A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 1-р даалгавар

6.02∙1023 ширхэг нүүрсхүчлийн хийн молекулд ....... моль хүчилтөрөгчийн атом агуулагдана.

 

 • A.

  2

 • B.

  1

 • C.

  0.5

 • D.

  3

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 2-р даалгавар

Сурагч цагаан өнгийн үл мэдэгдэх давсыг тодорхойлох зорилгоор усанд уусгаж азотын хүчлийн уусмалаар хүчиллэгжүүлсэн мөнгөний нитратын уусмал нэмэхэд цагаан тунадас үүссэн бол энэ ямар давс вэ?

 

 • A.

  MgBr2

 • B.

  NaNO3

 • C.

  K2SO4

 • D.

  LiCl     

 • E.

  NH4I

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 3-р даалгавар

Нэг үед багтах элементүүдийг агуулсан эгнээг сонгоно уу.

 

 • A.

  Fe, Mn, Ag, Au

 • B.

  F, Cl, Br, I

 • C.

  C, N, O, F

 • D.

  Na, K, Ca, Ba

 • E.

  C, N, P, S

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 4-р даалгавар

Дараах давсанд хэдэн ширхэг ионы холбоо агуулагдаж байна вэ ?

 • A.

  8

 • B.

  2

 • C.

  6

 • D.

  4

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 5-р даалгавар

Дараах үгэн тэгшитгэлийг гүйцээж үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

Магни + Давсны хүчил = ..........................   + Устөрөгч

 • A.

  Магнийн карбонат    

 • B.

  Магнийн сульфат

 • C.

  Магнийн гидроксид

 • D.

  Магнийн хлорид

 • E.

  Магнийн нитрат

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 6-р даалгавар

Нефтийн нэрлэгийн үед гарсан, салбарласан салбарлаагүй бүтэцтэй алканыг агуулсан, хялбар дөл авалцан шатдаг, автомашины моторын түлш болгон хэрэглэдэг фракцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 

 • A.

  Битум 

 • B.

  Лигроин

 • C.

  Керосин

 • D.

  Дизель

 • E.

  Бензин

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 7-р даалгавар

“Бут-2-ен” нэгдлийн томьёог сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 8-р даалгавар

урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

 • A.

  C2H5OH

 • B.

  C2H6

 • C.

  CH3COOH

 • D.

  CH3CHO

 • E.

  CO2

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 9-р даалгавар

Полиэтений томьёог сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 10-р даалгавар

Өгөгдсөн масс спектрийг ашиглан неоны атомын харьцангуй дундаж атом массыг тодорхойлно уу          

 

 • A.

  21.0

 • B.

  21.8

 • C.

  20.2    

 • D.

  20.0

 • E.

  20.9

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 11-р даалгавар

Нэгэн металлын атомын үнэмлэхүй масс нь 1.8∙10-22 г байсан бол харьцангуй атом массыг олж металлыг тодорхойлно уу.

 

 • A.

  31 а.м.н, P

 • B.

  108 а.м.н, Ag

 • C.

  30 а.м.н, P

 • D.

  108 а.м.н, Hs

 • E.

  30 а.м.н, Zn

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 12-р даалгавар

Дараах хроматограммыг ажиглан наалдах чанар хамгийн ихтэй бодисыг олно уу.

 • A.

  Q

 • B.

  X

 • C.

  Y

 • D.

  W

 • E.

  Z

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 13-р даалгавар

эргэх урвалын хувьд бүтээгдэхүүний гарцыг ихэсгэхийн тулд дараах хүчин зүйлсээс алийг нь өөрчлөх вэ?

I. Температурыг бууруулах

II. Даралтыг бууруулах

III. Азот хийг нэмэх

IV. Катализатор нэмэх

 • A.

  I, II

 • B.

  I, IV

 • C.

  II, III    

 • D.

  I, III

 • E.

  II, IV

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 14-р даалгавар

Өгөгдсөн энтальпийн цикл болон бодисуудын шатахын стандарт энтальпийн утгыг ашиглан этаны үүсэхийн стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг олно уу.

 • A.

  -86 кЖ∙моль-1

 • B.

  86 кЖ∙моль-1

 • C.

  -3206 кЖ∙моль-1

 • D.

  3206 кЖ∙моль-1

 • E.

  880 кЖ∙моль-1

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 15-р даалгавар

S, H2S, Na2SO4, Na2SO3, SO2 гэсэн бодисуудаас зөвхөн ангижруулагчийн үүрэг гүйцэтгэж чадах бодисыг сонгоно уу.

 

 • A.

  Na2SO3

 • B.

  Na2SO4

 • C.

  S

 • D.

  H2S

 • E.

  SO2

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 16-р даалгавар

Хүйтэн устай урвалд ордоггүй боловч усны ууртай урвалд ордог металлыг сонгоно уу.

 

 • A.

  K

 • B.

  Na

 • C.

  Zn

 • D.

  Ag

 • E.

  Cu

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 17-р даалгавар

Кальцийн гидроксидыг нүүрсхүчлийн хийгээр үйлчлэхэд кальцийн карбонатын цагаан тунадас үүсдэг боловч нүүрсхүчлийн хийг илүүдлээр нэмэхэд тунадас уусч эхэлдэг. Энэ үзэгдлийг илэрхийлсэн урвалын тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 

 • A.

  CaCO3(хат) + 2H+(уус) → Ca2+(уус) + H2O(ш) + CO2(х)

 • B.

  Ca(OH)2(уус) + CO2(х) → CaCO3(хат) + H2O(ш)

 • C.

  CaCO3(хат) → CaO(хат) + CO2(х)

 • D.

  CaO(хат) + H2O(ш) → Ca(OH)2(уус)

 • E.

  CaCO3(хат) + H2O(ш) + CO2(х) Ca(HCO3)2(уус)

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 18-р даалгавар

Шингэрүүлсэн хүхрийн хүчилтэй урвалд орж устөрөгч ялгаруулдаг бодисыг сонгоно уу.

 

 • A.

  MgO

 • B.

  Zn

 • C.

  K2CO3

 • D.

  NaOH

 • E.

  Cu

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах өгүүлбэрүүдээс аль нь биотүлшний давуу талыг илэрхийлж байна вэ?

I. Химийн идэвх сайтай тул тусгай зориулалтын хөдөлгүүр шаардлагатай

II. Түүхий эд нь ургамал тул нөхөн сэргээгддэг

III. Асгарсан тохиолдолд биозадралд хялбар ордог

IV. Дэгдэмхий чанар бага тул зөвхөн дулааны улиралд тохиромжтой

 • A.

  I, III

 • B.

  I, IV

 • C.

  II, III

 • D.

  I, II

 • E.

  II, IV

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 20-р даалгавар

Гексадеканы крекингийн урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

C16H34 → С8H18 +?

 • A.

  C7H16

 • B.

  C8H18

 • C.

  C4H8

 • D.

  C8H16

 • E.

  C6H14

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 21-р даалгавар

Этанол нь калийн дихроматаар исэлдэж карбон хүчил үүсгэх урвалыг сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 22-р даалгавар

Териленийг поликонденсацын урвалаар гарган авах урвалын тэгшитгэл өгөгджээ. Дагалдах бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • A.

  CH3OH

 • B.

  CO2

 • C.

  HCOOH

 • D.

  O2

 • E.

  H2O

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 23-р даалгавар

Калийн нитратын дулааны задрал дараах тэгшитгэлээр явагддаг. Урвалын гарц 75% байсан бол 80.8 г калийн нитратаас стандарт нөхцөлд хэдэн литр хүчилтөрөгч гарган авах вэ?

2КNO3 → 2КNO2 + O2

 • A.

  8.96 л

 • B.

  9.92 л

 • C.

  6.72 л

 • D.

  7.44 л

 • E.

  9.60 л

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 24-р даалгавар

2 валенттай нэгэн металлын оксидын 40% -г хүчилтөрөгч эзэлдэг бол металлын оксидын химийн томьёог тодорхойлно уу.

 

 • A.

  CaO

 • B.

  CuO

 • C.

  MgO

 • D.

  FeO    

 • E.

  MnO

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 25-р даалгавар

Сурагч өөрийн бэлтгэсэн давсны хүчлийн уусмалын концентрацыг тодорхойлох зорилгоор 25 мл –г таслан авч 0.5 М концентрацтай натрийн гидроксидын уусмалаар титрлэхэд 15 мл зарцуулагдсан бол давсны хүчлийн молийн концентрацыг тодорхойлно уу.

 • A.

  0.1 М

 • B.

  0.5 М

 • C.

  0.2 М

 • D.

  0.3 М

 • E.

  0.8 М

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 26-р даалгавар

Хүхэр (IV) –ийн оксидыг хураан авах, хатаах, таних аргыг сонгоно уу. 

Хураан авах арга

Хатаах арга

Таних арга

I

Дээшээ харсан саванд агаарыг түрүүлэх аргаар

a

Түүхий шохой (СаО) дундуур нэвтрүүлэх

X

Асч байгаа зомгол ашиглан таних

II

Доошоо харсан саванд агаарыг түрүүлэх аргаар

b

Концентрацтай Н2SO4, эсвэл усгүй CaCl2 дундуур нэвтрүүлэх

Y

Хөх лакмусын цаас ашиглан таних

III

Усыг түрүүлэх аргаар

Z

Шохойн усан дундуур нэвтрүүлэх

 • A.

  III, b, X

 • B.

  II, a, Z

 • C.

  I, a, Y

 • D.

  II, b, Z

 • E.

  I, b, Y

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 27-р даалгавар

Химийн урвалын хурдад эх бодисын концентрац хэрхэн нөлөөлөхийг мөргөлдөлтийн онолоор тайлбарласан хариултыг сонгоно уу.

 • A.

  Урвалын идэвхжилийн энерги нь жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • B.

  Бодисын жижиг хэсгийн хөдөлгөөний кинетик энерги нь идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • C.

  . Бодисын нунтаглалт нь бодисын жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • D.

  Нэгж эзлэхүүнд оногдох бодисын жижиг хэсгийн тоо нь идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • E.

  Урвалын холимгийн эзлэхүүн нь жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 28-р даалгавар

Сурагч зэс халбагыг металл мөнгөөр бүрэх зорилгоор зурагт үзүүлсний дагуу цахилгаан химийн хэлхээг угсарч туршилтыг явуулжээ. Хэлхээн дэх анод, катод электродууд болон исэлдэх, ангижрах процессыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Зэс электрод

  Мөнгө электрод

  Катод

  Исэлдэх

  Анод

  Ангижрах

   

 • B.

  Зэс электрод

  Мөнгө электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Ангижрах

   

 • C.

  Зэс электрод

  Мөнгө электрод

  Катод

  Ангижрах

  Анод

  Исэлдэх

   

 • D.

  Зэс электрод

  Мөнгө электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Исэлдэх

   

 • E.

  Зэс электрод

  Мөнгө электрод

  Катод

  Ангижрах

  Анод

  Ангижрах

   

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 29-р даалгавар

Исэлдэх болон ангижрах хагас урвалын тэгшитгэлүүд өгөгджээ. Тэгшитгэлээс исэлдүүлэгч болон ангижрах, исэлдэх процессын үед шилжсэн электроны тоог тодорхойлно уу.

MnO4- + 2H2O +? → MnO2 + 4OH-                                    

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ +?

 • A.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  SO32-

  2

  3

   

 • B.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

   

  MnO4-

  3

  2

   

   

 • C.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  MnO4-

  1

  3

   

 • D.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  OH-      

  2

  1

   

 • E.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  SO32-

  3

  2

   

   

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 30-р даалгавар

Дараах шалтгаан үр дагавраас тогтсон бичвэр мэдээлэлтэй танилцаад үнэн худлыг тодорхойлно уу.            

 

Шалтгаан

 

Үр дагавар

1

Цэвэр металл нь үелсэн талст торын бүтэцтэй, цөмийн цэнэг нь ижил атомуудаас тогтсон байдаг

учраас

Металлыг ямар нэг хүчээр үйлчлэхэд талст торын үеүд гулсан шилжих боловч металлын холбоо нь хэвээр үлдэж зөвхөн хэлбэр нь өөрчлөгддөг.

2

Хайлшийн хувьд нэмсэн элементийн атомын радиус нь өөр тул талст торын зөв үелсэн бүтцийг эвддэг

Талст торын үеүд гулсах боломжгүй болж бат бэх чанарыг бууруулдаг.

3

Хайлшийн бат бөх чанар цэвэр металлыг бодвол муу байдаг

Ихэнх металлыг өөр металлтай хольж хайлш болгон өргөн хэрэглэдэг.

 • A.

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Үнэн

   

 • B.

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

  Худаол

  Худал

  Үнэн

   

 • C.

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

   

 • D.

  Үнэн

  Худал

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

   

 • E.

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Худал

   

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 31-р даалгавар

Сүүлийн үед эдийн засгийн хэмнэлттэйгээр ган үйлдвэрлэхийн тулд байгалийн хийг ашиглан төмрийн оксидыг ангижруулж байна. 16.8 тонн төмөр үйлдвэрлэхийн тулд 20%-ийн хольцтой хэдэн тонн төмрийн оксид (Fe3O4) авах хэрэгтэй вэ?

Fe3O4 + CH4 → 3Fe + CO2 +2H2O

 • A.

  23.2 т

 • B.

  29.0 т

 • C.

  6.96 т

 • D.

  8.7 т

 • E.

  18.6 т

Оноо-3 Минут-1
D хувилбарын 32-р даалгавар

Хүхрийн хүчил үйлдвэрлэлийн контактын аргын 1-р шатанд пиритийг шатааж 6.4 кг хүхэр (IV) –ийн оксид (SO2) гарган авчээ. Хийг 270С температур, 83140 Па даралтанд хураан авсан бол хийн эзлэхүүнийг тооцоолно уу.

 

 • A.

  19.2 л

 • B.

  0.27 л

 • C.

  6.0 л

 • D.

  3.0 л

 • E.

  2.4 л

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 33-р даалгавар

Нефтийн нэрлэгийн фракцуудын хэрэглээг зөв харгалзуулна уу.

 

Нэр

 

Хэрэглээ

I

Цэвэршүүлсэн хий

Х

Тийрэлтэт хөдөлгүүр болон төвлөрсөн халаалтын түлш

II

Керосин

Y

Зам бүрэх, усан онгоцны гадаргууг будаж ус тусгаарлагч болгох

III

Битум

Z

Ахуйн түлш болон органик бодис гарган авах түүхий эд

 • A.

  I-X, II-Z, III-Y

 • B.

  I-Y, II-Z, III-X

 • C.

  I-Z, II-Y, III-X

 • D.

  I-X, II-Y,II-Z

 • E.

  I-Z, II-X, III-Y

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 34-р даалгавар

Дараах урвалаар үүссэн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, нэрлэнэ үү.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 35-р даалгавар

Дараах полимерүүдийн хэрэглээг зөв харгалзууна уу. 

 • A.

  I-c, II-a, III-b

 • B.

  I-c, II-b, III-a

 • C.

  I-a, II-c, III-b

 • D.

  I-b, II-a, III-c

 • E.

  I-a, II-b, III-c

Оноо-3 Минут-1
D хувилбарын 36-р даалгавар

Бромын усны өнгийг арилгадаггүй 3.6 г нэгэн нүүрсустөрөгчийг шатаахад 11 г нүүрсхүчлийн хий, 5.4 гр ус үүссэн бол нүүрсустөрөгчийг тодорхойлж нэрлэнэ үү.

 

 • A.

  Бутен

 • B.

  Пентен

 • C.

  Бутан

 • D.

  Циклопентан

 • E.

  Пентан

Оноо-3 Минут-1
D хувилбарын 37-р даалгавар

Нэгэн элементийн бүх электроны дараалсан иончлолын энергийн утгыг харуулсан график өгөгджээ. Графикийг ажиглан ямар элемент болохыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Хүхэр

 • B.

  Селен

 • C.

  Азот

 • D.

  Хүчилтөрөгч

 • E.

  Нүүрстөрөгч

Оноо-3 Минут-1
D хувилбарын 38-р даалгавар

81 г цайрын оксид (ZnO) –г нүүрсээр ангижруулан гарган авсан цайрыг зэстэй хольж 60% зэс агуулсан хэдэн г гууль гарган авах боломжтой вэ?                                                                             

 • A.

  162.5 г

 • B.

  97.5 г

 • C.

  202.5 г

 • D.

  121.5 г

 • E.

  190.5 г

Оноо-3 Минут-1
D хувилбарын 39-р даалгавар

2CO(x) + O2(x) → 2CO2(x) урвалд 140 мл нүүрстөрөгч (II) –ийн оксид, 120 мл хүчилтөрөгчийг авч урвалыг явуулахад хүчилтөрөгчийн урвалд орох дундаж хурд 0.5 мл∙сек-1 байсан бол туршилтын үр дүнгийн графикийг сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-1
D хувилбарын 40-р даалгавар

Энзимийн нөлөөгөөр нүүрс ус исэлдэх процессыг ферментац гэнэ. Сүү гашлах үед ферментац явагдаж сүүний хүчил үүсдэг. Энэ урвалыг сонгоно уу. 

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 160