Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 41-р даалгавар

Засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах, хүний эрхийг баталгаажуулах, улс орны суурь гол харилцааг зохицуулах үүрэгтэй хамгийн дээд хүчин чадалтай засаг, төрийн гол хууль аль нь вэ?

 • A.

  Захиргааны хэргийн хууль

 • B.

  Иргэний хууль

 • C.

  Үндсэн хууль

 • D.

  Хөдөлмөрийн тухай хууль

 • E.

  Эрүүгийн хууль

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 42-р даалгавар

Өмчлөх эрхийн эрхийн эсрэг чиглэсэн нийгэмд аюултай гэмт хэрэгт аль нь орох вэ?

1. Алдаатай гүйлгээ, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших

2. Эд хөрөнгийг хувьчлан авах

3. Бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах

4. Болгоомжгүйгээр эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх

 • A.

  1, 2, 3, 4

 • B.

  1, 3, 4

 • C.

  1, 2, 3

 • D.

  2, 3, 4

 • E.

  1, 2, 4

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 43-р даалгавар

Иргэн Ж-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Б орж эд зүйлийг нь хулгайлж авсан байна. Б-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн О харсан боловч энэ талаар хэнд ч хэлээгүй.

О-гийн үйлдэл эрх зүйн зөрчлийн аль ангилалд орох вэ?

 • A.

  Хуулийн хүрээний

 • B.

  Гэмт хэргийн бус

 • C.

  Ёс зүйн

 • D.

  Гэмт хэргийн

 • E.

  Хуулийн бус хүрээний

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 44-р даалгавар

Иргэн Ж-г ажилдаа явсан хойгуур түүний байшингийн цонхоор Б орж эд зүйлийг нь хулгайлж авсан байна. Б-гийн үйлдлийг хамар хашааны иргэн О харсан боловч энэ талаар хэнд ч хэлээгүй.

Иргэн Б-гийн үйлдэл эрх зүйн зөрчлийн аль ангилалд орох вэ? Ямар хуулийн хүрээнд шийдэгдэх вэ? Доорх өгөгдлийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу.

Эрх зүйн зөрчлийн ангилал

Хууль

A

Гэмт хэргийн

1

Эрүүгийн

B

Гэмт хэргийн бус

2

Иргэний

C

Ёс зүйн

3

Захиргааны хэргийн

D

Хуулийн

4

Хөдөлмөрийн

 

 • A.

  А1

 • B.

  А2

 • C.

  В1

 • D.

  C4

 • E.

  D3

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 45-р даалгавар

Иргэн Б 2018 онд газар авсан боловч газраа ашиглалгүй 1 жил болжээ. Жилийн дараа газраа эргэхээр очиход нь иргэн Г газар дээр нь хашаа байшин барьсан байв. Иргэн Г-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 274 дугаар захирамжаар газар олгосон баримт бичиг байв. Харин иргэн Б-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 109 дүгээр захирамж байв. Иргэн Б захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гомдол гаргажээ.

            Энэ тохиолдолд Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 12-т “Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтын дагуу Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шүүх бус дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан явуулжээ.

Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч “бусад оролцогч” гэсэн субьектэд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A.

  Хэлмэрч, орчуулагч

 • B.

  Өмгөөлөгч

 • C.

  Гэрч

 • D.

  Шинжээч

 • E.

  Гомдол гаргагч иргэн

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 46-р даалгавар

Иргэн Б 2018 онд газар авсан боловч газраа ашиглалгүй 1 жил болжээ. Жилийн дараа газраа эргэхээр очиход нь иргэн Г газар дээр нь хашаа байшин барьсан байв. Иргэн Г-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 274 дугаар захирамжаар газар олгосон баримт бичиг байв. Харин иргэн Б-д дүүргийн засаг даргын 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 109 дүгээр захирамж байв. Иргэн Б захиргааны хэргийн шүүхэд хандан гомдол гаргажээ.

            Энэ тохиолдолд Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 12-т “Монгол улсын иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” гэсэн заалтын дагуу Захиргааны хэргийг урьдчилан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг шүүх бус дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан явуулжээ.

Гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг иргэн Б эс зөвшөөрч захиргааны хэргийн шүүхэд 30 хоногийн дотор нэхэмжлэл гаргах болжээ. Иргэн Б нэхэмжлэлдээ юуг тусгах вэ? Зөвийг олно уу?

1

Нэхэмжлэгчийн ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг

2

Нэхэмжлэлийн зорилго, ач холбогдол

3

Нэхэмжлэлийн шаардлага, түүний үндэслэл

 

 • A.

  1

 • B.

  2, 3

 • C.

  1, 2     

 • D.

  1, 3     

 • E.

  3

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 47-р даалгавар

Де-факто гэдэг олон улсын хэллэг нь ямар утгыг илэрхийлдэг вэ?

 

 • A.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • B.

  Эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • C.

  Эрх зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • D.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн  хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

 • E.

  Ёс зүйн ойлголтоор тухайн улсыг бүрэн  хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 48-р даалгавар

Өөрийн орны болон бүс нутгийн аюулгүй байдлыг төдийгүй хөрш холбоотон улсууд, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин чадалтай байдаг улсыг олон улсын харилцааны “улс” оролцогчийн аль ангилалд хамруулдаг вэ?

 • A.

  Бага улс

 • B.

  Их гүрэн

 • C.

  Дунд улс

 • D.

  Хөрш орон

 • E.

  Хаант улс

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 49-р даалгавар

Монгол улсын гавьяат тамирчин М. Бундмаа Хонконгийн шигшээ багийн урилгаар жудо бөхийн дасгалжуулагчаар ажиллаж өндөр амжилт гаргажээ. Бундмаа гавьяат олон улсын харилцаанд хэрхэн оролцож байна вэ?

 • A.

  Урлагийн чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • B.

  Шашны чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • C.

  Төрийн бус байгууллагын чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа  хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • D.

  Спортын чиглэлээр эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

 • E.

  Хувийн эрх ашгийн үүднээс эзэмшсэн мэргэжил, туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаж үр дүнд хүрсэн.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 50-р даалгавар

Монгол улсын олон улсын хамтын нийгэмлэг дэх оролцооны олон тулгуурт бодлогын үндсэн илрэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх

 • B.

  Олон оронтой, цөөн хэлбэрийн харилцаа явуулах

 • C.

  Нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлан зохион байгуулах

 • D.

  Шат дарааллыг эрхэмлэн том орнуудын сонирхлыг тэнцвэржүүлэх

 • E.

  Олон оронтой, олон хэлбэрийн харилцаа явуулах

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 51-р даалгавар

НҮБ тэргүүтэй нийтлэг байгууллагууд нь олон улсын харилцааны улс бус оролцогчийн аль ангилалд хамаарах вэ?

 • A.

  Олон улсын байгууллага

 • B.

  Олон улсын төрийн бус байгууллага

 • C.

  Үндэстэн дамнасан корпорац

 • D.

  Нөлөө бүхий хувь хүн

 • E.

  Олон улсын хэвлэл мэдээллийн сүлжээ

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 52-р даалгавар

Олон улсын төрийн бус байгууллагын төлөөлөл болсон олон улсын харилцааны улс бус оролцогчийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Далай лам

 • B.

  Тоёота корпораци

 • C.

  НҮБ

 • D.

  “Эмнэсти интернэйшнл”

 • E.

  ЮНЕСКО

Оноо-1 Минут-0
A хувилбарын 53-р даалгавар

Зүүн хойд Азийн бүс нутагт байрлах улс орныг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Энэтхэг

 • B.

  Вьетнам

 • C.

  Монгол

 • D.

  Казахстан

 • E.

  Индонези

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 54-р даалгавар

“АНУ, Япон, Европын холбоо, Энэтхэг, БНСУ, Турк зэрэг өрнө, дорнын улс, холбоотой гуравдагч хөршийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх болно.” гэж Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд заажээ. Монгол улс яагаад “Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болсон бэ?

 • A.

  Монгол улс зөвхөн БНХАУ-ын хамааралд бус дээрх улсуудын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • B.

  Монгол улс Азийн бүсийн  хамааралд бус Америк, Европын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • C.

  Монгол улс зөвхөн ОХУ-ын хамааралд бус дээрх улсуудын нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • D.

  Монгол улс зөвхөн хоёр хөршийн хамааралд бус тэдний нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

 • E.

  Монгол улс зөвхөн Буриад, Өвөр Монголын хамааралд бус тэдний нөлөөллийн тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

Оноо-2 Минут-0
A хувилбарын 55-р даалгавар

Ёс суртахууныг эрхэмлэн ямар ч үед, аль ч нөхцөлд эмзэг бүлгийн нийтлэг ашиг сонирхлыг хүндэтгэсэн үйл ажиллагаа явуулж буй  зөөлөн хүчний бодлогын чиглэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Улс төрийн дипломат ажиллагаа

 • B.

  Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа

 • C.

  Соёлын дипломат ажиллагаа

 • D.

  Цахим дипломат ажиллагаа

 • E.

  Хүмүүнлэгийн дипломат ажиллагаа

Оноо-3 Минут-0
A хувилбарын 56-р даалгавар

Доорх ойлголтуудад үндэслэсэн зөв бодомжийг тэмдэглэнэ үү.                    

Зөөлөн хүч гэдэг нь бусад улсын сэтгэлийг өөртөө татах замаар бусдад нөлөөлөх чадвар, үйл ажиллагаа

Хатуу хүч гэдэг нь улс төр, эдийн засгийн чадавхдаа дулдуйдан хүчээр түрий барих бодлого

Ухаалаг хүч гэдэг нь өөрт байгаа бүх боломжоо тэнцвэртэй хэрэглэх чадвар, үйл ажиллагаа

 

 • A.

  Зөөлөн хүчний бодлого бол хатуу ба ухаалаг хүчийг зөрчилдүүлэх зарчим, арга зүйд суурилна.

 • B.

  Хатуу хүчний бодлого бол ухаалаг ба зөөлөн хүчийг хослуулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • C.

  Ухаалаг хүчний бодлого бол зөөлөн хүчийг хатуу хүчний бодлогод захируулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • D.

  Ухаалаг хүчний бодлого бол хатуу ба зөөлөн хүчийг хослуулах зарчим, арга зүйд суурилна.

 • E.

  Зөөлөн хүчний бодлого бол  ухаалаг хүчийг хатуу хүчний бодлогод захируулах зарчим, арга зүйд суурилна.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 1-р даалгавар

Социологич В. Занден “Нийгмийн хэсэг, элементүүдийн хооронд бэхжсэн тогтвортой харилцаа холбоо бол ........ юм” гэжээ. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.     

 • A.

  Нийгмийн байр суурь

 • B.

  Нийгэм

 • C.

  Нийгмийн бүтэц

 • D.

  Нийгмийн үүрэг

 • E.

  Нийгмийн институт

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 2-р даалгавар

Анги танхимдаа дүрсгүйтэхгүй байх, даалгаврыг нягт нямбай гүйцэтгэх, сургуулийн дэг журмыг баримтлах зэрэг замаар хүүхэд нийгэмшиж байдаг. Энэ нь нийгэмшилтийн аль агентад хамаарах вэ?

 • A.

  Гэр бүл

 • B.

  Сургууль

 • C.

  Үе тэнгийнхэн

 • D.

  Хэвлэл мэдээлэл

 • E.

  Ажлын байр

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 3-р даалгавар

Доорх ойлголтуудыг тодорхойлолттой нь зөв харгалзуулна уу.           

a

Нийгмийн гажуудал

(девиаци)

1

Нийгмийн хэм хэмжээ, хүлээлтэд нийцэх төлөвийг хэлнэ.

b

Аялдах үйлдэл (конформист)

2

Гажуудлыг арилгах үүднээс нийгмийн гишүүдийн зүгээс гажуудагчийг шийтгэх, засан хүмүүжүүлэх зэрэг хэлбэрээр авч буй арга хэмжээнүүдийн цогц юм.

c

Нийгмийн хяналт

 

3

Нийгэм, нийгмийн бүлгийн олонх гишүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, хүлээлттэй үл нийцэх төлөвийг хэлнэ.

 

 • A.

  a1, b2, c3

 • B.

  a1, b3, c2

 • C.

  a3, b2, c1

 • D.

  a3, b1, c2       

 • E.

  a2, b3, c1

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 4-р даалгавар

Чанарын судалгааны аргын онцлогийг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Цөөн тооны хувьсагч хоорондын хамаарлыг шалгахыг зорино

 • B.

  Хэмжилтийг мэдээлэл цуглуулахаас өмнө хийж стандартчлана

 • C.

  Задгай мэдээллээс ерөнхий сэдэв, нотолгоог олж авахад дүн шинжилгээ хийнэ

 • D.

  Стандартчлагдсан загварын дагуу үр дүнг бичнэ

 • E.

  Математик статистикийн аргуудаар шинжилгээ хийнэ

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 5-р даалгавар

XX зуунд дэлхийн хүн ам 1.65 тэрбумаас 6 тэрбум болтлоо өссөн нь нийгмийн ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 

 • A.

  Нийгмийн бүтэц

 • B.

  Нийгмийн давхраажилт

 • C.

  Нийгмийн гажуудал

 • D.

  Нийгмийн судалгаа

 • E.

  Нийгмийн өөрчлөлт

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 6-р даалгавар

Эдийн засгийн баялаг, нэр хүнд, эрх мэдэлд хүрэх адил бус боломж, нөхцлийг  нийгмийн ямар ойлголтоор илэрхийлдэг вэ?

 • A.

  Тэгш бус байдал

 • B.

  Нийгмийн давхраажилт

 • C.

  Нийгмийн нийтлэг    

 • D.

  Нийгмийн ялгарал

 • E.

  Нийгмийн давхраа

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 7-р даалгавар

“Тун цөөн хувийг эзэлнэ. Нийгмийн байр суурь нь харьцангуй нээлттэй байдаг” энэ шинжүүд нийгмийн ямар ангид хамаарах вэ?

 • A.

  Дундын дунд

 • B.

  Дээдийн дээд

 • C.

  Дундын дээд

 • D.

  Дээдийн доод

 • E.

  Ажилчин анги

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 8-р даалгавар

Нийгмийн давхраажилтыг судлах шүүмжлэлт онолын гол хандлагыг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Бүх нийгэмд байр суурийн нэр хүндээс хамаарсан шатлал оршин байдаг.

 • B.

  Нэр хүнд, ажил мэргэжлийн байр суурийн ялгарал бол нийгмийн давхраажилтийн суурь шалтгаан мөн

 • C.

  Өмч болон эрх мэдлийн ялгарал байх бөгөөд төр нь ноёрхогч ангийн эрх ашгийг хэрэгжүүлэхэд үйлчилж байдаг

 • D.

  Хөдөлмөрийн хуваарь нийгмийн зохион байгуулалтын үндэс болохын зэрэгцээ тэгш бус байдалд хүрэх үндсэн шалтгаан мөн

 • E.

  Нийгмийн давхраажилт бол уламжлал, тогтсон байдлаас шалтгаалан өөрөө жам ёсоор оршин тогтнодог үзэгдэл мөн

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 9-р даалгавар

Бүтэц-чиг үүргийн онолын үүднээс нийгмийн давхраажилтыг судалсан судлаач Т. Парсонсын жишээ загвар аль нь вэ?

 • A.

  Дэлгүүрийн эзэн, эмчийг нэр хүндээр өөрөөсөө илүү гэж үзвэл түүнийг дэлгүүрийн эзнээс дээд ангид оруулж судална.

 • B.

  Ер бусын хүчинтэй харилцахыг онцгой чухал гэж үзэх нийгэмд шашны зүтгэлтэн, санваартан, бөө, шидтэний байр суурь илүү өндрөөр үнэлэгдэнэ.

 • C.

  Байгууллагад хувь хүмүүс материаллаг урамшуулал авах, эрх чөлөөтэй байх, нэр хүндтэй байх, чөлөөт цаг ихтэй байх зэрэг олон янзын ашиг сонирхолтой байна.

 • D.

  Их хэмжээний баялгийг шинээр олж авсан баяныг бус, харин ядуурч хоосорсон язгууртныг хүмүүс илүүтэй хүндэтгэдэг.

 • E.

  Ажил мэргэжлийн нэр хүндийн зэрэглэлийг тухайн хүний боловсрол, орлогын хэмжээгээр тодорхойлдог.

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 10-р даалгавар

Асуултын тэмдгийн оронд соёлыг бүрдүүлэгч үндсэн элементийг нөхнө үү.

 • A.

  Мэдрэмж       

 • B.

  Хэл    

 • C.

  Шинжлэх ухаан        

 • D.

  Домог 

 • E.

  Шашин

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 11-р даалгавар

Миний дүү Бат аавын бүсээр шилбүүрдэн тоглож байгаад ээжид зэмлүүлэв. Үүнийг хараад, аав дүү, бид хоёрт бүсээ дээдлэхийн утга учрын талаар ярьж өглөө. “Монгол хүн бүсийг сүлд хийморь гэж үздэг. Тиймээс бүсээ дутуу бүслэн алдруулан, чирч явахыг цээрлэдэг, бүсээ чанга бүслэхийг төв чангын ................... гэх ба бүсний үзүүрийг өмнө талдаа гарган ороож, нөгөө үзүүрийг мөн урдаа шингээж уяна. Бүсээ гутал өмдөн дээрээ тавих буюу бүсний дээгүүр алхах гишгэхийг цээрлэдэг. Бүс, малгайтай хүн бол хэн ч халдашгүй чөлөөт иргэн гэсэн утгыг илтгэдэг” хэмээн ярьсан юм. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 

 • A.

  мэдлэг

 • B.

  бэлгэдэл

 • C.

  хэм хэмжээ

 • D.

  үнэлэмж

 • E.

  ёс заншил

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 12-р даалгавар

“Соёлын бүтээгч, хэрэглэгч нь өөр өөр байж болно” гэсэн шалгуур үзүүлэлтээр соёлыг хэрхэн ангилан судалдаг вэ?

 • A.

  ёс суртахууны, шашны

 • B.

  эртний, дундад, орчин үеийн

 • C.

  нэг хэв загварын, олон хэв загварын

 • D.

  олон улсын, улс үндэстний

 • E.

  олонхийн, зонхилох, дэд соёл

Оноо-2 Минут-0
B хувилбарын 13-р даалгавар

Доорх соёлын түүхэн хэв маягаас аж ахуй эрхлэлтийг шалгуур болгосон ангилалд багтах төлөөллийг олно уу.                                                                                   

1. ан агнуур

2. түүвэрлэгчдийн соёл

3. нүүдэлчдийн соёл

4. газар тариаланчдын соёл

5. өрнийн

6. дорнын

 

 • A.

  1, 2, 3, 4

 • B.

  1, 3, 4, 5

 • C.

  1, 2, 4, 6

 • D.

  1, 3, 4, 6

 • E.

  1, 2, 3, 5

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 14-р даалгавар

Соёлын үйлдвэрлэлд оюуны өмч, зохиогчийн эрхтэй холбоотой бүтээл туурвил, үйлчилгээнээс аль нь багтахгүй вэ?

 • A.

  кино урлаг

 • B.

  дизайн, дүрслэх урлаг

 • C.

  архитектур

 • D.

  тайзны урлаг

 • E.

  уламжлалт анагаах ухаан

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 15-р даалгавар

Соёлуудын нэгдэн нягтрах үзэгдлийг бүхэлд нь ................... гэсэн ойлголтоор илэрхийлдэг. Цэгийн оронд тохирох утгыг нөхнө үү.

 • A.

  соёлын аялал жуулчлал

 • B.

  соёлын эрх чөлөө

 • C.

  соёлын үйлдвэрлэл

 • D.

  соёлын даяаршил

 • E.

  соёлын орон зай

Оноо-3 Минут-0
B хувилбарын 16-р даалгавар

Соёлын даяаршил нь нийгэмд олон талын боломжийг олгодог. Өгүүлбэрийн эхлэлийг тохирох төгсгөлтэй нь харгалзуулна уу.

a

Олон улсын аялал жуулчлал хүрээгээ тэлж, гадаадын бүтээгдэхүүн, соёлыг

1

орнуудад суралцах боломж

b

Соёл, урлаг, спортын тэмцээний цар

2

улсад өрсөлдөх чадварт эерэгээр нөлөөлөх боломж

c

Өндөр хөгжилтэй

3

хэрэглэж, шинэ арга технологид суралцах боломж

d

Үндэсний соёлын үйлдвэрлэлээр олон

4

хүрээ, хэлбэр улам бүр өргөжих боломж

 

 • A.

  a2, b1, c3, d4

 • B.

  a2, b4, c1, d3

 • C.

  a3, b4, c1, d2

 • D.

  a4, b1, c2, d3

 • E.

  a3, b2, c4, d1

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 17-р даалгавар

Доорх өгөгдлүүдийн аль нь “соёлын эрх чөлөө” хэмээх ухагдахууныг илэрхийлж байна вэ?

 • A.

  хүн бүрт олгогдсон адил тэгш боломж

 • B.

  эрхээ эдлэхгүй байх

 • C.

  өөр соёлын орчин тухайн хүний хүссэнээс огт өөр байх сөрөг мэдрэмж

 • D.

  хэн нэгний эрх чөлөөнд халдах

 • E.

  бусдын санал бодлыг зөвшөөрөхгүй байх

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 18-р даалгавар

Соёлын эрх чөлөө нь тухайн хүний харъяалж буй улсаас их шалтгаална. Манай улсын хувьд 1990 оны ардчилсан хувьсгалаас хойш нийгмийн оюун санааны амьдралд олон өөрчлөлт гарсан билээ. Тэрхүү өөрчлөлтүүдийг тэмдэглэнэ үү.

1. авъяас билгээ дайчлах, бүтээн туурвих эрх чөлөө

2. үндэсний үзэл санаа, соёл, уламжлалаа сэргээн мандуулах эрх чөлөө

3. бусад соёлыг шууд хуулбарлан дууриах эрх чөлөө               

4. сүм хийд нээх, шүтэн бишрэх эрх чөлөө

5. бусад улс оронд суралцах, аялан жуулчлах, ажиллаж амьдрах эрх чөлөө

 • A.

  2, 3, 4, 5

 • B.

  1, 2, 3, 4

 • C.

  1, 2, 3, 5

 • D.

  1, 2, 4, 5

 • E.

  2, 3, 4

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 19-р даалгавар

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зардлаар тооцох үзүүлэлтэд аль нь хамаарагдах вэ?

 • A.

  Ашиг

 • B.

  Зээлийн хүү

 • C.

  Цалин

 • D.

  Түрээс

 • E.

  төрийн  зардал

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 20-р даалгавар

“Говь ХК”-ны хөрөнгө оруулалтын зардлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн ямар зардлаар тооцох вэ?

 • A.

  Төрийн зардал

 • B.

  Өрх гэрийн зардал

 • C.

  Аж ахуйн нэгжийн  зардал

 • D.

  Гадаадын хэрэглэгчийн зардал

 • E.

  Цэвэр экспорт

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 21-р даалгавар

Бонд гэж юу вэ?

 • A.

  Ямар нэг компанийн өмчийн тодорхой хэсгийг эзэмшиж буйг гэрчилсэн баримт бичиг

 • B.

  Тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа, зохих хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхөө амлаж байгааг баталсан үнэт цаас

 • C.

  Засгийн газраас худалдах, худалдан авах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг

 • D.

  Хуулийн дагуу тогтоосон хэмжээгээр хуулийн этгээдээс төрд заавал төлөх, буцалтгүй шинжтэй хураамж

 • E.

  Төрийн байгууллагын зүгээс үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө хуулийн этгээдээс авч байгаа хураамж

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 22-р даалгавар

Татвар төлөгчдөд татварын хэмжээ, татвар хураах арга, хугацааг урьдчилан мэдэгдсэн байх нь татвар хураалтын ямар зарчим бэ?

 • A.

  Заавал төлдөг байх

 • B.

  Шударга байх

 • C.

  Тэгш байх

 • D.

  Ил тод байх

 • E.

  Энгийн байх

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 23-р даалгавар

Төсвийн профицит үзэгдлийн илрэх шинжийг доорх өгөгдлөөс олно уу.

 

 • A.

  Төсвийн зарлагаас орлого нь давж санхүүгийн харилцаа эрчимжинэ

 • B.

  Төсвийн орлогоос зарлага нь давж санхүүгийн харилцаа эрчимжинэ

 • C.

  Төсвийн орлого зарлагын үзүүлэлтүүд тэнцвэржиж төрийн санхүү тогтворжино

 • D.

  Төсвийн санхүүжилт татварын орлогоос бус хураамжийн орлогоос хамаарна

 • E.

  Төсвийн урсгал болон нийт зарлага багасаж  шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ

Оноо-1 Минут-0
B хувилбарын 24-р даалгавар

Эдийн засаг судлаач Ф. Хайекийн боловсруулсан үзэл санааг тэмдэглэнэ үү.

 • A.

  Гүйлгээнд байгаа мөнгөний хэмжээ болон үнийн түвшний хооронд шууд холбоо байгаа

 • B.

  Нийт эрэлтийг төрийн оролцоотойгоор нэмэгдүүлж болно

 • C.

  Нийт оролцоог төрийн оролцоотойгоор нэмэгдүүлж болохгүй

 • D.

  Төрийн зардлыг өөрчлөхгүйгээр зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх боломжтой

 • E.

  Зах зээл дэх төрийн идэвхтэй оролцоо нь түүнд зөвхөн хор учруулна

Нийт: 226