Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 39-р даалгавар

Дараах ионуудыг радиусынх нь буурах дарааллаар байрлуулна уу.

Al3+, Si4+, Na+, Cl-, Mg2+

 • A.

  Cl-, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+

 • B.

  Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, Cl-

 • C.

  Cl-, Si4+, Al3+, Mg2+, Na+

 • D.

  Cl-, Si4+, Al3+, Na+, Mg2+

 • E.

  Si4+, Al3+, Mg2+, Na+, Cl-

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 40-р даалгавар

Полимерийн шинж чанарт үндэслэн түүний хэрэглээг тайлбарлана уу.

 

Полимерийн шинж чанар

 

Хэрэглээ

I

Поливинилхлорид нь ус нэвтэрдэггүй, маш хатуу, галыг дэмждэггүй.

а

Зөөлөвч, жийргэвч, дулаалгын хавтан болгон хэрэглэнэ.

II

Полистирол нь сийрэг, нягт багатай, хөнгөн тул дулаан тусгаарлах шинж чанартай.

б

Түлэгддэггүй хайруулын таваг хийхэд хэрэглэнэ.

III

Политетрафторэтен нь ХЦСЧ ихтэй атом агуулсан тул бусад молекулыг түлхдэг.

в

Хамгаалалтын хувцас хэрэглэл хийхэд хэрэглэнэ.

 • A.

  I б; II а; III в

 • B.

  I в; II б; III а

 • C.

  I в; II а; III б

 • D.

  I а; II в; III б

 • E.

  I б; II в; III а

Нийт: 162