Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 13-р даалгавар

 • A.

  75

 • B.

  0.5

 • C.

  6

 • D.

  4

 • E.

  48

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 14-р даалгавар

 • A.

  -b

 • B.

 • C.

  b

 • D.

  a

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 15-р даалгавар

 шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын эхийг дайрсан шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.                                                                                         

 • A.

  y=\frac{1}{3}x+1

 • B.

  y=3x

 • C.

  y=\frac{1}{3}x

 • D.

  y=-3x

 • E.

  y=-\frac{1}{3}x

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 16-р даалгавар

 • A.

  2 шийдтэй

 • B.

  1 шийдтэй

 • C.

  шийдгүй

 • D.

  3 шийдтэй

 • E.

  хязгааргүй олон шийдтэй

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 17-р даалгавар

 • A.

  sinx\leq cosx

 • B.

  sinx> cosx

 • C.

  sinx< cosx

 • D.

  sinx\geq cosx

 • E.

  sinx=cosx

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 18-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 19-р даалгавар

 • A.

  2

 • B.

  3

 • C.

  -1

 • D.

  0

 • E.

  -3

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 20-р даалгавар

 • A.

  x=3.5

 • B.

  x=-2

 • C.

  x=-0.5

 • D.

  x=1.5

 • E.

  x=3

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 21-р даалгавар

 • A.

  25

 • B.

  21

 • C.

  22

 • D.

  33

 • E.

  30

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 22-р даалгавар

1, 2, 3, 4, 5 гэсэн дугаартай таван карт хэрэглэн цифрүүд нь өсөх гурван оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?                                                                                         

 • A.

  8

 • B.

  15

 • C.

  6

 • D.

  9

 • E.

  10

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 23-р даалгавар

 • A.

  10

 • B.

  2\sqrt{5}

 • C.

  5

 • D.

  25

 • E.

  20

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 24-р даалгавар

Дугуйг өнцгүүд нь арифметик прогресс үүсгэдэг байхаар таван секторт хуваажээ. Хэрэв хамгийн том секторын өнцөг нь хамгийн бага секторын өнцгөөс 5 дахин их бол хамгийн том секторын өнцгийг ол.                                                                        

 • A.

  24^{\circ}

 • B.

  120^{\circ}

 • C.

  72^{\circ}

 • D.

  180^{\circ}

 • E.

  96^{\circ}

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 25-р даалгавар

 • A.

  3:1

 • B.

  6:7

 • C.

  1:5

 • D.

  6:1

 • E.

  6:5

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 26-р даалгавар

 • A.

  төвийн тэгш хэм

 • B.

  гомотет

 • C.

  тэнхлэгийн тэгш хэм

 • D.

  параллел зөөлт

 • E.

  эргүүлэлт

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 27-р даалгавар

 • A.

  -1

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  3

 • E.

  \frac{ 1}{3}

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 28-р даалгавар

 • A.

  0

 • B.

  6

 • C.

  3

 • D.

  -1

 • E.

  5

   

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 29-р даалгавар

 • A.

  8

 • B.

  1

 • C.

  2

 • D.

  2-

 • E.

  -4

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 30-р даалгавар

 • A.

  4

 • B.

  2

 • C.

  3

 • D.

  5

 • E.

  -2

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 31-р даалгавар

 • A.

  (1;3)

 • B.

  (12;11)

 • C.

  (6;8)

 • D.

  (13;15)

 • E.

  (8;10)

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 32-р даалгавар

20 сурагч нэгэн геометрийн бодлого боджээ. Тэдний зарцуулсан хугацааг бүлэглэсэн давтамжийн хүснэгтээр харуулав. Сурагчдын уг бодлогыг бодсон хугацааны арифметик дунджийг, интервалын дунджийг нь ашиглан тооцоолоорой.                                                                   

Хугацаа(минут)

1-5

6-8

9-11

Давтамж

6

10

4

 • A.

  6.4

 • B.

  5.1

 • C.

  7

 • D.

  5.7

 • E.

  7.75

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 33-р даалгавар

 • A.

  \frac{7}{10}

 • B.

  \frac{7}{50}

 • C.

  \frac{13}{50}

 • D.

  \frac{9}{25}

 • E.

  \frac{19}{50}

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 34-р даалгавар

 • A.

  16\pi

 • B.

  0

 • C.

  32\pi

 • D.

  8\pi

 • E.

  48\pi

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 35-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-0
D хувилбарын 36-р даалгавар

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 1-р даалгавар

Үгийн утгыг зөв харгалзуулсан хэсгийг олоорой.

1. мануурна                       a. цэцгийн доторх үс мэт юм  

 2. хонд                               b. тэнгэр нүсэр харагдах байдал

 3. гэсэр                              c. бог мал зэргийг арчлах бууц хэвтэр

 4. тэгнүүрдэн                    d. униар будан дунд үргэлжлэн манарах

                                                              ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  1a, 2b, 3c, 4d

 • B.

  1d, 2a, 3c, 4b

 • C.

  1c, 2d, 3b, 4a

 • D.

  1d, 2c, 3a, 4b

 • E.

  1b, 2a, 3d, 4c

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 2-р даалгавар

Цогцолборуудыг өнгөөр зөв дараалуулсныг олоорой.

                                                                                          ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  хөх,ногоон, ухаа, цайвар

   

 • B.

  цайвардуу, хөхөвтөр, улаавтар, ногоондуу

   

 • C.

  цэнхэр, улаан, ногоон, цагаан   

 • D.

  боровтор, ногоон, шар, цайвардуу

   

 • E.

   цайвалзсан, хөхөрсөн, ногоорсон, ухаарсан

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 3-р даалгавар

Эхийн цаг хугацааны уялдаа холбоог олоорой.

                                                                               ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  өглөөн нар, үдшийн тэнгэр, жин үдийн нар, одод жирвэгнэлдэж

 • B.

  өглөөн нар, жин үдийн нар, үдшийн тэнгэр, одод жирвэгнэлдэж

 • C.

  өглөөн нар, жин үдийн нар, үдшийн тэнгэр, шөнөөр ч гэгээ татуулан

 • D.

  шөнөөр ч гэгээ татуулан, үдшийн тэнгэр, өглөөн нар, үдшийн тэнгэр

 • E.

  шөнөөр ч гэгээ татуулан, жин үдийн нар, өглөөн нар

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 4-р даалгавар

Эхийн сэдвийг түлхүүр үгсээр зөв тодорхойлсныг олоорой.

                                                                         ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  тал, ухааран, ногоорон, хөхөртөн, цайвалзан, адуу, ус, илтэс-улирал ба хүн

 • B.

  тал, хөхөртөн, ногоорон, ухааран, цайвалзан, утаа, ховоо, адуу, хүн-улирал ба       ахуй

 • C.

  эхлэл, хөхөртөн, ногоорон, ухааран, мануурна, чулуу, гэсэр, адуу-улирал ба мал

 • D.

   хавар, өвөл, хотайл, өвс, багана, нар, одод, аагь, туурай-эхлэл ба төгсгөл

 • E.

   хавар, зун, одод, адуу, гэгээ, илтэс, хүн, гэгээ, цан-төгсгөл ба өвөл

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

Эхийн сэдвээс гол санааг зөв дүгнэснийг сонгоорой

                                                                     ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  Төрөх, үхэх нь үнэн гэсэн амьдралын жам ёсны илэрхийлэл

 • B.

  Дөрвөн улирлын жам болоод тал нутгийн дүрслэл

 • C.

  Хүний гадаад, дотоод шинжийг дүрсэлсэн хөрөглөл

 • D.

   Дөрвөн цагийн эргэлт болоод тал нутгийн ахуйн зураглал

 • E.

  Хүний амьдралын чөлөө учрал дахь бясалгал

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 5-р даалгавар

Эхийн сэдвээс гол санааг зөв дүгнэснийг сонгоорой

                                                                        ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  А. Төрөх, үхэх нь үнэн гэсэн амьдралын жам ёсны илэрхийлэл

 • B.

   

  B. Дөрвөн улирлын жам болоод тал нутгийн дүрслэл

 • C.

   

  C.Хүний гадаад, дотоод шинжийг дүрсэлсэн хөрөглөл

 • D.

   

  D. Дөрвөн цагийн эргэлт болоод тал нутгийн ахуйн зураглал

 • E.

   

  E. Хүний амьдралын чөлөө учрал дахь бясалгал

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 6-р даалгавар

“гийгүүлнэ, бялхсан, ганжирлан, тэгнүүрдэн, анхилах нь, гялтганана, гэгээ татуулан” гэсэн үгс эхийн найруулгад ямар өнгө аяс илэрхийлж байна вэ?

                                                                            ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  гэгээн гуниглуун   

 • B.

  энгийн ерийн 

 • C.

  эгэл даруухан

 • D.

  санан дурссан      

 • E.

  эрхэмсэг тансаг

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 7-р даалгавар

Тонгоргох хувиргалаар бүтсэнийг олоорой.

                                                                              ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

   эс ажрах буй за

 • B.

  хөлд гишгэгдэх 

 • C.

  ташуухан гийх

 • D.

  улайдсан чулуу     

 • E.

  тэнгэр тулах нь

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 8-р даалгавар

“Одод тэнгэртээ жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана” гэсэн өгүүлбэрээс “од”-той уялдах утгын холбоог зөв тогтоосныг олоорой.

                                                                           ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  одод гялтганаж, одод жирвэгнэлдэнэ

 • B.

  одод жирвэгнэлдэж, цасны илтэс гялтганана

 • C.

  одод жирвэгнэлдэж, басхүү гялтганана

 • D.

  тэнгэртээ жирвэгнэлдэж, илтэс гялтганана

 • E.

  одод жирвэгнэлдэж, одны туяанд гялтганана

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 9-р даалгавар

Холимог нийлмэл өгүүлбэр дэх “туяа” гэсэн үгийг тодотгон дэлгэрүүлсэн гишүүн өгүүлбэрийг олоорой.

 Малын уур униартай нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан, тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.

 • A.

  гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан

 • B.

  малын уур униартайнийлэлдэн

 • C.

  тэнгэрт тулах нь гэрийн утаа

 • D.

   сайхан өдөр болох нь ээ

 • E.

   цэв цэнхэр багана ганжирлан

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 10-р даалгавар

Онцолсон өгүүлбэрүүд утгын ямар харьцаанд байна вэ?

Жин үдийн нар цэцгийн гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.

 • A.

   “чулуу”, “ховоо” гэх үгс нь юмсыг нэрлэж байгаа учир зүйлчилсэн утгатай

 • B.

  “ухаа ягаан”, “гал халуун” гэх үгс нь шинжийг илтгэж байгаа учраас ойролцоо утгатай

 • C.

  “минчийлдэх” нь халуун, “эс ажран буй за” нь хүйтэн гэх утга илтгэх тул эсрэг  утгатай

 • D.

  “жин үд”, “чанх дээрээс” гэх үгс нь орны утга илтгэх тул ойролцоо утгатай

 • E.

  “цэцгийн гэсэр”, “өвсний үзүүр” гэх үгс нь бүхлийн хэсэг тул төсөөт утгатай

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 11-р даалгавар

“тэнгэр согттол анхилах” гэсэн дүрслэлийн далдалсан утгыг зөв тайлсныг сонгоорой.

                                                                         ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  “согттол анхилах” гэсэн үйлийг эсрэг утгаар илэрхийлж, шүүмжилсэн тул егөөдөл

 • B.

  монголчууд шүтлэгтэй учир “тэнгэр”-ийг дээр оршин байдаг гэсэн утгаар нь бэлгэдсэн бэлгэдэл

 • C.

  “анхилах” гэдэг үйлийг товойлгон тодруулах зорилгоор “согтох” гэдэг үгэнд утга   шилжүүлэн адилтгасан адилтгал

 • D.

  малын хөлд гишгэгдэж бяцарсан тааны аагь нь илүү их үнэртэхийг амьдчилан  тойруулсан

 • E.

   “тэнгэр” гэдэг үгийн “том, их” гэсэн утгыг илрүүлэх зорилгоор “согтох” гэдэг үгээр шилжүүлсэн нь багасгал

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 12-р даалгавар

“гарын алга шиг хонхор газарт” гэсэн адилтгал ямар утга илтгэж байна вэ?

 

 • A.

  орны утга 

 • B.

  цагийн утга 

 • C.

  Шалтгааны утга

 • D.

  зорилгын утга 

 • E.

  болзлын утга

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 13-р даалгавар

“молцоглох” гэсэн үг эхэд ямар утгаар орсон бэ?

                                                                     ТАЛ
Тал хязгааргүй хөхөртөн мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Ташуухан гийх өглөөн
нарны тунгалаг туяа ээвэр хондонд хаваржиж бүхий хот айлыг гийгүүлнэ. Малын уур униартай
нийлэлдэн, гарын алга шиг хонхор газарт бялхсан туяан дундаас цэв цэнхэр багана ганжирлан,
тэнгэр тулах нь гэрийн утаа буюу сайхан өдөр болох нь ээ.
Тал хязгааргүй ногоорон мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Жин үдийн нар цэцгийн
гэсэр, өвсний үзүүр бүхнийг чанх дээрээс нь алаггүй гийгүүлж, улайдсан чулуу ухаа ягаанаар
минчийлдэх агаад гагцхүү худгийн хүйтэн усанд ширэн ховоо л нэг гал халууныг эс ажран буй за.
Тал хязгааргүй ухааран мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Үдшийн тэнгэр
тэгнүүрдэн бүхий шар дэнж дээгүүр хэсэг адуу дэргэн айсуй бөгөөд олон малын хөлд гишгэгдсэн
таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай.
Тал хязгааргүй цайвалзан мануурна. Эхлэл нь хаа юм, төгсгөл нь хаа ч юм. Одод тэнгэртээ
жирвэгнэлдэж, цасны илтэс басхүү одны туяанд гялтганана. Битүү цагаан тал шөнөөр ч өөрөөсөө
гэгээ татуулан, өвсний толгойд цан молцоглож, цэцгийн дэлбээ талстан бурзайжээ. Морин туурай
шажиг шужиг гэн, мөнөөх талын хүний танил дуу аниргүй шөнийн харанхуйг алгуураар дүүргэн
сүлж айсуй.
Г. Мэнд - Ооёо

 • A.

  модонд асаж сагсайн ургах

 • B.

  юманд могой мэт мушгиран тогтох

 • C.

  бөөрөнхий хэлбэртэй болж зүүгдэн хөлдөх

 • D.

  өвс ургамалд наалдан ширэлдэх

 • E.

  нэг хэсэг нь цухуйн харагдах

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 14-р даалгавар

“таанын аагь талын тэнгэрийг согттол анхилах нь нэн таатай” гэсэн өгүүлбэрийн онцолсон үгийг “үнэртэх нь” хэмээх үгээр соливол найруулгад ямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • A.

  хүндэтгэлийн утгатай болно

 • B.

  найруулгын ерийн зэрэгтэй болно

 • C.

   найруулгад өөрчлөлт орохгүй

 • D.

  найруулгын доод зэрэгтэй болно

 • E.

  найруулгын дээд зэрэг хэвээр байна

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 15-р даалгавар

"жин үдийн” хэмээх үгийн утгыг зөв тайлбарласныг олоорой.

 • A.

  их үдээс хойших хугацаа

 • B.

  бага үд болж байгаа хугацаа

 • C.

   их үд болж байгаа хугацаа

 • D.

  бага үд, их үдийн хоорондох хугацаа

 • E.

  бага үдээс өмнөх хугацаа

Нийт: 1,854