A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 9-р даалгавар

   бол   -ийн утгыг олоорой.      

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 10-р даалгавар

   функцийн хувьд   -ийн утгыг олоорой.    

 • A.

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 11-р даалгавар

     тоонуудаас   -аас их байх бүх тоог ялган бичээрэй. 

 • A.

   

 • B.

              

 • C.

     

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 12-р даалгавар

Есөн сурагчийн математикийн шалгалтын оноо 70, 70, 58, 41, 43, 74, 100, 60, 45 байв. Сурагчдын онооны квартиль хоорондын далайцыг олоорой.   

 • A.

  25

 • B.

  28

 • C.

  59

 • D.

  26

 • E.

  70

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 13-р даалгавар

   үед    илэрхийллийг хялбарчлаарай.               

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 14-р даалгавар

   бол    матрицыг олоорой.    

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 15-р даалгавар

    систем тэгшитгэлээс   -ийг олоорой.      

 • A.

  5

 • B.

  1;3

 • C.

  -1

 • D.

  1

 • E.

  3

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 16-р даалгавар

   функцийн утгын мужийг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 17-р даалгавар

   олон гишүүнтийг    олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.   

 • A.

  -3

 • B.

  1

 • C.

  5

 • D.

  -7

 • E.

  -5

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 18-р даалгавар

   олонлогуудын хувьд    бол   -ийг олоорой.           

 • A.

  6

 • B.

  2

 • C.

  16

 • D.

  9

 • E.

  10

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 19-р даалгавар

   тэгшитгэл хэдэн натурал шийдтэй вэ?

 • A.

  21

 • B.

  45

 • C.

  5

 • D.

  20

 • E.

  18

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 20-р даалгавар

Конусын байгуулагч нь  нэгж, суурийн радиус нь    нэгж урттай байв. Энэ конусын хажуу гадаргуугийн дэлгээс болох секторын өнцгийг олоорой.                                              

 • A.

         

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 21-р даалгавар

   тоонууд язгуур нь болох гурван зэргийн олон гишүүнт аль нь вэ?

 • A.

     

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 22-р даалгавар

   тэгшитгэлийн шийдийг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 23-р даалгавар

   ба    цэгийг дайрах муруйг олоорой.

 • A.

           

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 24-р даалгавар

   функцийн x=2  цэгт татсан нормаль шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 25-р даалгавар

   гурвалжны  тал дээр    байх    цэг авав.    бол -ийг   -ээр илэрхийлээрэй

.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
C хувилбарын 26-р даалгавар

   ширхэг элементтэй өгөгдлийн арифметик дундаж    ба    бол   -ийн утгыг олоорой.    

 

(Энд  гэдэг нь өгөгдлийн элемент бүрээс 10-ыг хасаж, хооронд нь нэмсэн нийлбэрийг илэрхийлнэ.)

 • A.

  3

 • B.

  18

 • C.

  2

 • D.

  15

 • E.

  17

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 27-р даалгавар

   илэрхийллийг хялбарчлаарай.      

 • A.

         

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 28-р даалгавар

Зэс ба төмрийн    кг хайлшинд  кг төмөр нэмэхэд зэсийн эзлэх хувь нь    хувиар багассан бол хайлшинд хэдэн килограмм зэс байсан бэ?  

 • A.

     к

 • B.

     кг

 • C.

     кг

 • D.

     кг

 • E.

   кг

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 29-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн   дүрсийг    дүрсэд хувиргажээ. Хувиргалтын матрицыг олоорой.

 • A.

     

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 30-р даалгавар

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь  ба ялгавар нь    байв. Эхний    гишүүний нийлбэрийн хамгийн их утгыг олоорой.    

 • A.

   

 • B.

         

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 31-р даалгавар

    байв.  вектор  вектортой параллель бол -ийн утгыг олоорой.                                                                                   (

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 32-р даалгавар

   тодорхой интегралыг бодоорой. 

 • A.

 • B.

     

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 33-р даалгавар

 радиустай тойрогт багтсан тэгш өнцөгт гурвалжны периметр     бол гурвалжны талбайг олоорой.              

 • A.

  1

 • B.

  2

 • C.

  9

 • D.

  4

 • E.

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн кубийн    ба    ирмэгүүд дээр харгалзан    цэгүүдийг   ,    байхаар авчээ. Кубийг    хавтгайгаар огтлоход үүссэн    ба  призмүүдийн эзлэхүүний харьцааг олоорой.       

 • A.

         

 • B.

 • C.

     

 • D.

   

 • E.

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 35-р даалгавар

   цэгийг    шулууны хувьд тэгш хэмээр хувиргахад үүсэх цэгийн координатыг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
C хувилбарын 36-р даалгавар

   тэнцэтгэл биш бүх бодит тоо   -ийн хувьд үнэн байх  тооны утгын мужийг олоорой.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 1-р даалгавар

   тоог бүхлээр тоймлоорой.                                         

 • A.

  5

 • B.

  6

 • C.

  10

 • D.

  7

 • E.

  0

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 2-р даалгавар

   тоог стандарт хэлбэрт бичээрэй.                       

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 3-р даалгавар

   үет аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлээрэй. 

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 4-р даалгавар

    бол A  үзэгдлийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыг олоорой.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

     

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 5-р даалгавар

   зэргийг язгуур хэрэглэн бичээрэй.                             

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

    

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 6-р даалгавар

   функцийн график дээр  цэг оршдог бол a  тоог олоорой.

 • A.

  1

 • B.

  -7

 • C.

  2

 • D.

  3

 • E.

  5

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 7-р даалгавар

   цэгээс координатын эх хүртэлх зайг олоорой.      

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 8-р даалгавар

  матрицуудын хувьд аль үйлдлийг гүйцэтгэж болох вэ?

 • A.

   

 • B.

 • C.

    

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 9-р даалгавар

   бол   -ийн утгыг олоорой.           

 • A.

   

 • B.

     

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 10-р даалгавар

   функцийн хувьд   -ийн утгыг олоорой. 

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 11-р даалгавар

   тоонуудаас -оос бага байх бүх тоог ялган бичээрэй.  

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 12-р даалгавар

Есөн сурагчийн математикийн шалгалтын оноо 62, 62, 56, 83, 78, 51, 100, 85, 70 байв. Сурагчдын онооны квартиль хоорондын далайцыг олоорой.                                                                   

 • A.

  70

 • B.

  49

 • C.

  21

 • D.

  62

 • E.

  25

Нийт: 1,830