A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 13-р даалгавар

   үед  илэрхийллийг хялбарчлаарай.                           

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 14-р даалгавар

   бол M -1  матрицыг олоорой.                      

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 15-р даалгавар

  систем тэгшитгэлээс x+y -ийг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 16-р даалгавар

     функцийн утгын мужийг олоорой.  

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 17-р даалгавар

   олон гишүүнтийг  олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.           

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 18-р даалгавар

   олонлогуудын хувьд    бол   -ийг олоорой. 

 • A.

  6

 • B.

  3

 • C.

  19

 • D.

  8

 • E.

  9

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 19-р даалгавар

   тэгшитгэл хэдэн натурал шийдтэй вэ?     

 • A.

  15

 • B.

  36

 • C.

  4

 • D.

  14

 • E.

  12

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 20-р даалгавар

Конусын байгуулагч нь    нэгж, суурийн радиус нь    нэгж урттай байв. Энэ конусын хажуу гадаргуугийн дэлгээс болох секторын өнцгийг олоорой.          

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 21-р даалгавар

   тоонууд язгуур нь болох гурван зэргийн олон гишүүнт аль нь вэ?  

 • A.

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 22-р даалгавар

   тэгшитгэлийн шийдийг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 23-р даалгавар

   ба    цэгийг дайрах муруйг олоорой.            

 • A.

      

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 24-р даалгавар

   функцийн    цэгт татсан нормаль шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 25-р даалгавар

 гурвалжны    тал дээр  байх    цэг авав.    бол   -ийг   -ээр илэрхийлээрэй.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

Оноо-2 Минут-2
D хувилбарын 26-р даалгавар

 ширхэг элементтэй өгөгдлийн арифметик дундаж    бол   -ийн утгыг олоорой.                       

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 27-р даалгавар

   илэрхийллийг хялбарчлаарай.   

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 28-р даалгавар

Зэс ба төмрийн    кг хайлшинд    кг төмөр нэмэхэд зэсийн эзлэх хувь нь    хувиар багассан бол хайлшинд хэдэн килограмм зэс байсан бэ? 

 • A.

     кг

 • B.

     кг

 • C.

     кг

 • D.

     кг

 • E.

   кг

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 29-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн  дүрсийг  дүрсэд хувиргажээ. Хувиргалтын матрицыг олоорой.    

        

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 30-р даалгавар

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь    ба ялгавар нь    байв. Эхний    гишүүний нийлбэрийн хамгийн их утгыг олоорой.

 • A.

  350

 • B.

  351

 • C.

  352

 • D.

  348

 • E.

  344

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 31-р даалгавар

       байв.   вектор    вектортой параллель бол -ийн утгыг олоорой.                                                                                                 

 • A.

   

 • B.

       

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 32-р даалгавар

   тодорхой интегралыг бодоорой. 

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

     

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 33-р даалгавар

   радиустай тойрогт багтсан тэгш өнцөгт гурвалжны периметр   бол гурвалжны талбайг олоорой.                       

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн кубийн    ба    ирмэгүүд дээр харгалзан    цэгүүдийг ,    байхаар авчээ. Кубийг    хавтгайгаар огтлоход үүссэн    ба  призмүүдийн эзлэхүүний харьцааг олоорой.    

               

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 35-р даалгавар

   цэгийг  шулууны хувьд тэгш хэмээр хувиргахад үүсэх цэгийн координатыг олоорой.      

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-3 Минут-3
D хувилбарын 36-р даалгавар

 тэнцэтгэл биш бүх бодит тоо -ийн хувьд үнэн байх  тооны утгын мужийг олоорой.                                                                                                                                    

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Нийт: 144