A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 1-р даалгавар

6.02∙1023 ширхэг усны молекулд ......... моль устөрөгчийн атом агуулагдана.

 

 • A.

  2

 • B.

  1

 • C.

  0.5

 • D.

  3

 • E.

  4

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 2-р даалгавар

Сурагч үл мэдэгдэх цагаан өнгөтөй давсыг тодорхойлох зорилгоор усанд уусгаж давсны хүчлийн уусмалаар хүчиллэгжүүлсэн барийн хлоридын уусмал нэмэхэд цагаан тунадас үүссэн бол энэ ямар давс вэ?

 

 • A.

  LiCl

 • B.

  NaNO3

 • C.

  K2SO4

 • D.

  MgBr2

 • E.

  NH4I

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 3-р даалгавар

Үелэх хүснэгтийн нэг бүлэгт багтах элементүүдийг агуулсан эгнээг сонгоно уу.

 

 • A.

  Na, K, Ca, Ba

 • B.

  C, N, O, F

 • C.

  Fe, Mn, Ag, Au

 • D.

  F, Cl, Br, I

 • E.

  C, N, P, S

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 4-р даалгавар

Дараах давсанд хэдэн ширхэг ионы холбоо агуулагдаж байна вэ?

 • A.

  1

 • B.

  8

 • C.

  6

 • D.

  4

 • E.

  2

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 5-р даалгавар

Дараах үгэн тэгшитгэлийг гүйцээж үүсэх бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно уу.

Магни + Хүхрийн хүчил = .......................... + Устөрөгч

 

 • A.

  Магнийн хлорид

 • B.

  Магнийн сульфат

 • C.

  Магнийн гидроксид

 • D.

  Магнийн карбонат

 • E.

  Магнийн нитрат

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 6-р даалгавар

Нефтийн нэрлэгээс үлдсэн, ус чийг татдаггүй, амархан хайлдаг, өндөр температурт буцалдаг, өтгөн, хар өнгөтөй фракцыг юу гэж нэрлэдэг вэ ?

 

 • A.

  Дизель

 • B.

  Лигроин

 • C.

  Керосин

 • D.

  Битум

 • E.

  Бензин

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 7-р даалгавар

“Бут-2-ин” нэгдлийн томьёог сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 8-р даалгавар

задарсан бодисын томьёог тодорхойлно уу.

 

 • A.

  CH3COOH

 • B.

  C2H6

 • C.

  C2H5OH

 • D.

  CH3CHO

 • E.

  CO2

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 9-р даалгавар

Полипропений томьёог сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 10-р даалгавар

Өгөгдсөн масс спектрийг ашиглан борын харьцангуй дундаж атом массыг тодорхойлно уу.

 • A.

  10.4    

 • B.

  10.2

 • C.

  11.0    

 • D.

  10.8

 • E.

  11.6

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 11-р даалгавар

Нэгэн металлын атомын үнэмлэхүй масс нь 1.6∙10-22 г байсан бол харьцангуй атом массыг олж металлыг тодорхойлно уу.

 

 • A.

  96 а.м.н, Cm

 • B.

  27 а.м.н, Al

 • C.

  26 а.м.н, Al    

 • D.

  96 а.м.н, Мо

 • E.

  27 а.м.н, Co

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 12-р даалгавар

Дараах хроматограммыг ажиглан уусах чанар хамгийн багатай бодисыг олно уу.

 • A.

  Y

 • B.

  X

 • C.

  Z

 • D.

  W

 • E.

  Q

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 13-р даалгавар

эргэх урвалын хувьд бүтээгдэхүүний гарцыг ихэсгэхийн тулд дараах хүчин зүйлсээс алиныг нь өөрчлөх вэ?

I. Температурыг ихэсгэх

II. Даралтыг ихэсгэх

III. Устөрөгч хийг нэмэх

IV. Катализатор нэмэх

 • A.

  I, III

 • B.

  I, IV

 • C.

  II, III

 • D.

  I, II

 • E.

  II, IV

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 14-р даалгавар

Өгөгдсөн энтальпийн цикл болон бодисуудын шатахын стандарт энтальпийн утгыг ашиглан этанолын үүсэхийн стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг олно уу.

 • A.

  -3013 кж∙моль-1

 • B.

  279 кж∙моль-1

 • C.

  -279 кж∙моль-1

 • D.

  3013 кж∙моль-1

 • E.

  687 кж∙моль-1

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 15-р даалгавар

Na2SO4, H2S, Na2SO3, S, SO2 гэсэн бодисуудаас зөвхөн исэлдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж чадах бодисыг сонгоно уу.

 

 • A.

  SO2

 • B.

  H2S

 • C.

  S

 • D.

  Na2SO3

 • E.

  Na2SO4

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 16-р даалгавар

Хүйтэн устай урвалд ордоггүй боловч усны ууртай урвалд ордог металлыг сонгоно уу.

 

 • A.

  Pt

 • B.

  Ca

 • C.

  Li

 • D.

  Au

 • E.

  Fe

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 17-р даалгавар

Шохойн ус нь цаг хугацааны явцад агаараас нүүрсхүчлийн хийг шингээж карбонатждаг. Энэ үзэгдлийг илэрхийлсэн тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 

 • A.

  Ca(OH)2(уус) + CO2(х) → CaCO3(хат) + H2O(ш)

 • B.

  CaCO3(хат) + 2H+(уус) → Ca2+(уус) + H2O(ш) + CO2(х)

 • C.

  CaCO3(хат) → CaO(хат) + CO2(х)

 • D.

  CaO(хат) + H2O(ш) → Ca(OH)2(уус)

 • E.

  CaCO3(хат) + H2O(ш) + CO2(х) Ca(HCO3)2(уус)

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 18-р даалгавар

Шингэрүүлсэн хүхрийн хүчилтэй урвалд орж нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг бодисыг  сонгоно уу.

 

 • A.

  Cu(NO3)2

 • B.

  MgO

 • C.

  Zn

 • D.

  NaOH

 • E.

  K2CO3

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 19-р даалгавар

Дараах өгүүлбэрүүдээс аль нь биотүлшний сул талыг илэрхийлж байна вэ?

I. Химийн идэвх сайтай тул тусгай зориулалтын хөдөлгүүр шаардлагатай.

II. Түүхий эд нь ургамал тул нөхөн сэргээгддэг

III. Асгарсан тохиолдолд биозадралд хялбар ордог

IV. Дэгдэмхий чанар бага тул зөвхөн дулааны улиралд тохиромжтой

 • A.

  I, III     

 • B.

  II, III

 • C.

  I, IV

 • D.

  I, II

 • E.

  II, IV

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 20-р даалгавар

Пентадеканы крекингийн урвалаар үүсэх бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • A.

  C8H18

 • B.

  C7H14

 • C.

  C4H8

 • D.

  C8H16

 • E.

  C6H14

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 21-р даалгавар

Этанолын шатах урвалыг сонгоно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 22-р даалгавар

Найлоныг поликонденсацын урвалаар гарган авах урвалын тэгшитгэл өгөгджээ. Дагалдах бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • A.

  CH3OH

 • B.

  CO2

 • C.

  NH3

 • D.

  O2

 • E.

  H2O

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 23-р даалгавар

Натрийн нитратын дулааны задрал дараах тэгшитгэлээр явагддаг. Урвалын гарц 75% бол 34 г натрийн нитратаас стандарт нөхцөлд хэдэн литр хүчилтөрөгч гарган авах вэ?

 • A.

  3.72 л

 • B.

  4.96 л

 • C.

  3.36 л

 • D.

  4.48 л

 • E.

  4.80 л

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 24-р даалгавар

2 валенттай нэгэн металлын оксидын 20%-ийг хүчилтөрөгч эзэлдэг бол металлын оксидын химийн томьёог тодорхойлно уу.

 

 • A.

  FeO    

 • B.

  MgO

 • C.

  CaO

 • D.

  CuO

 • E.

  MnO

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 25-р даалгавар

Сурагч өөрийн бэлтгэсэн давсны хүчлийн уусмалын концентрацыг тодорхойлох зорилгоор 15 мл –ийг таслан авч 0.5 М концентрацтай натрийн гидроксидын уусмалаар  титрлэхэд 12 мл зарцуулагдсан бол давсны хүчлийн молийн концентрацыг тодорхойлно уу.

 

 • A.

  0.3 М

 • B.

  0.5 М

 • C.

  0.4 М

 • D.

  0.2 М

 • E.

  0.1 М

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 26-р даалгавар

Аммиакыг хураан авах, хатаах, таних аргыг сонгоно уу.

Хураан авах арга

Хатаах арга

Таних арга

I

Дээшээ харсан саванд агаарыг түрүүлэх аргаар

a

Түүхий шохой (СаО) дундуур нэвтрүүлэх

X

Цогшсон зомгол ашиглан таних

II

Доошоо харсан саванд агаарыг түрүүлэх аргаар

b

Концентрацитай Н2SO4, эсвэл усгүй CaCl2 дундуур нэвтрүүлэх

Y

Улаан лакмусын цаас ашиглан таних

III

Усыг түрүүлэх аргаар

Z

Шохойн усан дундуур нэвтрүүлэх

 • A.

  II, a, Z

 • B.

  II, a, Y

 • C.

  I, a, Y

 • D.

  I, b, Z

 • E.

  III, b, X

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 27-р даалгавар

Химийн урвалын хурдад температур хэрхэн нөлөөлөхийг мөргөлдөлтийн онолоор тайлбарласан хариултыг сонгоно уу.

А. Урвалын идэвхжилийн энерги нь жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

В. Нэгж эзлэхүүнд оногдох бодисын жижиг хэсгийн тоо нь идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

C. Бодисын нунтаглалт нь бодисын жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

D. Бодисын жижиг хэсгийн хөдөлгөөний кинетик энерги нь идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө

E. Урвалын холимгийн эзлэхүүн нь жижиг хэсгийн идэвхтэй мөргөлдөлтийн давтамжид шууд нөлөөлнө.

 • A.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Ангижрах

   

 • B.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Катод

  Исэлдэх

  Анод

  Ангижрах

   

 • C.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Исэлдэх

   

 • D.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Катод

  Ангижрах

  Анод

  Ангижрах

   

 • E.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Катод

  Ангижрах

  Анод

  Исэлдэх

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 28-р даалгавар

Сурагч төмөр тоглоомыг металл зэсээр бүрэх зорилгоор зурагт үзүүлсэн цахилгаан химийн хэлхээг угсарч туршилтыг явуулжээ. Хэлхээн дэх анод, катод электродууд болон исэлдэх, ангижрах процессыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Ангижрах

   

 • B.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Катод

  Исэлдэх

  Анод

  Ангижрах

   

 • C.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Исэлдэх

   

 • D.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Катод

  Ангижрах

  Анод

  Ангижрах

   

 • E.

  Төмөр электрод

  Зэс электрод

  Анод

  Исэлдэх

  Катод

  Ангижрах

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 29-р даалгавар

Исэлдэх болон ангижрах хагас урвалын тэгшитгэлүүд өгөгджээ. Тэгшитгэлээс исэлдүүлэгч болон ангижрах, исэлдэх процессын үед шилжсэн электроны тоог тодорхойлно уу.

MnO4- +? → MnO42-

NO2- + 2OH- → NO3- + H2O +?

 • A.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  MnO4-

  1

  2

   

 • B.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  NO2-

  2

  1

   

 • C.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

  MnO4-

  1

  1

   

 • D.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

   

  OH-

  2

  1

   

   

 • E.

  Исэлдүүлэгч

  Авсан электрон

  Алдсан электрон

   

  NO2-

  1

  2

   

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 30-р даалгавар

Дараах шалтгаан үр дагавраас тогтсон бичвэр мэдээлэлтэй танилцаад үнэн худлыг тодорхойлно уу.

 

Шалтгаан

 

Үр дагавар

1

Цэвэр металл нь үелсэн талст торын бүтэцтэй, цөмийн цэнэг нь ижил атомуудаас тогтсон байдаг

учраас

Металлыг ямар нэг хүчээр үйлчлэхэд талст торын үеүд гулсан шилжих боловч металлын холбоо нь хэвээр үлдэж зөвхөн хэлбэр нь өөрчлөгддөг.

2

Хайлшийн хувьд нэмсэн элементийн атомын радиус нь өөр тул талст торын зөв үелсэн бүтцийг эвддэг

Талст торын үеүд гулсах боломжгүй болж бат бэх чанарыг бууруулдаг.

3

Хайлшийн бат бөх чанар цэвэр металлыг бодвол ямагт илүү байдаг

Металлуудыг ихэвчлэн цэвэр байдлаар ахуй болон техникт ашигладаг.

 • A.

  Үнэн

  Худал

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

   

 • B.

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Үнэн

   

 • C.

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

   

 • D.

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Үнэн

  Худал

   

 • E.

  Худал

  Үнэн

  Үнэн

  Үнэн

  Худал

  Худал

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 31-р даалгавар

Сүүлийн үед эдийн засгийн хэмнэлттэйгээр ган үйлдвэрлэхийн тулд байгалийн хийг ашиглан төмрийн оксидыг ангижруулж байна. 20%-ийн  хольцтой 58 тонн төмрийн оксид (Fe3O4) –оос хэдэн тонн төмөр гарган авах боломжтой вэ?

Fe3O4 + CH4 → 3Fe + CO2 + 2H2O

 • A.

  7.0 т

 • B.

  42.0 т

 • C.

  33.6 т

 • D.

  5.6 т

 • E.

  52.5 т

Оноо-3 Минут-1
C хувилбарын 32-р даалгавар

Хүхрийн хүчил үйлдвэрлэлийн контактын аргын 1-р шатанд пиритийг шатааж 3.2 кг хүхэр (IV) –ийн оксид (SO2) гарган авчээ. Хийг 1270С температур, 83140 Па даралтанд хураан авсан бол хийн эзлэхүүнийг тооцоолно уу.

 

 • A.

  0.6 л

 • B.

  2.0 л

 • C.

  4.0 л

 • D.

  12.8 л

 • E.

  1.6 л

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 33-р даалгавар

Нефтийн нэрлэгийн фракцуудын хэрэглээг зөв харгалзуулна уу.

 

Нэр

 

Хэрэглээ

I

Цэвэршүүлсэн хий

Х

Моторын түлш

II

Бензин

Y

Металл эдлэлийг коррозиос хамгаалах, цэвэрлэгээ болон гялалзуулагч материал

III

Өнгөлгөөний тос

Z

Ахуйн түлш болон органик бодис гарган авах түүхий эд

 • A.

  I-Z, II-Y, III-X

 • B.

  I-Y, II-Z, III-X

 • C.

  I-X, II-Y, III-Z

 • D.

  I-Z, II-X, III-Y

 • E.

  I-X, II-Z, III-Y

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 34-р даалгавар

Дараах урвалаар үүссэн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, нэрлэнэ үү.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 35-р даалгавар

Дараах полимерүүдийн хэрэглээг зөв харгалзууна уу. 

 • A.

  I-b, II-c, III-a

 • B.

  I-b, II-a, III-c

 • C.

  I-a, II-b, III-c

 • D.

  I-c, II-b, III-a

 • E.

  I-a, II-c, III-b

Оноо-3 Минут-1
C хувилбарын 36-р даалгавар

Бромын усны өнгийг арилгадаггүй 4.4 г нэгэн нүүрсустөрөгчийг шатаахад 13.2 г нүүрсхүчлийн хий, 7.2 гр ус үүссэн бол нүүрсустөрөгчийг тодорхойлж нэрлэнэ үү.

 

 • A.

  Циклопропан

 • B.

  Пропен

 • C.

  Бутан

 • D.

  Пропан

 • E.

  Бутен

Оноо-3 Минут-1
C хувилбарын 37-р даалгавар

Нэгэн элементийн бүх электроны дараалсан иончлолын энергийн утгыг харуулсан график өгөгджээ. Графикийг ажиглан ямар элемент болохыг тодорхойлно уу. 

 • A.

  Бром

 • B.

  Хүчилтөрөгч

 • C.

  Фтор

 • D.

  Хлор

 • E.

  Нүүрстөрөгч

Оноо-3 Минут-1
C хувилбарын 38-р даалгавар

135 г цагаантугалга (II) -ын оксид (SnO) –г нүүрсээр ангижруулан гарган авсан цагаан тугалгыг хэдэн грамм зэстэй холиход 90% зэс агуулсан хүрэл үүсэх боломжтой вэ?

 

 • A.

  1071 г

 • B.

  1190 г

 • C.

  1215 г

 • D.

  1350 г

 • E.

  1043 г

Оноо-3 Минут-1
C хувилбарын 39-р даалгавар

2H2(x) + O2(x) → 2H2O(x) урвалд 70 мл устөрөгч, 60 мл хүчилтөрөгчийг авч урвалыг явуулахад устөрөгчийн урвалд орох дундаж хурд 0.5 мл∙сек-1 байсан бол туршилтын үр дүнгийн графикийг сонгоно уу.       

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-3 Минут-1
C хувилбарын 40-р даалгавар

Энзимийн нөлөөгөөр нүүрс ус исэлдэх процессыг ферментац гэнэ. Талхны гурилыг хөөлгөхөд ферментац явагдаж үүссэн нүүрсхүчлийн хийн бөмбөлөг нь талхыг хөвсгөр болгодог. Энэ урвалыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Нийт: 160