A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 31-р даалгавар

Митоз хуваагдлын анафазын үе шатыг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг олно уу.      

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  3

 • D.

  2

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 32-р даалгавар

Мейоз I хуваагдлын зургийг ажиглан, түүний үе шат болон онцлогийг зөв илэрхийлсэн  мөрийг олно уу.       

                         

 

 

Үе шат

 

Онцлог

 A

Метафаз I

Хромосомуудын эрчлээ суларч хроматин үүснэ.

 

B

 

Анафаз I

Хос хромосомууд ээрүүлэн утаслагийн агшилтаас салж, эсийн туйл руу татагдана.

 

C

 

Профаз I 

Эрчлэгдсэн гомолог хромосомууд бүх уртынхаа дагуу хоорондоо холбогдож бивалент үүссэнээр кроссинговер явагдана.

 

D

 

Телофаз I

Ээрүүлэн утаслагууд байхгүй болж, бөөмийн бүрхүүл шинээр үүснэ.

 

E

 

Метафаз I

Гомолог хромосомууд эсийн төв хэсэгт эгнэн жагсаж, ээрүүлэн утаслагтай  центромерээр холбогдоно.

                                                                                  

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 33-р даалгавар

Мейоз хуваагдлын онцлогийг зөв тодорхойлсон дугаарыг сонгоно уу.                         

      Түлхүүр: (√)- тийм, (х)- үгүй

 

 

Анх хуваагдалд орох эс

Үүсэх төл эсийн тоо

Хуваагдлаар үүсэх эсийн хромосомын бүрдэл

Төл эсийн генетикийн мэдээлэл

Бэлгийн эс

Биеийн эс

 

2

 

4

n бүрдэлтэй бэлгийн эс

2n бүрдэлтэй биеийн эс

 

Ижил

 

Өөр

A

х

х

х

х

B

х

х

х

х

C

х

х

х

х

D

х

х

х

х

E

х

х

х

х

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 34-р даалгавар

Хромосомыг центромерийн байрлалаас нь хамаарч дараах байдлаар ангилдаг. 1 ба 3 дугаартай хромосомыг зөв нэрлэсэн мөрийг олно уу.    

 

 

1 дугаартай хромосом

3 дугаартай хромосом

A

захын хэмт

мөргүй

B

хэвгий хэмт

тэгш хэмт

C

тэгш хэмт

хэвгий хэмт

D

мөргүй

хэвгий хэмт

E

мөргүй

захын хэмт

 

 

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 35-р даалгавар

Зурагт эсийн мөчлөгийг үзүүлжээ. V дугаартай үе шатын нэр болон үйл явцыг зөв    тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.     

          

 

Үе шат

Үйл явц

A

S

ДНХ нийлэгжинэ.

B

G2

Эсийн өсөлт, хуваагдалд бэлтгэнэ.

C

G1

Эсийн өсөлт, уураг нийлэгжинэ.

D

Митоз

Бөөм (хромосом) хуваагдана.

E

Цитокинез

Цитоплазм хуваагдана.

                                                                      

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 36-р даалгавар

Хүний хромосомын бүрдлийн зураг (кариотип)-ийг ажиглан хүйс болон аутосом хромосомыг зөв тодорхойлсон дугаарыг олно уу.           

 

 • A.

  Эмэгтэй, эхний 44 хромосом

 • B.

  Эрэгтэй, эхний 22 хос хромосом

 • C.

  Эмэгтэй, 44+ХХ

 • D.

  Эрэгтэй, 44+ХУ

 • E.

  Эмэгтэй, эхний 22 хромосом

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 37-р даалгавар

Мутаци хувьслын онцлогуудыг зөв нэрлэсэн дугаарыг сонгоно уу.                             

            1. Генд өөрчлөлт гарна.

            2. Гэнэт үүсэж болно.

            3. Үр удамд дамжина.

            4. Хромосомд өөрчлөлт гарна.

            5. Фенотипэд өөрчлөлт гарна.

 • A.

  2, 3, 4, 5

 • B.

  1, 2, 3, 5

 • C.

  1, 2, 4, 5

 • D.

  1, 3, 4, 5

 • E.

  1, 2, 3, 4

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 38-р даалгавар

Хүснэгтэд өгөгдсөн генотипүүдээс гетерозигот доминант бие хэд байна вэ?  

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  3

 • D.

  2

 • E.

  0

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 39-р даалгавар

Хулууны цагаан өнгө нь шар өнгөө давамгайлан удамшдаг. Гетерозигот цагаан өнгөтэй хулууг өөр хооронд нь эрлийзжүүлэхэд шар өнгөтэй хулуу гарах хувийг тооцоолж олно уу.                                                                                                                                        

 • A.

  100

 • B.

  75

 • C.

  25

 • D.

  50

 • E.

  0

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 40-р даалгавар

Нэгэн гэр бүлийн эцэг нь I бүлгийн бүлгийн цустай, эх нь гомозигот III бүлгийн цустай бол энэ гэр бүлд эхтэйгээ ижил цусны бүлэгтэй хүүхэд төрөх магадлалыг тооцоолно уу.     

 • A.

  75%                    

 • B.

  100%                 

 • C.

  50%                 

 • D.

  25%                

 • E.

  0%

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 41-р даалгавар

Генийн инженерчлэлийн аргад ашигладаг энзим болон молекулыг үүрэгтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг олно уу.  

Энзим ба молекул

Үүрэг

1. плазмид

2. рестриктаза

3. лигаза

I  ДНХ-ийн молекулыг залгах

II  ДНХ-ийн молекулыг тасдах

III ген зөөвөрлөх

 • A.

  1-III, 2-I, 3- II                         

 • B.

  1-II, 2-I, 3-III                    

 • C.

  1-I, 2-II, 3-III                       

 • D.

  1-III, 2-II, 3-I                          

 • E.

  1-II, 2-III, 3- I

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 42-р даалгавар

Биотехнологийн аргаар гарган авсан бүтээгдэхүүнийг тохирох бичил биетэнтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.                                                                             

Бичил биетэн

Бүтээгдэхүүн

Хэрэглээ

I хөгц мөөг

II хемотроф нян

III хөрөнгө мөөг

A. зэс,алт, уран

B. антибиотик

C. этилийн спирт

1. айраг, дарс, шар айраг үйлдвэрлэх

2. металл олборлолт

3. нянгийн гаралтай өвчний эмчилгээ

 • A.

   I-A-3, II-B-2, III-C-1              

 • B.

  I-B-2, II-A-3, III-C-1            

 • C.

  I-C-1, II-B-3, III-A-2

 • D.

  I-C-2, II-A-1, III-B-3              

 • E.

  I-B-3, II-A-2, III-C-1

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 43-р даалгавар

Инсулиныг генийн инженерчлэлийн аргаар гарган авах үе шатуудыг  зурагт харуулав.                4, 5, 6, 7 дугаартай үе шатуудыг үйл ажиллагаатай нь зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.                                                                                                                                                                      

 

Зургийн дугаар

 

Үйл ажиллагааны үе шатууд

I

4

A

Плазмидын ДНХ

II

5

B

Инсулины генийг агуулж буй эрлийз ДНХ

III

6

C

Нянгийн ДНХ

IV

7

D

Плазмидын ДНХ-г рестриктаза энзимээр хэрчсэн байдал

                                      

 • A.

  I-C, II-A, III-D, IV-B                

 • B.

  I-A, II-C, III-B, IV-D               

 • C.

  I-C, II-D, III-B, IV-A                

 • D.

  I-D, II-A, III-B, IV-C                

 • E.

  I-B, II-A, III-C, IV-D

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 44-р даалгавар

Байгаль дахь усны эргэлтийг зурагт дүрсэлжээ. 4 дугаараар тэмдэглэсэн үйл явцыг нэрлэнэ үү.       

                                                                                                                                 

 • A.

  Хур тунадас

 • B.

  Транспираци

 • C.

  Ууршилт

 • D.

  Осмос

 • E.

  Конденсац

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 45-р даалгавар

Зурагт байгаль дахь нүүстөрөгчийн эргэлтийг харуулжээ. 1, 2, 4, 8 дугаараар дүрсэлсэн үйл явцыг зөв тохируулсан мөрийг олно уу.      

 

1

2

4

8

A

амьсгал

фотосинтез

шаталт

задрал

B

задрал

амьсгал

фотосинтез

шаталт

C

фотосинтез

задрал

шаталт

амьсгал

D

шаталт

фотосинтез

амьсгал

задрал

E

шаталт

амьсгал

задрал

фотосинтез

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 46-р даалгавар

Зурагт дүрслэгдсэн популяцийн тархан суурьшилтын хэлбэрийг жишээтэй нь зөв  харгалзуулсан дугаарыг сонгоно уу.         

          

 

Тархан суурьшилтын хэлбэр

Жишээ

A

Жигд

огдой

B

Цацагдмал

тарвага

C

Цацагдмал

цох

D

Бүл маягийн

ирвэс

E

Бүл маягийн

аалз

                                                               

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 47-р даалгавар

Графикт попупяцийн тоо толгойн хөдлөл зүйн хэлбэрүүдийг харуулжээ. “А” дугаараар тэмдэглэсэн хэлбэрийг нэрлэнэ үү. 

 • A.

  Хувьсамтгай

 • B.

  Өсөлттэй

 • C.

  Тэсрэлттэй

 • D.

  Тогтворгүй

 • E.

  Тогтвортой

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 48-р даалгавар

Чандаганы популяцийн тоо толгойн өөрчлөлтийг графикт харуулжээ. 1905 онд чандаганы тоо толгойд гарсан өөрчлөлтөд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг сонгоно уу.        

                 

 • A.

  Үхэл хорогдол багассан.

 • B.

  Өрсөлдөгч бодгалийн тоо цөөрсөн.

 • C.

  Шимэгч амьтдын тоо толгой багассан

 • D.

  Идэш тэжээлийн хүрэлцээ хангамж буурсан.

 • E.

  Эзэмшил газар нутаг тэлсэн

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 49-р даалгавар

Байгалийн шавхагддаг нөөц баялгийн ангиллыг зурагт харуулжээ. Ангиллын нэр ба жишээг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A.

  A

 • B.

  B

 • C.

  C

 • D.

  D

 • E.

  E

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 50-р даалгавар

Экологийн тулгамдсан асуудлуудыг үүсгэж буй хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэх аргуудтай нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг олно уу.

 

Экологийн тулгамдсан асуудлууд

 

 

Үүсгэж буй хүчин зүйл

 

 

Урьдчилан сэргийлэх аргууд

 

1

 

     Цөлжилт

 

А

Хлор, фтор, фреон агуулсан нүүрстөрөгчийн дан исэл ба холимог хий агаарт дэгдэх

 

 

I

Гадаргын усыг зүй зохистой ашиглах, элсний нүүдэлтэй тэмцэх, бэлчээрийг зөв ашиглах

 

2

 

Хүчлийн бороо

 

B

Ган гачиг болж хөрсний чийг багасах, бэлчээрийн талхагдалт

 

II

 

Үйлдвэрийн хог хаягдлыг ангилан ялгах, зөв устгах

 

 

3

 

Озоны давхарга цоорох

 

 

C

Үйлдвэрийн хог хаягдлын шаталтаас үүсэх хүхрийн ба азотын дутуу ислүүд агаарт дэгдэж конденсацлагдах

 

III

Хөлдөөгч, ариутгагч, хөөсрүүлэгч бодисуудын хэрэглээг багасгах

                                                                       

 • A.

  1-C-II, 2-A-I,  3-B-III               

 • B.

  1-B-III,  2-A-II3-C-I           

 • C.

  1-A-II, 2-B-III,  3-C-I                

 • D.

  1-B-I,  2-C-II,  3-A-III               

 • E.

  1-C-III,  2-B-II,  3-A-I  

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 1-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн амьтдаас зөөлөн биетний хүрээний төлөөлөгчийг олно уу.

 

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 2-р даалгавар

Түлхүүр бичгийг ашиглан III дугаартай хөвчтөний хүрээний ангийг тодорхойлно уу.

 • A.

  Загасны анги

 • B.

  Хоёр нутагтны анги

 • C.

  Сүүгээр бойжигчдын анги

 • D.

  Шувууны анги

 • E.

  Мөлхөгчдийн анги

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 3-р даалгавар

Зурагт навчийн амсрын эсээр явагдаж буй хийн солилцоог харуулжээ. Энэ үйл явц ямар үзэгдлээр явагддаг вэ?

 • A.

  Осмос

 • B.

  Конденсац

 • C.

  Тургор

 • D.

  Диффуз

 • E.

  Транспираци

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 4-р даалгавар

Цусны улаан эсийг 3 өөр концентрацитай уусмалд хийсэн туршилтын үр дүнг зурагт   харуулав. 3 дугаартай уусмалд явагдах үзэгдэл болон тухайн уусмалын төлөв байдлыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Деплазмолиз, изотоник уусмал

 • B.

  Плазмолиз, гипертоник уусмал

 • C.

  Плазмолиз, гипотоник уусмал

 • D.

  Тургор, гипотоник уусмал

 • E.

  Тургор, гипертоник уусмал

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 5-р даалгавар

Энзимийн бүтэц болон ажиллах зарчмыг зурагт харуулжээ. Зургийг ажиглан энзимийн бүтцийн хэсгийн нэр болон тайлбарыг зөв харгалзуулсан дугаарыг олно уу.

 • A.

  1-B-I, 2-A-II, 3-C-IV, 4-D-III

 • B.

  1-C-II, 2-D-IV, 3-A-I, 4-B-III

 • C.

  1-D-IV, 2-C-I, 3-B-II, 4-A-III

 • D.

  1-D-IV, 2-C-I, 3-A-III, 4-B-II

 • E.

  1-D-III, 2-B-II, 3-C-IV, 4-A-I

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 6-р даалгавар

Хоол боловсруулах эрхтнүүдээс ялгарах энзим, тэдгээрийн задлах бодис болон  задралын бүтээгдэхүүнүүдийг зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.

 

 • A.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  нарийн гэдэс

  сахароза

  сахароз

  мальтоз

   

 • B.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  нарийн гэдэс

  амилаза

  өөх тос

  глюкоз, фруктоз

   

 • C.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  амны хөндий

  липаза

  цардуул

  глицерол, тосны хүчил

   

 • D.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  амны хөндий

  протеаза

  уураг

  аминхүчил

   

 • E.

  Хоол боловсруулах эрхтний нэр

   

  Ялгарах энзим

   

  Задлах бодис

   

  Задралын бүтээгдэхүүн

  ходоод

  пепсин

  уураг

  полипептид

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 7-р даалгавар

Бүдүүвчид өгөгдсөн дисахарын задралаас үүсэх моносахар (Х)-ыг зөв нэрлэсэн хувилбарыг олно уу.

 • A.

  Фруктоз

 • B.

  Галактоз

 • C.

  Глюкоз

 • D.

  Лактоз

 • E.

  Мальтоз

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 8-р даалгавар

Цусан дахь глюкозын хэмжээг зохицуулахад А дугаартай эрхтнээс ялгарах даавар оролцдог. Нүүрс усаар баялаг хоол хүнс идэж, цусан дахь глюкозын хэмжээ ихсэхэд А дугаартай эрхтнээс ялгарах даавар болон элгэнд нөөцлөгдөх нүүрс усыг зөв нэрлэсэн дугаарыг олно уу. 

 • A.

  А эрхтнээс ялгарах дааврын нэр Элгэнд нөөцлөгдөх бодис
  α   эсээс глюкагон ялгарна глюкоз

   

 • B.

  α   эсээс инсулин ялгарна гликоген

   

 • C.

  β эсээс глюкагон ялгарна глюкоз

   

 • D.

  β эсээс инсулин ялгарна гликоген

   

 • E.

  β эсээс инсулин ялгарна глюкоз

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 9-р даалгавар

Эсийн амьсгалын глюкозын задралыг илэрхийлсэн бүдүүвчийг харуулжээ. Урвал явагдах эрхтэнцрийг нэрлэж, задралын үе шат (I), бүтээгдэхүүн бодис (II) ба үүсэх энергийн хэмжээ (III)-г зөв илэрхийлсэн мөрийг олно уу.

 • A.

   

  Эрхтэнцрийн нэр

   

  I

   

  II

   

  III

  митохондрийн матрикс

  кребсийн цикл

  усан үзмийн хүчил

   

  2 ГФА

   

 • B.

   

  Эрхтэнцрийн нэр

   

  I

   

  II

   

  III

  митохондрийн крист

  электрон дамжуулах хэлхээ

   

  ус

   

  2 ГФА

   

 • C.

   

  Эрхтэнцрийн нэр

   

  I

   

  II

   

  III

   

  цитоплазм

   

  гликолиз

   

  цууны хүчил

   

  34 ГФА

   

 • D.

   

  Эрхтэнцрийн нэр

   

  I

   

  II

   

  III

   

  цитоплазм

   

  кребсийн цикл

   

  CO2

   

  4 ГФА

   

 • E.

   

  Эрхтэнцрийн нэр

   

  I

   

  II

   

  III

   

  цитоплазм

   

  гликолиз

   

  2 пируват

   

  2 ГФА

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 10-р даалгавар

Эсийн аэроб амьсгалыг илэрхийлсэн химийн тэгшитгэлээс урвалд орж буй бодис

       (I) , урвалаас үүсэх бүтээгдэхүүн бодис (II)-ыг нөхөж бичнэ үү.

 • A.

  C3 H6 O3, НАДН

 • B.

  C2H5 OH , O2

 • C.

  C6 H12 O6 , H2 O

 • D.

  C6H12 O6, ГФА

 • E.

  C6 H10 O5, Н2 О

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 11-р даалгавар

Графикт 5 сурагчийн тайван болон дасгалын дараа үед хийгдсэн амьсгалын тоон хэмжилтийн үр дүнг харуулжээ. Хэд дугаартай сурагчийн амьсгалын тооны өөрчлөлт хамгийн их байна вэ?

 • A.

  2

 • B.

  1

 • C.

  3

 • D.

  4

 • E.

  5

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 12-р даалгавар

Хүний ялгаруулах эрхтэн тогтолцооны 2 дугаараар тэмдэглэсэн бүтцийн хэсгийг нэрлэнэ үү.

 • A.

  Шээс цуглуулах суваг

 • B.

  Бөөрний тэвш

 • C.

  Бөөрний гэр

 • D.

  Давсаг

 • E.

  Шээсний сүв

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 13-р даалгавар

Бөөрний өвчин тус бүрийг онцлог шинжтэй нь зөв тохируулсан дугаарыг олно уу.

 

Өвчний нэр

 

                           Онцлог шинжүүд

 

1

Бөөрний дутмагшил

 

A

Гадаргуу дээр ургацаг ургана. Улмаар шээхэд хүндрэл үүсэж, шээс цустай гарна.

 

2

 

Давсагны хавдар

 

B

Эмэгтэй хүний аарцагны булчин суларч, шээс урсах, дусагнах шинж тэмдгүүд илэрнэ.

 

3

 

Шээс задгайрах

 

C

Цуснаас илүүдэл бодисыг ялгаж чадахгүй болно. Улмаар шээсний хэмжээ багасаж, дотор муухайрах, бөөлжих зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг.

 

 • A.

  1C, 2A , 3B

 • B.

  1А, 2C, 3B

 • C.

  1B, 2A, 3C

 • D.

  1C, 2B, 3A

 • E.

  1A, 2B, 3C

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 14-р даалгавар

Уртавтар тархийг тэмдэглэсэн дугаарыг  сонгоно уу.

 • A.

  5

 • B.

  4

 • C.

  3

 • D.

  2

 • E.

  1

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 15-р даалгавар

2 дугаартай нейроны нэр, сэрэл дамжуулах зам, үүргийг зөв тодорхойлсон хувилбарыг олно уу.

 • A.

       Нэр

  Сэрэл дамжих зам

                   Үүрэг

   

  афферент

  мэдрэлийн өгсөх зам

  цочролыг мэдрэлийн төвд дамжуулах

   

   

 • B.

       Нэр

  Сэрэл дамжих зам

                   Үүрэг

   

  эфферент

  мэдрэлийн уруудах зам

  цочролыг мэдрэлийн төвд дамжуулах

   

   

 • C.

       Нэр

  Сэрэл дамжих зам

                   Үүрэг

   

  эфферент

  мэдрэлийн өгсөх зам

  цочролыг эффектор эрхтэнд дамжуулах

   

   

 • D.

       Нэр

  Сэрэл дамжих зам

                   Үүрэг

   

  афферент

  мэдрэлийн уруудах зам

  цочролыг эффектор эрхтэнд дамжуулах

   

   

 • E.

       Нэр

  Сэрэл дамжих зам

                   Үүрэг

   

  афферент

  нугас

  цочролыг хүлээн авч дамжуулах

   

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 16-р даалгавар

Кали, фосфор, магни зэрэг эрдэс бодисуудын агуулагдах хүнс болон үүргийг зөв харгалзуулсан дугаарыг сонгоно уу.

 

  Нэр

 

             Агуулагдах хүнс

 

Үүрэг

 

1

 

Кали

 

A

амтат төмс, бууцай, шош

 

I

Нуклейн хүчил болон ясны бүтцэд оролцоно.

 

2

 

Фосфор

 

B

 

буудайн хивэг, буурцагт үр тариа, хар чавга

 

II

Эсийн дотор ихээр агуулагдаж, натрийн ионтой хамт мэдрэл, булчинд сэрэл дамжихад оролцоно.

 

3

 

Mагни

 

C

 

элэг, түрс, хөц будаа

 

III

Ургамлын хлорофиллын бүтцэд орж, фотосинтез явуулахад оролцоно.

 

 • A.

  1-C-III, 2-B-I, 3-A-II

 • B.

  1-В-II, 2-C-III, 3-A-I

 • C.

  1-B-III, 2-A-II, 3-C-I

 • D.

  1-A-I, 2-B-II, 3-C-III

 • E.

  1-A-II, 2-C-I, 3-B-III

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 17-р даалгавар

Дараах моносахаруудын үүсгэх дисахарыг нэрлэж, урвалын төрөл болон химийн холбоог зөв тодорхойлсон хувилбарыг сонгоно уу.

 • A.

  Дисахарын нэр

  Урвалын төрөл

  Химийн холбоо

   

  мальтоз

  конденсац

  гликозидын холбоо

   

   

 • B.

  Дисахарын нэр

  Урвалын төрөл

  Химийн холбоо

   

  сахароз

  конденсац

  пептидийн холбоо

   

   

 • C.

  Дисахарын нэр

  Урвалын төрөл

  Химийн холбоо

   

  мальтоз

  гидролиз

  гликозидын холбоо

   

   

 • D.

  Дисахарын нэр

  Урвалын төрөл

  Химийн холбоо

   

   

  лактоз

   

  гидролиз

  устөрөгчийн холбоо

   

   

 • E.

  Дисахарын нэр

  Урвалын төрөл

  Химийн холбоо

   

  сахароз

  конденсац

  диэфирийн холбоо

   

   

Оноо-2 Минут-1
C хувилбарын 18-р даалгавар

Өөх тосны биологийн үүргийг зөв нэрлэсэн дугаарыг олно уу.

      1. Мэдрэлийн импульс дамжуулна.

      2. Эсийг хүчилтөрөгчөөр хангах, нүүрсхүчлийн хийг зайлуулахад зөөвөрлөгчийн үүрэг    гүйцэтгэнэ.

      3. Эсийн ханын бүрэлдэхүүнд оролцоно.

      4. Ургамал, амьтанд дулаан тусгаарлагч бүрхүүлийн үүрэгтэй.

      5. Цусны болон эсийн осмос даралт, рН-ийг тогтмол хэмжээнд хадгалахад оролцоно.

      6. Эд эрхтнийг механик гэмтлээс хамгаална.

 • A.

  3, 4, 5

 • B.

  2, 4, 5

 • C.

  1, 3, 5

 • D.

  1, 4, 6

 • E.

  4, 5, 6

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 19-р даалгавар

Зурагт дипептидийн молекулын томьёог харуулжээ. 3, 4 дугаараар тэмдэглэсэн химийн холбоо ба бүтцийг  зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.

 • A.

  3

  4

  устөрөгчийн холбоо

  амин бүлэг

   

 • B.

  3

  4

  пептидийн холбоо

  амин бүлэг

   

 • C.

  3

  4

  пептидийн холбоо

  карбоксил бүлэг

   

 • D.

  3

  4

  устөрөгчийн холбоо

  радикал бүлэг

   

 • E.

  3

  4

  гликозидын холбоо

  карбоксил бүлэг

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 19-р даалгавар

Зурагт дипептидийн молекулын томьёог харуулжээ. 1, 3 дугаараар тэмдэглэсэн бүтцийн хэсэг ба химийн холбоог зөв тодорхойлсон мөрийг олно уу.

 • A.

  1

  3

  радикал бүлэг

  устөрөгчийн холбоо

   

 • B.

  1 3

  амин бүлэг

  гликозидын холбоо

   

 • C.

  1

  3

  амин бүлэг

  пептидийн холбоо

   

 • D.

  1 3

  карбоксил бүлэг

  пептидийн холбоо

   

 • E.

  1

  3

  карбоксил бүлэг

  устөрөгчийн холбоо

   

Нийт: 201