A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 20-р даалгавар

Мальтаза энзимийн задлах субстратын нэр болон бүтээгдэхүүн бодисуудыг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  Субстратын нэр

  Бүтээгдэхүүн бодис I

  Бүтээгдэхүүн бодис II

  лактоз

  глюкоз

  галактоз

   

 • B.

  Субстратын нэр

  Бүтээгдэхүүн бодис I

  Бүтээгдэхүүн бодис II

  мальтоз

  глюкоз

  глюкоз

   

 • C.

  Субстратын нэр

  Бүтээгдэхүүн бодис I

  Бүтээгдэхүүн бодис II

  мальтоз

  глюкоз

  фруктоз

   

 • D.

  Субстратын нэр

  Бүтээгдэхүүн бодис I

  Бүтээгдэхүүн бодис II

  лактоз

  глюкоз

  галактоз

   

 • E.

  Субстратын нэр

  Бүтээгдэхүүн бодис I

  Бүтээгдэхүүн бодис II

  сахароз

  глюкоз

  фруктоз

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 21-р даалгавар

Эсийн эрхтэнцрүүдийн 1 дугаарт тохирох ижил бүтцийн хэсгийг олно уу.

 • A.

  Дан мембран бүрхүүл

 • B.

  Мембран бүрхүүлгүй

 • C.

  Пероксисом

 • D.

  Давхар мембран бүрхүүл

 • E.

  Пластид

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 22-р даалгавар

Уургийн дөрөвдөгч бүтцийг зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.

 • A.

  4-B- IV

 • B.

  2- D- II

 • C.

  3- D- I

 • D.

  1- A- I

 • E.

  1- C- III

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 23-р даалгавар

Каталаза энзим нь устөрөгчийн хэт ислийг ус ба хүчилтөрөгч болгон задалдаг. Энэ урвалын эрчмийг графикт харуулав. Энзимт урвал явагдаж эхэлснээс хойш 1 минут 30 секундын дараа үүсэх хүчилтөрөгчийн хэмжээг графикаас тодорхойлно уу.

 • A.

  2.7

 • B.

  5.4

 • C.

  6.2

 • D.

  6.8

 • E.

  5

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 24-р даалгавар

Зурагт эсийн хлоропластын бүтцийг харуулжээ. Фотосинтезийн харанхуй шат явагддаг  бүтцийн хэсгийг  зөв тодорхойлсон хувилбарыг олно уу.

 • A.

  1, дотоод мембран

 • B.

  2, гадаад мембран

 • C.

  3, гран

 • D.

  5, стром

 • E.

  4, тилакойдын мембран

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 25-р даалгавар

Уургийн нийлэгжлийн үе шатыг харуулсан зургийг зөв тайлбарласан мөрийг олно уу.

 • A.

  1

  2

  3

  4

  зРНХ

  амин хүчил

  рибосом

  мРНХ

   

 • B.

  1 2 3 4

  мРНХ

  рибосом

  зРНХ

  амин хүчил

   

 • C.

  1 2 3 4

  амин хүчил

  зРНХ

  мРНХ

  рибосом

   

 • D.

  1 2 3 4

  рибосом

  амин хүчил

  мРНХ

  зРНХ

   

 • E.

  1 2 3 4

  зРНХ

  рибосом

  амин хүчил

  мРНХ

         

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 26-р даалгавар

ДНХ-ийн молекул нь интерфазын S шатанд репликацид ордог. I ба II гинжүүд эх ДНХ-г илэрхийлж байгаа бол III ба IV гинжүүд түүнд суурилан шинээр нийлэгжиж байна. Зурагт үзүүлсэн ДНХ-ийн 4 гинжийн онцлогийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  ДНХ-ийн дараалал ялгаатай гинж

  ДНХ-ийн дараалал ижил гинж

  I ба II гинж

  I ба III гинж

   

 • B.

  ДНХ-ийн дараалал ялгаатай гинж

  ДНХ-ийн дараалал ижил гинж

  II ба IV гинж

  I ба  III гинж

   

 • C.

  ДНХ-ийн дараалал ялгаатай гинж

  ДНХ-ийн дараалал ижил гинж

  III ба IV гинж

  II ба IV гинж

   

 • D.

  ДНХ-ийн дараалал ялгаатай гинж

  ДНХ-ийн дараалал ижил гинж

  I ба III гинж

  II ба  III гинж

   

 • E.

  ДНХ-ийн дараалал ялгаатай гинж

  ДНХ-ийн дараалал ижил гинж

  II ба III гинж

  III ба IV гинж

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 27-р даалгавар

Зурагт ямар эрхтний хөндлөн огтлолыг дүрсэлсэн болохыг тодорхойлж, 1-3 дугаараар тэмдэглэсэн бүтцийн хэсгүүдийг зөв нэрлэсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  Эрхтний нэр

  1

  2

  3

  иш

  бүрхүүл

  флоэм

  ксилем

   

 • B.

  Эрхтний нэр

  1

  2

  3

  үндэс

  ксилем

  бүрхүүл

  флоэм

   

 • C.

  Эрхтний нэр

  1

  2

  3

  үндэс

  бүрхүүл

  ксилем

  флоэм

   

 • D.

  Эрхтний нэр

  1

  2

  3

  иш

  флоэм

  ксилем

  бүрхүүл

   

 • E.

  Эрхтний нэр

  1

  2

  3

  навч

  бүрхүүл

  флоэм

  ксилем

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 28-р даалгавар

Ургамлыг усаар ханасан байдлаар нь  экологийн гурван бүлэгт хуваадаг. Доорх хүснэгтэн мэдээллээс ксерофит ургамлын онцлогийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 

 • A.

  Амьдрах орчин

   

  Навчийн онцлог

   

  Амсрын эсийн байрлал

   

  Эдийн хөгжил

  Төлөөлөгч    ургамал

   

  Ой, нуга ба цөл

  Навч махлаг шүүслэг, зузаан давхраатай.

  Амсрын эсүүд доод эпидермист илүү байрлана.

  Тулгуур эд багатай, эс хоорондын зай хийгээр дүүрсэн.

   

  цагаан бөлбөө

   

 • B.

  Амьдрах орчин

   

  Навчийн онцлог

   

  Амсрын эсийн байрлал

   

  Эдийн хөгжил

  Төлөөлөгч    ургамал

   

  Цөлөрхөг хээр, цөл

  Навч нь махлаг, шүүслэг суккулент, зузаан кутикулан давхраатай.

  Амсрын эсүүд гүн байрлалтай ба өдөр хаалттай, шөнө нээлттэй.

  Ус агуулж, нөөцлөх чадвартай, паренхим эстэй.

   

     баглуур

   

 • C.

  Амьдрах орчин

   

  Навчийн онцлог

   

  Амсрын эсийн байрлал

   

  Эдийн хөгжил

  Төлөөлөгч    ургамал

   

  Ой, нуга

   

  Навч хавтгай өргөн, нимгэн бүрхүүлтэй.

  Амсрын эсүүд доод эпидермист илүү байрлана.

  Навч нь эпидерм, баганан ба сийрэг эд, дамжуулах багцаас тогтоно.

   

  нохойн хошуу

   

 • D.

  Амьдрах орчин

   

  Навчийн онцлог

   

  Амсрын эсийн байрлал

   

  Эдийн хөгжил

  Төлөөлөгч    ургамал

  Цөлөрхөг хээр ба ус намаг

  Навч нимгэн хавтай, зузаан бүрхүүлтэй.

  Амсрын эсүүд дээд эпидермист байрлалтай.

  Баганан, сийрэг эд, дамжуулах багцаас тогтоно.

   

  зуун наст

   

 • E.

  Амьдрах орчин

   

  Навчийн онцлог

   

  Амсрын эсийн байрлал

   

  Эдийн хөгжил

  Төлөөлөгч    ургамал

   

   Ус намаг

  Навч нимгэн тэжээлийн бодисоо гадаргуугаараа шингээн авдаг.

   

  Амсрын эсүүд дээд эпидермист байрлана.

  Иш нь тулгуур эд багатай, эс хоорондын зай хийгээр дүүрсэн.

   

  саахуу цэцэг

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 29-р даалгавар

Зурагт хөхтөн амьтны цусны эргэлтийг дүрсэлжээ. Цусны их эргэлт явагдах чиглэлийг зөв тодорхойлсон дугаарыг олно уу.

 • A.

  3 → 4→ 7 → 6

 • B.

  1 → 6→ 7→ 4

 • C.

  1 → 8→ 2 → 6

 • D.

  3→ 8→ 5 → 2

 • E.

  2 → 1→ 8 → 5

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 30-р даалгавар

Зүрхний бүтцийн зургийг ажиглаж, онцлогийг нь зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу. Түлхүүр: (√)- тийм, (х)- үгүй

 • A.

  Ховдлын хана тосгуурын ханаас нимгэн

  Зүрхний зүүн хана баруун ханаас зузаан

  Зүүн ховдол цусыг биеийн бүх хэсэг рүү шахдаг.

  Уушги руу урсаж байгаа цусны даралт гол судасны даралтаас их

  х

  х

   

 • B.

  Ховдлын хана тосгуурын ханаас нимгэн

  Зүрхний зүүн хана баруун ханаас зузаан

  Зүүн ховдол цусыг биеийн бүх хэсэг рүү шахдаг.

  Уушги руу урсаж байгаа цусны даралт гол судасны даралтаас их

  х

  х

   

 • C.

  Ховдлын хана тосгуурын ханаас нимгэн

  Зүрхний зүүн хана баруун ханаас зузаан

  Зүүн ховдол цусыг биеийн бүх хэсэг рүү шахдаг.

  Уушги руу урсаж байгаа цусны даралт гол судасны даралтаас их

  х

  х

   

 • D.

  Ховдлын хана тосгуурын ханаас нимгэн

  Зүрхний зүүн хана баруун ханаас зузаан

  Зүүн ховдол цусыг биеийн бүх хэсэг рүү шахдаг.

  Уушги руу урсаж байгаа цусны даралт гол судасны даралтаас их

  х

  х

   

 • E.

  Ховдлын хана тосгуурын ханаас нимгэн

  Зүрхний зүүн хана баруун ханаас зузаан

  Зүүн ховдол цусыг биеийн бүх хэсэг рүү шахдаг.

  Уушги руу урсаж байгаа цусны даралт гол судасны даралтаас их

  х

  х

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 31-р даалгавар

Митоз хуваагдлын профазын үе шатыг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг олно уу.

 • A.

  3

 • B.

  4

 • C.

  5

 • D.

  1

 • E.

  2

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 32-р даалгавар

Мейоз I хуваагдлын зургийг ажиглан, түүний үе шат болон онцлогийг зөв илэрхийлсэн  мөрийг олно уу.

 • A.

   

  Үе шат

   

  Онцлог

   

  Анафаз I

  Хос хромосомууд ээрүүлэн утаслагийн агшилтаас салж, эсийн туйл руу татагдана.

   

 • B.

   

  Үе шат

   

  Онцлог

   

  Метафаз I

  Гомолог хромосомууд эсийн төв хэсэгт эгнэн жагсаж, ээрүүлэн утаслагтай  центромерээр холбогдоно.

   

 • C.

   

  Үе шат

   

  Онцлог

  Метафаз I

  Хромосомуудын эрчлээ суларч хроматин үүснэ.

   

 • D.

   

  Үе шат

   

  Онцлог

   

  Профаз I

   

  Эрчлэгдсэн гомолог хромосомууд бүх уртынхаа дагуу хоорондоо холбогдож бивалент үүссэнээр кроссинговер явагдана.

   

 • E.

   

  Үе шат

   

  Онцлог

   

  Телофаз I

  Ээрүүлэн утаслагууд байхгүй болж, бөөмийн бүрхүүл шинээр үүснэ.

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 33-р даалгавар

Митоз хуваагдлын онцлогийг зөв тодорхойлсон дугаарыг сонгоно уу.                         

      Түлхүүр: (√)- тийм, (х)- үгүй

 

 • A.

  Анх хуваагдалд орох эс

  Үүсэх төл эсийн тоо

  Хуваагдлаар үүсэх эсийн хромосомын бүрдэл

  Төл эсийн генетикийн мэдээлэл

  Бэлгийн эс

  Биеийн эс

   

  2

   

  4

  n бүрдэлтэй бэлгийн эс

  2n бүрдэлтэй биеийн эс

   

  Ижил

   

  Өөр

  х

  х

  х

  х

   

 • B.

  Анх хуваагдалд орох эс

  Үүсэх төл эсийн тоо

  Хуваагдлаар үүсэх эсийн хромосомын бүрдэл

  Төл эсийн генетикийн мэдээлэл

  Бэлгийн эс

  Биеийн эс

   

  2

   

  4

  n бүрдэлтэй бэлгийн эс

  2n бүрдэлтэй биеийн эс

   

  Ижил

   

  Өөр

  х

  х

  х

  х

   

 • C.

  Анх хуваагдалд орох эс

  Үүсэх төл эсийн тоо

  Хуваагдлаар үүсэх эсийн хромосомын бүрдэл

  Төл эсийн генетикийн мэдээлэл

  Бэлгийн эс

  Биеийн эс

   

  2

   

  4

  n бүрдэлтэй бэлгийн эс

  2n бүрдэлтэй биеийн эс

   

  Ижил

   

  Өөр

  х

  х

  х

  х

   

 • D.

  Анх хуваагдалд орох эс

  Үүсэх төл эсийн тоо

  Хуваагдлаар үүсэх эсийн хромосомын бүрдэл

  Төл эсийн генетикийн мэдээлэл

  Бэлгийн эс

  Биеийн эс

   

  2

   

  4

  n бүрдэлтэй бэлгийн эс

  2n бүрдэлтэй биеийн эс

   

  Ижил

   

  Өөр

  х

  х

  х

  х

   

 • E.

  Анх хуваагдалд орох эс

  Үүсэх төл эсийн тоо

  Хуваагдлаар үүсэх эсийн хромосомын бүрдэл

  Төл эсийн генетикийн мэдээлэл

  Бэлгийн эс

  Биеийн эс

   

  2

   

  4

  n бүрдэлтэй бэлгийн эс

  2n бүрдэлтэй биеийн эс

   

  Ижил

   

  Өөр

  х

  х

  х

  х

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 34-р даалгавар

Хромосомыг центромерийн байрлалаас нь хамаарч дараах байдлаар ангилдаг. 1 ба 3 дугаартай хромосомыг зөв нэрлэсэн мөрийг олно уу.

 • A.

  1 дугаартай хромосом

  3 дугаартай хромосом

  захын хэмт

  мөргүй

   

 • B.

  1 дугаартай хромосом

  3 дугаартай хромосом

  мөргүй

  хэвгий хэмт

   

 • C.

  1 дугаартай хромосом

  3 дугаартай хромосом

  тэгш хэмт

  хэвгий хэмт

   

 • D.

  1 дугаартай хромосом

  3 дугаартай хромосом

  хэвгий хэмт

  тэгш хэмт

   

 • E.

  1 дугаартай хромосом

  3 дугаартай хромосом

   

  мөргүй

  захын хэмт

   

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 35-р даалгавар

Зурагт эсийн мөчлөгийг үзүүлжээ. II дугаартай үе шатын нэр болон үйл явцыг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  Үе шат

  Үйл явц

  G2

  Эсийн өсөлт, хуваагдалд бэлтгэнэ.

   

 • B.

  Үе шат

  Үйл явц

  G1

  Эсийн өсөлт, уураг нийлэгжинэ.

   

 • C.

  Үе шат

  Үйл явц

  S

  ДНХ нийлэгжинэ.

   

 • D.

  Үе шат

  Үйл явц

  Митоз

  Бөөм (хромосом) хуваагдана.

   

 • E.

  Үе шат

  Үйл явц

  Цитокинез

  Цитоплазм хуваагдана.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 36-р даалгавар

Хүний хромосомын бүрдлийн зураг (кариотип)-ийг ажиглан хүйс болон аутосом хромосомыг зөв тодорхойлсон дугаарыг олно уу.

 

 • A.

  Эрэгтэй, 44+ХУ

 • B.

  Эрэгтэй, эхний 22 хос хромосом

 • C.

  Эмэгтэй, 44+ХХ

 • D.

  Эмэгтэй, эхний 44 хромосом

 • E.

  Эмэгтэй, эхний 22 хромосом

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 37-р даалгавар

Модификаци хувьслын онцлогуудыг зөв нэрлэсэн дугаарыг сонгоно уу.

      1. Гадаад орчны нөлөөнөөс хамаардаг.

      2. Генотип өөрчлөгдөхгүй.

      3. Фенотипэд өөрчлөлт гарна.

      4. Үр удамд дамжихгүй.            

      5. Генотипэд өөрчлөлт орно.

 • A.

  2, 3, 4, 5

 • B.

  1, 2, 3, 5

 • C.

  1, 2, 4, 5

 • D.

  1, 3, 4, 5

 • E.

  1, 2, 3, 4

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 38-р даалгавар

Хүснэгтэд өгөгдсөн генотипүүдээс гетерозигот доминант бие хэд байна вэ?

 • A.

  2

 • B.

  3

 • C.

  4

 • D.

  5

 • E.

  0

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 39-р даалгавар

Тахианы саарал өнгө нь цагаан өнгөө давамгайлж удамшдаг. Гетерозигот саарал өнгөтэй тахиаг цагаан өнгөтэй тахиатай эвцэлдүүлэхэд саарал өнгөтэй тахиа гарах хувийг тооцоолж олно уу.

 

 • A.

  100

 • B.

  75

 • C.

  25

 • D.

  50

 • E.

  0

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 40-р даалгавар

Нэгэн гэр бүлийн эцэг нь I бүлгийн бүлгийн цустай, эх нь гомозигот III бүлгийн цустай бол энэ гэр бүлд эхтэйгээ ижил цусны бүлэгтэй хүүхэд төрөх магадлалыг тооцоолно уу.

 

 • A.

  0%

 • B.

  25%

 • C.

  50%

 • D.

  75%

 • E.

  100%

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 41-р даалгавар

Генийн инженерчлэлийн аргад ашигладаг энзим болон молекулыг үүрэгтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг олно уу.

Энзим ба молекул

Үүрэг

1. лигаза

2. плазмид

3. рестриктаза

I ген зөөвөрлөх

II ДНХ-ийн молекулыг тасдах

III ДНХ-ийн молекулыг залгах

 • A.

  1-II, 2-I, 3-III

 • B.

  1-I, 2-II, 3-III

 • C.

  1-III, 2-I, 3-II

 • D.

  1-III, 2-II, 3-I

 • E.

  1-II, 2-III, 3-I

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 42-р даалгавар

Биотехнологийн аргаар гарган авсан бүтээгдэхүүнийг тохирох бичил биетэнтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

Бичил биетэн

Бүтээгдэхүүн

Хэрэглээ

I хөгц мөөг

II хемотроф нян

III хөрөнгө мөөг

A. зэс,алт, уран

B. антибиотик

C. этилийн спирт

1. айраг, дарс, шар айраг үйлдвэрлэх

2. металл олборлолт

3. нянгийн гаралтай өвчний эмчилгээ

 • A.

  I-A-3, II-B-2, III-C-1

 • B.

  I-B-3, II-A-2, III-C-1

 • C.

  I-B-2, II-A-3, III-C-1

 • D.

  I-C-2, II-A-1, III-B-3

 • E.

  I-C-1, II-B-3, III-A-2

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 43-р даалгавар

Инсулиныг генийн инженерчлэлийн аргаар гарган авах үе шатуудыг  зурагт харуулав.

1, 2, 4, 8 дугаартай үе шатуудыг үйл ажиллагаатай нь зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.   

                                                                                                                    

 • A.

  I-A, II-D, III-C, IV-B

 • B.

  I-B, II-A,  III-C, IV-D

 • C.

  I-C, II-B, III-A, IV-D

 • D.

  I-B,  II-C,  III-D,  IV-A

 • E.

  I-D,  II-A,  III-B,  IV-C

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 44-р даалгавар

Байгаль дахь усны эргэлтийг зурагт дүрсэлжээ. 4 дугаараар тэмдэглэсэн үйл явцыг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Осмос

 • B.

  Ууршилт

 • C.

  Транспираци

 • D.

  Хур тунадас

 • E.

  Конденсац

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 45-р даалгавар

Зурагт байгаль дахь нүүстөрөгчийн эргэлтийг харуулжээ. 1, 2, 4, 8 дугаараар дүрсэлсэн үйл явцыг зөв тохируулсан мөрийг олно уу.

 • A.

  1

  2

  4

  8

  шаталт

  фотосинтез

  амьсгал

  задрал

   

 • B.

  1

  2

  4

  8

  задрал

  амьсгал

  фотосинтез

  шаталт

   

 • C.

  1

  2

  4

  8

  шаталт

  амьсгал

  задрал

  фотосинтез

   

 • D.

  1

  2

  4

  8

  фотосинтез

  задрал

  шаталт

  амьсгал

   

 • E.

  1

  2

  4

  8

  амьсгал

  фотосинтез

  шаталт

  задрал

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 46-р даалгавар

Зурагт дүрслэгдсэн популяцийн тархан суурьшилтын хэлбэрийг жишээтэй нь зөв  харгалзуулсан дугаарыг сонгоно уу.

 • A.

  Тархан суурьшилтын хэлбэр

  Жишээ

  Бүл маягийн

  ирвэс

   

 • B.

  Тархан суурьшилтын хэлбэр

  Жишээ

  Бүл маягийн

  аалз

   

 • C.

  Тархан суурьшилтын хэлбэр

  Жишээ

  Цацагдмал

  тарвага

   

 • D.

  Тархан суурьшилтын хэлбэр

  Жишээ

  Цацагдмал

  цох

   

 • E.

  Тархан суурьшилтын хэлбэр

  Жишээ

  Жигд

  огдой

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 47-р даалгавар

Графикт попупяцийн тоо толгойн хөдлөл зүйн хэлбэрүүдийг харуулжээ. “Б” дугаараар тэмдэглэсэн хэлбэрийг  нэрлэнэ үү.

 • A.

  Өсөлттэй

 • B.

  Тэсрэлттэй

 • C.

  Тогтвортой

 • D.

  Хэвийн

 • E.

  Хувьсамтгай

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 48-р даалгавар

Чандаганы популяцийн тоо толгойн өөрчлөлтийг графикт харуулжээ. 1905 онд чандаганы тоо толгойд гарсан өөрчлөлтөд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A.

  Үхэл хорогдол багассан.

 • B.

  Өрсөлдөгч бодгалийн тоо цөөрсөн.

 • C.

  Идэш тэжээлийн хүрэлцээ хангамж буурсан.

 • D.

  Шимэгч амьтдын тоо толгой багассан.

 • E.

  Эзэмшил газар нутаг тэлсэн.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 49-р даалгавар

Байгалийн шавхагддаг нөөц баялгийн ангиллыг зурагт харуулжээ. Ангиллын нэр ба жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  Х

  У

  үл шавхагддаг

  ургамлын аймаг

   

 • B.

  Х

  У

  үл шавхагддаг

  чулуун нүүрс

   

 • C.

  Х

  У

  нөхөн сэргэдэг

  хоолны давс

   

 • D.

  Х

  У

  нөхөн сэргэдэг

  нефть

   

 • E.

  Х

  У

  нөхөн сэргэдэг

  амьтны аймаг

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 50-р даалгавар

Экологийн тулгамдсан асуудлуудыг үүсгэж буй хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэх аргуудтай нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг олно уу.

 

Экологийн тулгамдсан асуудлууд

 

 

Үүсгэж буй хүчин зүйл

 

 

Урьдчилан сэргийлэх аргууд

 

1

 

     Цөлжилт

 

А

Хлор, фтор, фреон агуулсан нүүрстөрөгчийн дан исэл ба холимог хий агаарт дэгдэх

 

 

I

Гадаргын усыг зүй зохистой ашиглах, элсний нүүдэлтэй тэмцэх, бэлчээрийг зөв ашиглах

 

2

 

Хүчлийн бороо

 

B

Ган гачиг болж хөрсний чийг багасах, бэлчээрийн талхагдалт

 

II

 

Үйлдвэрийн хог хаягдлыг ангилан ялгах, зөв устгах

 

 

3

 

Озоны давхарга цоорох

 

 

C

Үйлдвэрийн хог хаягдлын шаталтаас үүсэх хүхрийн ба азотын дутуу ислүүд агаарт дэгдэж конденсацлагдах

 

III

Хөлдөөгч, ариутгагч, хөөсрүүлэгч бодисуудын хэрэглээг багасгах

 • A.

  1-B-I,  2-C-II,  3-A-III

 • B.

  1-B-III,  2-A-II,  3-C-I

 • C.

  1-A-II, 2-B-III,  3-C-I                 

 • D.

  1-C-II, 2-A-I,  3-B-III

 • E.

  1-C-III,  2-B-II,  3-A-I

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 1-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн амьтдаас гархит хорхойн хүрээний төлөөлөгчийг олно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 2-р даалгавар

Түлхүүр бичгийг ашиглан II дугаартай хөвчтөний хүрээний ангийг тодорхойлно уу.

 • A.

  Загасны анги

 • B.

  Мөлхөгчдийн анги 

 • C.

  Сүүгээр бойжигчдын анги  

 • D.

  Шувууны анги

 • E.

  Хоёр нутагтны анги

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт цулцангийн хийн солилцоог харуулжээ. Энэ үйл явц ямар үзэгдлээр явагддаг вэ?

 • A.

  Конденсац

 • B.

  Осмос

 • C.

  Плазмолиз

 • D.

  Диффуз

 • E.

  Тургор

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 4-р даалгавар

Цусны улаан эсийг 3 өөр концентрацитай уусмалд хийсэн туршилтын үр дүнг зурагт  харуулав. 2 дугаартай уусмалд явагдах үзэгдэл болон тухайн уусмалын төлөв байдлыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Деплазмолиз, изотоник уусмал

 • B.

  Плазмолиз, гипертоник уусмал

 • C.

  Тургор, гипотоник уусмал

 • D.

  Плазмолиз, гипотоник уусмал

 • E.

  Тургор, гипертоник уусмал

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 5-р даалгавар

Энзимийн бүтэц болон ажиллах зарчмыг зурагт харуулжээ. Зургийг ажиглан энзимийн   бүтцийн хэсгийн нэр болон тайлбарыг зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.

 

 • A.

  1-A-I, 2-D-II, 3-C-IV, 4-B-III

 • B.

  1-C-IV, 2-D-III, 3-B-II, 4-A-I

 • C.

  1-B-III, 2-D-IV, 3-A-I, 4-C-II

 • D.

  1-C-III, 2-D-II, 3-B-IV, 4-A-I

 • E.

  1-D-IV, 2-C-I, 3-B-II, 4-A-III

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 6-р даалгавар

Хоол боловсруулах эрхтнүүдээс ялгарах энзим, тэдгээрийн задлах бодис болон     задралын бүтээгдэхүүнүүдийг зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.

 

 • A.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  Нарийн гэдэс

  сахароза

  сахароз

  глицерол, тосны хүчил

   

 • B.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  Амны хөндий

  протеаза

  уураг

  полипептид

   

 • C.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  Амны хөндий

  амилаза

  цардуул

  мальтоз

   

 • D.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  Нарийн гэдэс

  липаза

  өөх тос

  глюкоз, фруктоз

   

 • E.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  Ходоод

  трипсин

  уураг

  аминхүчил

   

Оноо-1 Минут-1
D хувилбарын 7-р даалгавар

Бүдүүвчид өгөгдсөн дисахарын задралаас үүсэх моносахар (Х)-ыг зөв нэрлэсэн хувилбарыг олно уу.

 • A.

  Галактоз

 • B.

  Глюкоз

 • C.

  Фруктоз

 • D.

  Лактоз

 • E.

  Мальтоз

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 8-р даалгавар

Ходоодонд боловсорсон хоол хүнсийг нарийн гэдэснээс элэг рүү зөөвөрлөдөг А цусны судсыг зурагт үзүүлэв. Нүүрс усаар баялаг хоол хүнс идсэний дараа А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ болон элгэн дэх гликогений хэмжээг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ

  Элгэн дэх гликогений хэмжээ

  ихэснэ

  өөрчлөгдөхгүй

   

 • B.

  А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ

  Элгэн дэх гликогений хэмжээ

  ихэснэ

  буурна

   

 • C.

  А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ

  Элгэн дэх гликогений хэмжээ

  ихэснэ

  өснө

   

 • D.

  А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ

  Элгэн дэх гликогений хэмжээ

  багасна

  өснө

   

 • E.

  А цусны судсан дахь глюкозын хэмжээ

  Элгэн дэх гликогений хэмжээ

  багасна

  буурна

   

Оноо-2 Минут-1
D хувилбарын 9-р даалгавар

Эсийн амьсгалын глюкозын задралыг илэрхийлсэн бүдүүвчийг харуулжээ. Урвал явагдах эрхтэнцрийг нэрлэж, задралын үе шат (I), бүтээгдэхүүн бодис (II) ба үүсэх энергийн хэмжээ (III)-г зөв илэрхийлсэн мөрийг олно уу.

 • A.

  Эрхтэнцрийн нэр

  I

  II

  III

  цитоплазм

  кребсийн цикл

  CO2

  4 ГФА

   

 • B.

  Эрхтэнцрийн нэр

  I

  II

  III

  цитоплазм

  гликолиз

  2 пируват

  2 ГФА

   

 • C.

  Эрхтэнцрийн нэр

  I

  II

  III

   цитоплазм

            гликолиз

  цууны хүчил

          34 ГФА

   

 • D.

  Эрхтэнцрийн нэр

  I

  II

  III

  митохондрийн крист

  электрон дамжуулах хэлхээ

   

  ус

   

         2 ГФА

   

 • E.

  Эрхтэнцрийн нэр

  I

  II

  III

  митохондрийн матрикс

   

  кребсийн цикл

  усан үзмийн хүчил

   

  2 ГФА

   

Нийт: 201