Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 29-р даалгавар

Дараах өвчнүүдийн алинд нь антибиотик эмчилгээ тохирох вэ?

 • A.

  коронавирус         

 • B.

  улаан бурхан       

 • C.

  салхин цэцэг     

 • D.

  сүрьеэ

 • E.

  томуу

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 30-р даалгавар

Халдварт өвчнүүдийн дамжих зам, урьдчилан сэргийлэх аргыг зөв тодорхойлсон хариултыг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 31-р даалгавар

Дараах тохиолдлуудаас идэвхгүй дархлааны хэлбэрүүдийн зөв хослолыг олно уу.

 • A.

  эмчилгээний ийлдэс сэлбүүлэх,халдварт өвчин тусаад эдгэрэх

 • B.

  эмчилгээний ийлдэс сэлбүүлэх,эхийн хөхний сүүгээр хооллох

 • C.

  халдварын эсрэг вакцин тариулах,халдварт өвчин тусаад эдгэрэх

 • D.

  халдварын эсрэг вакцин тариулах,эхийн хөхний сүүгээр хооллох

 • E.

  чөмөг шилжүүлэн суулгах ,халдварт өвчин тусаад эдгэрэх

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 32-р даалгавар

Дархлааны эсүүдийн нэг төрөл болох  “нейтрофиль” эсийн онцлогийг нэрлэнэ үү

1. эсрэг төрөгчийг олон удаа залгих чадвартай

2. лейкоцитын ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг

3. фагоцитозыг зөвхөн нэг удаа хийгээд үхдэг

4. шимэгч хорхойг устгах чадвартай

5. өвөрмөц бүтэцтэй эсрэг биеийг бий болгодог

 • A.

  2, 5               

 • B.

  1,4

 • C.

  2,3

 • D.

  3,4

 • E.

  1,2

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 33-р даалгавар

Митоз хуваагдлын онцлог шинжүүдийг  нэрлэнэ үү.

 1. бэлгийн эсийн хуваагдал

2. биеийн эсийн хуваагдал

3. диплойд бүрдэлтэй эс үүснэ

4. гаплойд бүрдэлтэй эс үүснэ

5. 4 төл эс үүснэ

6. 2 төл эс үүснэ

 • A.

  1, 4, 6              

 • B.

  2, 4, 5            

 • C.

  1, 3, 6          

 • D.

  2, 3, 6             

 • E.

  1, 4, 5

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 34-р даалгавар

Мейоз хуваагдлын үр дүнд хромосомын ямар бүрдэлтэй, хэдэн төл эс үүсэх вэ?       

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 35-р даалгавар

Эсэд уураг нийлэгжих үйл явцыг загварчлан үзүүлэв. Бүдүүвчийн C, D хэсэгт тохирох хариултыг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  С

  D

  мРНХ

  трансляц

   

 • B.

  С

  D

  мРНХ

  транскрипц

   

 • C.

  С

  D

  амин хүчил

  трансляц

   

 • D.

  С

  D

  уураг

  трансляц

   

 • E.

  С

  D

  уураг

  транскрипц

   

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 36-р даалгавар

ДНХ-ийн молекулд тимин  20%-ийг  эзлэх бол цитозин хэдэн хувийг эзлэх вэ?   

 • A.

  40%               

 • B.

  20%

 • C.

  30%

 • D.

  60%

 • E.

  80%

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 37-р даалгавар

Зүйл бүхэн бөөмийн хромосомын бүрдэл буюу кариотиптэй. Эрүүл эмэгтэй хүний кариотипийг сонгоорой.

 • A.

  аутосом

  геносом

  22 хос

  ХY

   

 • B.

  аутосом

  геносом

  22 хос

  ХХ

   

 • C.

  аутосом

  геносом

  23 хос

  Х

   

 • D.

  аутосом

  геносом

  44

  Y

   

 • E.

  2

  аутосом

  геносом

  44

  Х

   

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 38-р даалгавар

Уураг нийлэгжлийн трансляцийн үйл явцыг дүрслэв. мРНХ-ийн дагуу нийлэгжсэн уургийн амин хүчлийн дарааллыг тодорхойлно уу.

 • A.

  мет- про- тир- ала- вал- фен- глу

 • B.

  мет- вал- ала- глу- тир- про- фен

 • C.

  мет- глу- про- ала- вал- фен- тир

 • D.

  мет- ала- вал- глу- про- тир- фен

 • E.

  мет- фен- про- глу- вал- тир- ала

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 39-р даалгавар

Байгалийн шалгарлын онцлогт тохирох хариултыг сонгоорой        

 • A.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  хүн

  орчны нөхцөлд дасан зохицсон бодгаль үлдэнэ

  үүлдэр, сорт үүснэ

   

 • B.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  хүн

  хүний хэрэгцээнд харьцангуй зохицсон бодгаль үлдэнэ

  үүлдэр, сорт үүснэ

   

 • C.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  хүн

  орчны нөхцөлд дасан зохицсон бодгаль үлдэнэ

  зүйл үүснэ

   

 • D.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  гадаад орчин нөхцөл

  хүний хэрэгцээнд харьцангуй зохицсон бодгаль үлдэнэ

  үүлдэр, сорт үүснэ

   

 • E.

  Хөдөлгөгч хүч

  Шалгарлын мөн чанар

  Шалгарлын үр дүн

  гадаад орчин нөхцөл

  орчны нөхцөлд дасан зохицсон бодгаль үлдэнэ

  зүйл үүснэ

   

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 40-р даалгавар

Туулайн аж ахуйд нас бие гүйцсэн 35 туулайн жинг судалж үзэв. Туулайны амьдын жинг хамгийн багаас нь жингийн дарааллаар жагсаан бичиж вариацийн эгнээг гаргав. Хамгийн бага жинтэй туулай  3, хамгийн их жинтэй туулай  4 байсан бол

          M=xifiN  томьёог ашиглан туулайнуудын дундаж жинг олоорой.                           

амьдын жин, кг (xi )

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

туулайны   тоо     ( fi )

3

8

14

6

4

                    

 • A.

  3.0 кг                

 • B.

  3.5 кг                 

 • C.

  2.5 кг               

 • D.

  3.3 кг                   

 • E.

  4.0 кг

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 41-р даалгавар

Улаан цэцэгтэй сарнайг өөр хооронд нь эрлийзжүүлжээ. 1-3 дугаарт харгалзах сарнайн цэцгийн генотипийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоорой.

 • A.

  1

  2

  3

  Аа

  Аа

  АА

   

 • B.

  1

  2

  3

  Аа

  аа

  Аа

   

 • C.

  1

  2

  3

  Аа

  Аа

  Аа

   

 • D.

  1

  2

  3

  АА

  Аа

  аа

   

 • E.

  1

  2

  3

  Аа

  Аа

  аа

   

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 42-р даалгавар

Амьд биеийн үйл ажиллагааг ашиглан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл явцыг биотехнологи гэнэ. Дараах бичил биетнүүдийг биотехнологид ямар зорилгоор ашигладаг болохыг зөв тохируулна уу.

 • A.

  Бичил биетэн

  антибиотик үйлдвэрлэл

  хүнсний үйлдвэрлэл

  биотүлш үйлдвэрлэл

  металл олборлолт

  хемотроп бактер

  х

   

 • B.

  Бичил биетэн

  антибиотик үйлдвэрлэл

  хүнсний үйлдвэрлэл

  биотүлш үйлдвэрлэл

  металл олборлолт

  бифидобактер

  х

  x

   

 • C.

  Бичил биетэн

  антибиотик үйлдвэрлэл

  хүнсний үйлдвэрлэл

  биотүлш үйлдвэрлэл

  металл олборлолт

  хөрөнгө мөөг

  х

   

 • D.

  Бичил биетэн

  антибиотик үйлдвэрлэл

  хүнсний үйлдвэрлэл

  биотүлш үйлдвэрлэл

  металл олборлолт

  хөгц мөөг

  х

  х

   

 • E.

  Бичил биетэн

  антибиотик үйлдвэрлэл

  хүнсний үйлдвэрлэл

  биотүлш үйлдвэрлэл

  металл олборлолт

  вирус

  х

  х

   

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 43-р даалгавар

Генийн инженерчлэлийн аргад тохирох өгөгдлийг сонгоорой.

 • A.

  өсөлт сайтай ургамлуудыг хооронд нь эрлийзжүүлэх

 • B.

  бактераас антибиотик гарган авах

 • C.

  өсөлтийн дааврын генийг бактерт шилжүүлэн суулгах

 • D.

  уламжлалт ургамлуудыг селекцийн аргаар гарган авах

 • E.

  амьтны нойр булчирхайнаас инсулин ялган авах

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 44-р даалгавар

Агаарын найрлага дахь нүүрсхүчлийн хий нэмэгдэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү.

1. ой мод их хэмжээгээр устах

2. автомашины хэрэглээ өсөх

3. далайн усны түвшин нэмэгдэх

4. үйлдвэрийн хог хаягдал

5. ургамлын ургац нэмэгдэх

6. туйлын мөс хайлах

 

 • A.

  2, 3, 5

 • B.

  1, 4, 5

 • C.

  1, 3, 6

 • D.

  1, 2, 4

 • E.

  3, 4, 6 

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 45-р даалгавар

Байгалийн нөөц баялгаас үл шавхагддаг баялгийг сонгоорой.  

1. чулуун нүүрс

2. сансрын нөөц

3. нарны гэрлийн цацраг

4. нарс

5. тахь

6. салхины эрчим хүч

 • A.

  1, 4, 6                 

 • B.

  2, 3, 6             

 • C.

  1, 2, 4             

 • D.

  2, 3, 5

 • E.

  3, 5, 6

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 46-р даалгавар

Байгаль дахь усны эргэлтийн бүдүүвч зургийн (1-4)  дугаарт тохирох үйл явцын зөв хувилбарыг сонгоно   уу.

 • A.

  1

  2

  3

  4

  транспирац

  осмос

  ууршилт

  конденсац

   

 • B.

  1

  2

  3

  4

  ууршилт

  конденсац

  задрал

  осмос

   

 • C.

  1

  2

  3

  4

  осмос

  конденсац

  транспирац

  ууршилт

   

 • D.

  1

  2

  3

  4

  конденсац

  осмос

  ууршилт

  транспирац

   

 • E.

  1

  2

  3

  4

  транспирац

  конденсац

  осмос

  ууршилт

   

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 47-р даалгавар

Тухайн хороонд 0-4 насны 200 хүүхэд, 20-24 насны 150 хүн, 45-49 насны 268 хүн, 60-64 насны 129 хүн амьдарч байгаа судалгаа гарчээ. Энэ нь популяцийн ямар үзүүлэлт вэ? 

 • A.

  популяцийн хүйсийн бүтэц

 • B.

  популяцийн зүйлийн бүтэц

 • C.

  популяцийн насны бүтэц

 • D.

  ᠌популяцийн төлөрхөг чанар

 • E.

  популяцийн нягтшил

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 48-р даалгавар

Говийн баавгай болох Мазаалайн тоо толгойн өөрчлөлтийг графикт харуулжээ. 2020 онд мазаалайн тоо толгойд гарсан өөрчлөлтөд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A.

  өрсөлдөгч амьтдын тоо өссөн

 • B.

  идэш тэжээлийн хүрэлцээ хангамж нэмэгдсэн

 • C.

  эзэмшил нутаг хумигдсан

 • D.

  шимэгч амьтдын тоо нэмэгдсэн

 • E.

  эм хүйсийн бодгалийн тоо цөөрсөн

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 49-р даалгавар

Хуурай газрын экосистемийн идэш тэжээлийн хэлхээг харуулав. Дараах бүдүүвчид “А” үсгээр тэмдэглэсэн тэжээлийн хэлхээний гишүүнийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  бүтээгч

 • B.

  анхдагч хэрэглэгч

 • C.

  хоёрдогч хэрэглэгч

 • D.

  гуравдагч хэрэглэгч

 • E.

  редуцент

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 50-р даалгавар

Экосистем дэх идэш тэжээлийн хэлхээний энергийн шилжилтийг сумаар илэрхийлэв. Тэжээлийн хэлхээн дэх энергийн алдагдлыг зөв илэрхийлсэн хариуг сонгоорой.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 1-р даалгавар

Амьтны аймгийг ангилал зүйн шаталсан нэгжүүд (хүрээ- анги-баг-овог-төрөл- зүйл)-ийн дагуу ангилан судалдаг. Дараахаас хөвчтөний хүрээнд хамаарах ангиудыг сонгоно уу.

 • A.

  хэвэл хөлтөн болон хоёр нутагтны анги

 • B.

  шавж болон шувууны анги

 • C.

  сормууст хорхой болон загасны анги

 • D.

  мөлхөгч болон сүүгээр бойжигчдын анги

 • E.

  мөлхөгч болон илтэс заламгайтны анги 

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 2-р даалгавар

Дээд ургамлын хүрээнүүдийн харилцан хамаарлыг үзүүлсэн бүдүүвч зургаас 1,2,3 дугаартай  тойрогт багтсан шинжийг агуулсан ургамлуудыг зөв тодорхойлно уу.

 

 

 

 • A.

  ойм хэлбэртэн, нүцгэн үртэн, цэцэгт ургамал

 • B.

  цэцэгт ургамал, нүцгэн үртэн, ойм хэлбэртэн

 • C.

  нүцгэн үртэн, цэцэгт ургамал, ойм хэлбэртэн

 • D.

  цэцэгт ургамал, ойм хэлбэртэн, нүцгэн үртэн

 • E.

  нүцгэн үртэн, ойм хэлбэртэн, цэцэгт ургамал

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 3-р даалгавар

Ууссан бодисын бага концентрацитай хэсгээс өндөр концентрацитай хэсэг рүү хагас сонгон нэвтрүүлэгч мембранаар уусгагч нэвчих үзэгдлийг нэрлэнэ үү.             

 • A.

  экзоцитоз

 • B.

  эндоцитоз

 • C.

  идэвхтэй зөөвөрлөлт          

 • D.

  диффуз

 • E.

  осмос

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 4-р даалгавар

Эсийн эрхтэнцэрүүдийн үүргийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоорой.                 

 • A.

  уураг нийлэгжүүлэх

 • B.

  дан  мембрантай

 • C.

  өөх тос нийлэгжүүлэх

 • D.

  энерги үүсгэх

 • E.

  удамшлын мэдээлэл хадгалах

Оноо-3 Минут-0
C хувилбарын 5-р даалгавар

Янз бүрийн концентрацтай уусмалд амьтны эсийг дүрэхэд гарах эсийн төлөв байдлын өөрчлөлтийг дүрсэлсэн зургийг ажиглан уг уусмалыг зөв тодорхойлж харгалзуулна уу. 

 

Зураг

Тодорхойлолт

Уусмалын төлөв байдал

А. эсийн шүүсний концентрациас их концентрацитай уусмал

I. гипотоник

 

 

В. эсийн шүүсний концентрацитай адил концентрацитай уусмал

II. гипертоник

 

С. эсийн шүүсний концентрациас бага концентрацитай уусмал

III. изотоник

 

 • A.

  1- B- III, 2-C-I,   3-A-II

 • B.

  1- C- I,   2-B-III, 3-A-II

 • C.

  1- B- III, 2-A-II,  3-C-I 

 • D.

  1- C- III, 2-A-II,  3-B-I

 • E.

  1- A- II,  2-C-III, 3-B-I

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 6-р даалгавар

Микроскопын бүтцийг ажиглан механикийн хэсгүүдийг нэрлэнэ үү.

 

 • A.

  3 , 5, 9

 • B.

  6, 7, 8

 • C.

  7, 9, 10

 • D.

  4, 8, 11

 • E.

  1, 2, 6

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 7-р даалгавар

Хоёр глюкозын молекул конденсацийн урвалаар нэгдэн дисахар үүсгэв. Үүссэн дисахарын молекулын хүчилтөрөгчийн атомын тоо (y) -г  олно уу.

                              С6 Н12 О6 + C6 H12 O6 → C12 H22O (y)  + H2O     

 • A.

  22

 • B.

  12

 • C.

  21

 • D.

  11

 • E.

  10

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 8-р даалгавар

Шим бодисууд нь бага молекулт нэгдэл (мономер)-ээс бүтэх ба тэдгээр нь хоорондоо нэгдэж макромолекул(полимер)-ыг үүсгэдэг. Дараах химийн холбооны “2”  дугаарт харгалзах хариуг олоорой.   

 

 • A.

  фосфодиэфирийн холбоо

 • B.

  устөрөгчийн холбоо

 • C.

  ковалент холбоо

 • D.

  гликозидын холбоо 

 • E.

  пептид холбоо

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 9-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн энзимүүд нь хоол боловсруулах замын ямар эрхтэнд идэвхтэй ажилладаг болохыг X, Y, Z графиктай зөв тохируулна уу.                                

 

 • A.

  ходоод, амны хөндий, нарийн гэдэс

 • B.

  амны хөндий, ходоод, нарийн гэдэс

 • C.

  нарийн гэдэс, амны хөндий, ходоод

 • D.

  ходоод, нарийн гэдэс, амны хөндий

 • E.

  амны хөндий, нарийн гэдэс, ходоод

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 10-р даалгавар

Энзим болон субстрат нь  хоорондоо “ түлхүүр-цоож” –ийн зарчмаар харилцан үйлчилнэ. Дараах урвалын субстрат болон энзимийг зөв нэрлэсэн мөрийг сонгоно уу.

 

 • A.

  мальтоз мальтаза

 • B.

  глюкоз глюказа

 • C.

  сахароз сахараза

 • D.

  лактоз лактаза

 • E.

  фруктоз фруктаза

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 11-р даалгавар

Хүн амьсгал гаргах үед хийгдэх үйл явцуудыг сонгоно уу.                                

 

1. хавирга доошлон дотогш болно.

2.хавирга дээш өргөгдөн гадагш тэлнэ

3.уушгины багтаамж багасна.

4. уушгины багтаамж ихэснэ.

5. өрц сулран дээшилнэ.

6. өрц агшин доошилно

 

 • A.

  2, 4, 6

 • B.

  1, 4, 6

 • C.

  1, 4, 5

 • D.

  2, 3, 5

 • E.

  1, 3, 5

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 12-р даалгавар

Эсэд явагдах үйл явцыг үгэн тэгшитгэлээр өгөв. Дараахаас аль нь булчингийн эсэд явагдах  анаэроб амьсгалыг илэрхийлсэн вэ?

 

 • A.

  глюкоз → хүчилтөрөгч + нүүрсхүчлийн хий

 • B.

  глюкоз → усан үзмийн хүчил + ус

 • C.

  глюкоз → этилийн спирт +  нүүрсхүчлийн хий

 • D.

  глюкоз → сүүний хүчил

 • E.

  глюкоз → нүүрсхүчлийн хий + ус

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 13-р даалгавар

Цусны эргэлтийн тогтолцоогоор амьсгалын хийн молекулууд зөөвөрлөгдөх хэлбэрүүдийг өгөв.  Хүчилтөрөгч (O2) зөөвөрлөгдөх хэлбэрийг сонгоно уу.          

 • A.

  оксигемоглобин

 • B.

  карбоксигемоглобин                 

 • C.

  карбогемоглобин

 • D.

  устөрөгчийн ион

 • E.

  гидрокарбонатын ион

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 14-р даалгавар

Хүний амьсгалын эрхтэн тогтолцооны бүтцийг зурагт харуулжээ.  Өгөгдсөн (1,3,5) дугаарт тохирох эрхтний үүргийг зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.  

 

 • A.

  хийн солилцоо хийх,агаарыг шүүх агаарыг дамжуулах

 • B.

  агаарыг шүүх,  хийн солилцоо хийх, агаарыг уушгинд дамжуулах

 • C.

  агаар дамжуулах, дуу авиа үүсгэх, агаарыг шүүх 

 • D.

  дуу авиа үүсгэх,агаар дамжуулах,хийн солилцоо хийх

 • E.

  дуу авиа үүсгэх, агаар дамжуулах, агаарыг шүүх 

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 15-р даалгавар

Сээр нуруутан амьтдын амьсгалын эрхтний бүтцийн ялгааг зургаар харуулав. Зурагт өгөгдсөн амьсгалын эрхтний дугаар (1-4)- ыг, тухайн амьтны нэртэй (a-d)  зөв  харгалзуулна уу.   

 

                                                                                                        

 • A.

  1b, 2c, 3a, 4d                                    

 • B.

  1d, 2c, 3b, 4a                                    

 • C.

  1a, 2b, 3d, 4c       

 • D.

  1c, 2d, 3a, 4b         

 • E.

  1d, 2b, 3c, 4а

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 16-р даалгавар

Ургамалд шим бодис нийлэгжих үйл явц навчинд явагдана. Навчны

бүтцийн дараах хэсгүүдийн аль нь хлорофиллын молекул агуулахгүй вэ?  

         1. дээд, доод эпидермис

2. баганан эд

3. хөвсгөр эд

4. амсарын эс

5. дамжуулах багц 

 • A.

  3, 5                  

 • B.

  1, 2                

 • C.

  1, 5               

 • D.

  4, 5                 

 • E.

  2, 3     

Оноо-2 Минут-0
C хувилбарын 17-р даалгавар

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх уураг илрүүлэх Биуретийн туршилтын үйл явцыг өгөв. Гурван  хуруу шил авч тус бүрт нь  хүнсний бүтээгдэхүүний дээжээс  20 грамм (г) хийсэн.

1-р хуруу шилэнд 20г өндөгний цагаан + 10% NaOH (натрийн гидроксид)+ 1% CuSO4 (зэсийн сульфат) = I

2-р хуруу шилэнд 20г сүү + 10% NaOH+ 1% CuSO4  = II

3-р хуруу шилэнд 20 г нимбэгийн шүүс + 10% NaOH+ 1% CuSO4  =  III

Дээрх урвалын  үр дүнг I, II, III баганад зөв тодорхойлсон мөрийг олоорой.            

 • A.

  цагаан, цагаан, хөх ягаан

 • B.

  хөх ягаан, хөх ягаан, шаргал

 • C.

  хөх ягаан, цагаан, хөх ягаан

 • D.

  хөх ягаан, хөх ягаан, хөх ягаан

 • E.

  цагаан, хөх ягаан, шаргал

Оноо-1 Минут-0
C хувилбарын 18-р даалгавар

Транспирацийн ач холбогдлыг тодорхойлсон зөв ойлголтыг  сонгоорой.            

 • A.

  ургамлын өсөлт хөгжлийг дэмжих

 • B.

  ургамлыг шим бодисоор хангах

 • C.

  ургамлыг ус,эрдэс бодисоор хангах

 • D.

  ургамлыг сэрүүцүүлэх, агаарыг чийгшүүлэх

 • E.

  ургамлын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх

Нийт: 202