A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Welcome::$keys2021

Filename: core/Model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/application/controllers/Welcome.php
Line: 107
Function: __get

File: /home/admin/web/eyeshitems.eec.mn/public_html/index.php
Line: 325
Function: require_once

ЭЕШ - даалгаврын сан
Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 5-р даалгавар

   зэргийг язгуур хэрэглэн бичээрэй.  

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

   

 • E.

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 6-р даалгавар

 функцийн график дээр    цэг оршдог бол    тоог олоорой.              

 • A.

  2

 • B.

  -7

 • C.

  5

 • D.

  3

 • E.

  1

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 7-р даалгавар

   цэгээс координатын эх хүртэлх зайг олоорой.                  

 • A.

   

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 8-р даалгавар

    матрицуудын хувьд аль үйлдлийг гүйцэтгэж болох вэ?     

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 9-р даалгавар

 бол   -ийн утгыг олоорой.      

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
B хувилбарын 10-р даалгавар

   функцийн хувьд -ийн утгыг олоорой.      

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 11-р даалгавар

  тоонуудаас   -аас их байх бүх тоог ялган бичээрэй.       

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 12-р даалгавар

Есөн сурагчийн математикийн шалгалтын оноо 62, 62, 56, 83, 78, 51, 100, 85, 70 байв. Сурагчдын онооны квартиль хоорондын далайцыг олоорой.    

 • A.

  21

 • B.

  49

 • C.

  25

 • D.

  62

 • E.

  70

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 13-р даалгавар

   үед    илэрхийллийг хялбарчлаарай.                   

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 14-р даалгавар

   бол    матрицыг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 15-р даалгавар

  систем тэгшитгэлээс  -ийг олоорой.     

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 16-р даалгавар

   функцийн утгын мужийг олоорой.    

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 17-р даалгавар

   олон гишүүнтийг    олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдлийг олоорой.  

 • A.

  5

 • B.

  1

 • C.

  -3

 • D.

  -7

 • E.

  -5

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 18-р даалгавар

     олонлогуудын хувьд  бол -ийг олоорой.           

 • A.

  8

 • B.

  3

 • C.

  19

 • D.

  9

 • E.

  6

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 19-р даалгавар

   тэгшитгэл хэдэн натурал шийдтэй вэ?    

 • A.

  18

 • B.

  45

 • C.

  5

 • D.

  20

 • E.

  21

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 20-р даалгавар

Конусын байгуулагч нь    нэгж, суурийн радиус нь    нэгж урттай байв. Энэ конусын хажуу гадаргуугийн дэлгээс болох секторын өнцгийг олоорой.

 • A.

   

 • B.

     

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 21-р даалгавар

   тоонууд язгуур нь болох гурван зэргийн олон гишүүнт аль нь вэ?

 • A.

       

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 22-р даалгавар

   тэгшитгэлийн шийдийг олоорой.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 23-р даалгавар

   ба    цэгийг дайрах муруйг олоорой.

 • A.

     

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 24-р даалгавар

   функцийн    цэгт татсан нормаль шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.   

 • A.

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 25-р даалгавар

   гурвалжны    тал дээр    байх    цэг авав.  бол -ийг   -ээр илэрхийлээрэй.

 • A.

   

 • B.

             

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-2 Минут-2
B хувилбарын 26-р даалгавар

   ширхэг элементтэй өгөгдлийн арифметик дундаж    ба    бол   -ийн утгыг олоорой.       

 

(Энд  гэдэг нь өгөгдлийн элемент бүрээс 10-ыг хасаж, хооронд нь нэмсэн нийлбэрийг илэрхийлнэ.)

 • A.

  3

 • B.

  4

 • C.

  2

 • D.

  15

 • E.

  14

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 27-р даалгавар

 илэрхийллийг хялбарчлаарай.   

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 28-р даалгавар

Зэс ба төмрийн   кг хайлшинд  кг төмөр нэмэхэд зэсийн эзлэх хувь нь    хувиар багассан бол хайлшинд хэдэн килограмм зэс байсан бэ?  

 • A.

     кг 

 • B.

     кг

 • C.

     кг

 • D.

     кг

 • E.

   кг

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 29-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн    дүрсийг    дүрсэд хувиргажээ. Хувиргалтын матрицыг олоорой.        

    

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 30-р даалгавар

Арифметик прогрессийн эхний гишүүн нь    ба ялгавар нь  байв. Эхний    гишүүний нийлбэрийн хамгийн их утгыг олоорой.    

 • A.

  344

 • B.

  350

 • C.

  352

 • D.

  348

 • E.

  351

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 31-р даалгавар

    байв.  вектор c  вектортой параллель бол -ийн утгыг олоорой.                                                                            

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 32-р даалгавар

   тодорхой интегралыг бодоорой.      

 • A.

   

 • B.

               

 • C.

   

 • D.

  1

 • E.

  3

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 33-р даалгавар

   радиустай тойрогт багтсан тэгш өнцөгт гурвалжны периметр    бол гурвалжны талбайг олоорой. 

 • A.

  4

 • B.

  2

 • C.

  9

 • D.

  1

 • E.

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 34-р даалгавар

Зурагт өгөгдсөн кубийн    ба    ирмэгүүд дээр харгалзан    цэгүүдийг ,    байхаар авчээ. Кубийг   хавтгайгаар огтлоход үүссэн    ба  призмүүдийн эзлэхүүний харьцааг олоорой.       

 • A.

        

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 35-р даалгавар

   цэгийг    шулууны хувьд тэгш хэмээр хувиргахад үүсэх цэгийн координатыг олоорой.    

 • A.

   

 • B.

     

 • C.

       

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-3 Минут-3
B хувилбарын 36-р даалгавар

   тэнцэтгэл биш бүх бодит тоо   -ийн хувьд үнэн байх  тооны утгын мужийг олоорой.   

 • A.

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 1-р даалгавар

   тоог бүхлээр тоймлоорой.                                          

 • A.

  7

 • B.

  8

 • C.

  10

 • D.

  5

 • E.

  0

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 2-р даалгавар

   тоог стандарт хэлбэрт бичээрэй.                         

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 3-р даалгавар

   үет аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлээрэй.

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 4-р даалгавар

    бол    үзэгдлийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыг олоорой.  

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

     

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 5-р даалгавар

   зэргийг язгуур хэрэглэн бичээрэй.   

 • A.

   

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 6-р даалгавар

   функцийн график дээр    цэг оршдог бол    тоог олоорой.             

 • A.

  2

 • B.

  -7

 • C.

  3

 • D.

  5

 • E.

  -1

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 7-р даалгавар

   цэгээс координатын эх хүртэлх зайг олоорой.

 • A.

 • B.

   

 • C.

   

 • D.

     

 • E.

   

Оноо-1 Минут-1
C хувилбарын 8-р даалгавар

  ,    матрицуудын хувьд аль үйлдлийг гүйцэтгэж болох вэ?               

 • A.

   

 • B.

 • C.

   

 • D.

   

 • E.

     

Нийт: 144