шаргал говь, цэнхэр тал төдийгүй
Чингис, Чингүнжав, Занабазар, Равжаа, Мянгат, Мандухай, Сүхбаатар хэмээх ойлголтоос бүрднэм.
Монгол орныхоо төлөө харийн дайсантай тулалдсан Даваадорж, Тэгшээ нарын баатарлаг зориг,
алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар, Норовбанзадын дуулсан
уртын дууны уран нугалаа, өвлийн шөнөөр эмгэн ээжийн ярьсан үлгэр, бударсан цасан дундуур
хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм Эх орон юм. Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт
баатруудыг санадаг юм. Тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.
Морио усалдаг булаг шанд, бутанд хярсан туулай, ялаа шумуул, цагаан дэрс, Явуухулангийн
хайр, Чойномын хилэн, Цэрэндоржийн санаашрал, ээжийн минь мөргөл залбирал ч Эх орон юм.
Эх орон минь зөвхөн газар шороо, гол мөрөн бус түүх домог, уй гашуу, ялалт, эмгэнэл билээ.
О. Дашбалбар

 • A.

  цонхоор харагдах улиас, мөчир дээр нь суух болжмор 

 • B.

  ангийнхаа цонх, бяцхан болжмор, улиасны мөчир бүхэн

 • C.

  мөр зэрэгцэн суух бяцхан андаа, сурах бичиг, улиас

 • D.

   мөр зэрэгцэн суух бяцхан андаа, ширээ сандал, ээж

 • E.

  цаст Алтай, сүрлэг Хангай, шаргал говь, гоо сайхан

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 9-р даалгавар

Холимог нийлмэл өгүүлбэр дэх “санаж” гэсэн үгийг цагийн утгаар дэлгэрүүлсэн гишүү өгүүлбэрийг олоорой.

Итгэл алдрах бүрдээ би Монголын гайхамшигт баатруудыг санаж, тэднээс бэрхийг давах хүч тэнхээ авдаг.

 • A.

  хүч тэнхээ авдаг       

 • B.

  бэрхийг давах               

 • C.

  итгэл алдрах бүрдээ 

 • D.

  баатруудыг санах     

 • E.

  би тэднээс авдаг

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 10-р даалгавар

Онцолсон өгүүлбэрүүд утгын ямар харьцаанд байна вэ?

Алаг морьтойгоо хүн ардын зүрх сэтгэлд мөнхөрсөн Дандар баатар,

Норовбанзадын дуулсан уртын дууны уран нугалаа,өвлийн шөнөөр эмгэн

ээжийн ярьсан үлгэр,бударсан цасан дундуур хөтлөлцөн алхах охид хөвгүүд цөм

 Эх орон юм.

 • A.

  “охид”, “хөвгүүд” гэх үгс нь хүйсээр эсрэг тул эсрэг утга

 • B.

   “өвлийн шөнөөр”, “цасан дунд” гэх үгс нь цаг ба орны утгыг  илтгэж байгаа учраас ойролцоо утга

 • C.

    “Норовбанзад”, “эмгэн ээж” гэх үгс нь хүнийг нэрлэж байгаа учраас зүйлчилсэн утга

 • D.

   “дуулсан дуу”, “ярьсан үлгэр” нь өгүүлэх байдлаараа ижил тул ойролцоо утга

 • E.

   “хүн ард”,  “зүрх сэтгэл” гэх үгс нь хоршин зэрэгцэж бүтсэн тул ойролцоо утгатай

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 11-р даалгавар

“Явуухулангийн хайр, Чойномын хилэн”  онцолсон үгсээр юуг төлөөлсөн бэ?

 • A.

  уран бүтээлийн онцлог

 • B.

  амьдралын нэгэн агшин

 • C.

   бүтээл туурвисан цаг хугацаа       

 • D.

   найрагчдын ялалт, уй гашуу

 • E.

  найрагчдын орон зай

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 12-р даалгавар

боргоцой жаахан үрсийн минь” гэсний онцолсон үгээр ямар шинжийг  адилтгасан бэ?

 • A.

  “боргоцой жаахан” гэсэн овор хэмжээ 

 • B.

   “хуш модны самрын хонгорцог үр” гэсэн харьяаны шинжээр

 • C.

   “хуш модны самрын хонгорцог үр” гэсэн бүтсэн эд                 

 • D.

   “бондгор,бундгарүр” гэсэн төсөөтэй шинж

 • E.

  “бондгор, бомбогор үр”гэсэн хэлбэр төрхийн шинж 

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 13-р даалгавар

нугалаа” гэсэн үг эхэд ямар утгаар орсон бэ?

 • A.

  усны тахиралдан мушгирсан эргүүлэг

 • B.

  аливаа зүйлийг эвхэн нугалахад тогтсон ором        

 • C.

   дуу хөгжмийн айзам хөгийн чимэг       

 • D.

   шүлгийн мөр дэх утгын хэмнэл

 • E.

   хөгжмийн ая хэмнэлийг бууруулах

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 14-р даалгавар

“Сүр жавхлантай 700 гаруй сүм хийд монгол нутаг даяар сүндэрлэж”  гэсний онцолсон үгийг “босож”хэмээх үгээр соливол найруулгад ямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • A.

  хүндэтгэлийн утгатай болно      

 • B.

  найруулгын ерийн зэрэгтэй болно 

 • C.

   найруулгад өөрчлөлт орохгүй                 

 • D.

   доод найруулгын зэрэгтэй болно  

 • E.

   дээд найруулгын зэрэг хэвээр байна

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 15-р даалгавар

"шанд”  хэмээх үгийн утгыг зөв тайлбарласныг олоорой.

 • A.

  борооны дараах урсгал ус              

 • B.

  газарт тогтсон их ус    

 • C.

   хонхор газарт тогтсон цөөрөм                  

 • D.

  газраас ундран гарах ус               

 • E.

  устай нүх буюу худаг

Нийт: 1,854