Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 33-р даалгавар

Монгол улсыг өөртөө нэгтэн захирах бодлогыг аль улс баримталж байсан бэ?

 • A.

  АНУ   

 • B.

  Герман улс

 • C.

  Хаант Орос улс        

 • D.

  ДИУ   

 • E.

  Англи улс

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 34-р даалгавар

1913 оны “Бээжингийн тунхаг бичиг”-ийн агуулга аль вэ?

 • A.

  Гадаад Монголыг ДИУ-ын муж болохыг Орос улс зөвшөөрсөн

 • B.

  Монголын тусгаар тогтнолыг Хятад, Орос улс зөвшөөрсөн

 • C.

  Орос улс Монголд дахь хятадын эзэн эрхийг, Монголын автономит эрхийг ДИУ тус тус зөвшөөрсөн

 • D.

  Гадаад Монголыг Орос улсын автономи болохыг ДИУ зөвшөөрсөн

 • E.

  Гадаад Монголыг ДИУ, Хаант Орос улс хуваан эзлэхээр тохирсон

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 35-р даалгавар

Гадаад Монголын Засгийн газар автономит эрхээсээ хэзээ, юуны учир татгалзсан бэ? 

 • A.

  1919 оны 10-р сард Чен И-гийн 64 зүйл гэрээг зөвшөөрснөөр

 • B.

  1919 оны 11-р сард Сюй Шү Жаны сүрдүүлгийн улмаас 

 • C.

  1918 оны 12-р сард ЗОУ-ын ятгалгаар 

 • D.

  1919 оны 7-р сард атаман Семеновын шахалтаар

 • E.

  1919 оны 2-р сард Нармай Монголын хөдөлгөөнд нэгдэн орсноор

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 36-р даалгавар

1923 онд боловсруулсан Эдийн засгийн үндсэн бодлого хэмээх баримт бичигт “...Олон их бага улс дотроос эзэрхэг шунахай, хурц эрдэмтэй, бүдүүлэг гэх мэт дүрс чанар адилгүй бөгөөд...шилэн сонгоход хүрвэл аль ч талаар Герман, Орос, Америк гэх мэтээр дэс дараалан орно” хэмээн заажээ. Уг мэдээний агуулгыг тодорхойлно уу.

 • A.

  Монгол улс зөвхөн Герман, Орос, Америктай улс төр, эдийн засгийн харилцаа тогтооно

 • B.

  Монгол улс нийгэм эдийн засгийн хөгжлөөрөө Герман, Орос, Америкийн дараа орно

 • C.

  Монгол улсын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход нэн тэргүүнд Герман улсыг үлгэр болгох хэмээжээ

 • D.

  Герман, Орос, Америк улсыг эзэрхэг шунахай, хурц эрдэмтэй, бүдүүлэг хэмээжээ

 • E.

  Дэлхийн улсуудыг их, бага хэмээн хувааж Герман, Орос, Америкийг жишээ болгожээ

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 37-р даалгавар

Монголд Бүгд найрамдах засаг тогтоон хүн төрөлхтний хөгжлийн замыг шат дараалан туулах ёстой хэмээн үзэж байсан улс төрийн зүтгэлтэн хэн бэ?

 • A.

  Ю.Цэдэнбал

 • B.

  С.Данзан       

 • C.

  З.Шижээ

 • D.

  Д.Төмөр-Очир

 • E.

  Ө.Бадрах

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 38-р даалгавар

БНМАУ-ын анхдугаар Үндсэн хуулийн агуулгад аль нь хамаарах вэ?           

 • A.

  Эзэрхэг түрэмгий ба феодалыг эсэргүүцсэн хувьсгалыг туйлд хүргэхээр заасан

 • B.

  Монгол улсад улсын, хувийн, хоршооны өмчийн хэлбэрүүдийг зөвшөөрсөн

 • C.

  МАХН бол төр нийгмийн удирдан чиглүүлэгч цорын ганц хүчин болохыг заасан

 • D.

  Монгол улсын иргэд угсаа, шашин, эрэгтэй эмэгтэй ялгаваргүйгээр тэгш эрхтэйг тунхагласан

 • E.

  Хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм байгуулах зорилт дэвшүүлсэн

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 39-р даалгавар

Коминтерний заавраар улс орондоо “Нийгэм журам” байгуулах зорилт тавин ажиллаж байсан улс төрийн зүтгэлтнүүдийг хэрхэн нэрлэж байсан бэ?  

 • A.

  Зүүнтэн                 

 • B.

  Баруунтан

 • C.

  Хөдөөнийхөн

 • D.

  Шашныхан    

 • E.

  Язгууртнууд

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 40-р даалгавар

Зүүнтний хамтралжуулах бодлогын үр дагавар юу вэ?  

 • A.

  Мал аж ахуйн салбарын хөгжил түргэссэн

 • B.

  Малын тоо толгой ихээр өссөн

 • C.

  Нийгэмд баян хоосны ялгаа нэмэгдсэн

 • D.

  Малын тоо толгой ихээр хорогдсон

 • E.

  Хувийн өмч устаж, улс хоршооллын өмч ноёрхох болсон

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 41-р даалгавар

1932 оны зэвсэгт бослогын шалтгаан юу вэ?   

 • A.

  Зүүнтний алдаатай бодлого

 • B.

  Баруунтны алдаатай бодлого

 • C.

  Хятадын хагалан бутаргах бодлого

 • D.

  Нутаг орноо Хасагийн дээрэмчдээс хамгаалахын тулд

 • E.

  Үндэсний цөөнхийг ялгаварлан гадуурхсанаас

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 42-р даалгавар

1932 оны зэвсэгт бослогын түүхэн сургамж юу вэ?  

 • A.

  Шашны хэт даврагчид зэвсэгт бослого гаргадгийг сануулдаг

 • B.

  Нийгэмд баян хоосны ялгааг гүнзгийрүүлж болохгүйг сануулдаг

 • C.

  Чинээлэг аж ахуйтнууд зөвхөн хувийн эрх ашгаа эрхэмлэдгийг сануулдаг

 • D.

  Хууль эрх зүйн сул орчин зэвсэгт бослого гарах боломж олгодгийг сануулдаг

 • E.

  Төр засгийн алдаатай бодлогын улмаас зэвсэгт бослого гарч болохыг сануулдаг

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 43-р даалгавар

1937-1939 онд Монголд тоталитар дэглэм тогтож, улс төрийн хэлмэгдүүлэлт гүнзгийрэх дотоод нөхцөл бүрджээ. Энэ үед хүчний байгууллагын бүх эрх мэдэл хэний гарт төвлөрсөн бэ?

 • A.

  Г.Цэрэндорж

 • B.

  Г.Дамба

 • C.

  Д.Лувсаншарав

 • D.

  Х.Чойбалсан

 • E.

  Ю.Цэдэнбал

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 44-р даалгавар

1930-аад онд Монголд өрнөсөн улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн хор уршиг юу вэ?

 • A.

  Олон мянган хүн амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэл санаагаар хохирсон

 • B.

  БНМАУ, ЗХУ-ын харилцаа хөндийрсөн

 • C.

  ЗХУ эдийн засгийн тусламж үзүүлэхээ зогсоосон

 • D.

  Монгол улсын тусгаар тогтнолыг ДИУ хүлээн зөвшөөрөхгүй байх шалтаг болгосон

 • E.

  Япон улс шалтаг болгон Монголын хилд халдах болсон 

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 45-р даалгавар

1939 оны Халх голын дайны шалтгаан юу вэ?

 • A.

  Японыг Монголын эсрэг турхирах Хятадын бодлого

 • B.

  ЗХУ-ын зүүн хойд Хятадад нөлөөгөө тогтоох сонирхол

 • C.

  Социалист, капиталист лагерийн зөрчил, өрсөлдөөн

 • D.

  Монголын удирдагчдын улс төрийн алдаатай шийдвэр            

 • E.

  ЗХУ, Японы улс төрийн бодлогын зөрчилдөөн, өрсөлдөөн

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 46-р даалгавар

1945 оны 10-р сарын 20-нд БНМАУ-д тусгаар тогтнолын асуудлаар бүх ард түмний санал хураалт явуулсан. Уг санал хураалтыг явуулах болсны учир юу вэ?

 • A.

  ЗХУ-аар тусгаар тогтнолоо хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд

 • B.

  БНМАУ-ын Үндсэн хууль дахь тусгаар тогтнолын асуудалтай холбогдох зарим заалтыг өөрчлөх эсэхийг шийдвэрлэх

 • C.

  АНУ-аар тусгаар тогтнолоо хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд

 • D.

  ДИУ-аас тавьсан болзлыг хангаж, тусгаар тогтнолоо хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд

 • E.

  Японы эсрэг дайнд оролцох эсэх асуудлаар санал хураасан

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 47-р даалгавар

1990 оны Монголын ардчилсан хувьсгалд нөлөөлсөн гадаад хүчин зүйл юу вэ?  

 • A.

  ЗХУ-аас эдийн засгийн тусламж авахын тулд

 • B.

  ЗХУ-аас холдож хөндийрөхийн тулд

 • C.

  Социалист системийн мухардал, задрал

 • D.

  НҮБ дахь байр сууриа бэхжүүлэхийн тулд

 • E.

  ЗХУ-ын улс төр, цэргийн хүч нөлөө буурсныг ашигласан

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 48-р даалгавар

1989 оны 12-р сарын 10-ны өдөр Залуучуудын соёлын ордны талбайд болсон цуглаан дээр улс төрийн ямар хүчин байгуулагдсаныг зарласан бэ?

 • A.

  Монголын Ардчилсан Нам   

 • B.

  Монголын Ардчилсан Холбоо      

 • C.

  Шинэ үе бүлгэм     

 • D.

  Шинэ Дэвшилтэт Холбоо               

 • E.

  Монголын Үндэсний Дэвшлийн Нам

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 49-р даалгавар

1990 оны 3-р сарын 7-нд Монголын Ардчилсан Холбооноос улс төрийн өлсгөлөн зарлахдаа эрх баригчдад ямар шаардлага тавьсан бэ?

 • A.

  Цалин тэтгэвэрийг нэмэх замаар ард иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэх

 • B.

  Олон намын оролцоотой ардчилсан сонгуулийг яаралтай явуулах    

 • C.

  Төрийн эрх мэдлийг ардчилсан хүчнүүдэд тайван замаар шилжүүлэх

 • D.

  МАХН-ын үйл ажиллагааг төрөөс тусгаарлаж, улс төрийн бүх хүчнийг тэгш оролцуулсан Ардын Түр Хурлыг байгуулах   

 • E.

  Монгол Ардын Хувьсгалт Намыг татан буулгах

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 50-р даалгавар

1990 оны ардчилсан хувьсгалын ач холбогдлыг тодорхойлно уу

 • A.

  Социалист хөгжлийн чиг баримжааг засаж сайжруулах боломжтой болсон

 • B.

  Социалист системийн орнуудаас холдон хөндийрсөн

 • C.

  Англи, Франц зэрэг орнуудтай дипломат харилцаа тогтоох боломж нээгдсэн

 • D.

  НҮБ-д бүрэн эрхт гишүүнээр элсэх болзлыг хангасан

 • E.

  Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах нийгэм-улс төрийн тогтолцоонд шилжсэн

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 51-р даалгавар

Малчдыг өмч хувьчлалд хэрхэн оролцуулсан бэ?

 • A.

  Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн мал сүрэг, өмч хөрөнгийг хувьцаа хэлбэрээр тараасан

 • B.

  Малчид хоршоо байгуулан тендерт оролцож, хөдөө аж ахуйн нэгдлийн өмчөөс эзэмших болсон

 • C.

  Малчид дуудлага худалдаанд оролцох замаар мал сүргийг хувьдаа авсан

 • D.

  Маллаж буй малыг бүхэлд нь тухайн малчны өмчид шилжүүлсэн

 • E.

  Хөдөө аж ахуйн нэгдлүүдтэй өмчийн гэрээ байгуулж хувьчлалд оролцуулсан

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 52-р даалгавар

1990-ээд онд Монгол улс чөлөөт үнийн тогтолцоонд шилжих болсны гол шалтгаан юу вэ?    

 • A.

  Төрөөс бараа бүтээгдэхүүний үнийг зохицуулахын тулд

 • B.

  Бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой барьж байхын тулд

 • C.

  Ард иргэдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэхийн тулд

 • D.

  Зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжихийн тулд

 • E.

  Гадаад валютыг дотоод зах зээлээс шахаж гаргахын тулд

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 53-р даалгавар

1990 оноос хойш Монголд хэвлэл мэдээллийн тоо огцом нэмэгдсэн нь юутай холбоотой вэ? 

 • A.

  Гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд олноор орж ирсэн

 • B.

  Төрийн мэдлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг хувьчилсан

 • C.

  Олон урьгальч үзэл дэлгэрч, иргэдийн үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө хэрэгжих болсон

 • D.

  Хэвлэх үйлдвэрүүдийн хүчин чадал эрс нэмэгдсэн

 • E.

  Төрөөс хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд тавих хяналтаа багасгасан

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 54-р даалгавар

1990 оноос хойш Монгол улсын гадаад бодлогод гарсан гол өөрчлөлт юу вэ?

 • A.

  Хятад, Оростой харилцах харилцааг хязгаарлах чиг шугам баримталсан

 • B.

  Бие даасан, олон тулгуурт гадаад бодлого явуулах болсон

 • C.

  АНУ-ын эрх ашгийг түлхүү анхаарах бодлого баримталсан

 • D.

  Япон улстай харилцах харилцаандаа түлхүү анхаарах болсон

 • E.

  Баруун Европын орнуудтай тогтоосон харилцаагаа хөгжүүлэхэд түлхүү анхаарах

Оноо-1 Минут-0
D хувилбарын 55-р даалгавар

Иргэдээ гэмт халдлагын золиос болохоос сэргийлэх бодлого боловсруулж ажиллах нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын аль чиглэлд хамаарах вэ?

 • A.

  Монгол улсын дотоод аюулгүй байдал

 • B.

  Монгол улсын хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал

 • C.

  Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал

 • D.

  Монгол улсын хүний аюулгүй байдал

 • E.

  Монгол улсын мэдээллийн аюулгүй байдал

Оноо-2 Минут-0
D хувилбарын 56-р даалгавар

1997 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар ургийн овгийг сэргээн хэрэглүүлэх болсны зорилго юу вэ?

 • A.

  Монгол улсын удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангах

 • B.

  Монгол улсын дотоод аюулгүй байдлыг хангах

 • C.

  Монгол улсын иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах

 • D.

  Монгол улсын хүүхэд, өсвөр үеийн аюулгүй байдлыг хангах

 • E.

  Монгол улсад жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

Нийт: 224